Armádní propouštění II.

   V eráru nejsou peníze. Vyhážeme tedy pár občanských zaměstnanců a vojáků a bude to. Zbude i na dvojnásobně předražená dopravní letadla, nadbytečné náklaďáky, předražené Octavie pro rozvědku a další „životně“ důležité harampádí, nebo na vyšívané spodní prádlo, dárky pro kamarády, luxusní dovolené a v rámci zvyšování tělesné zdatnosti i na nějaké to horské kolo.

  Ale jak se zbavit "nepotřebných" vojáků?

  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání neobsahuje žádné ustanovení, podle kterého by bylo možno propustit vojáka jen z důvodu snížení početních stavů. Armádní vedení tedy přišlo pěkně od lesa s parádní fintou, s kterou vykejvalo s vojáky podle svého gusta. Tato finta se jmenuje „propouštění v důsledku organizačních změn“, tedy podle § 19 odst. 1 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb..

  A proč je to jen finta a dalo by se říci dokonce podvod?

  Protože se rozhodně nejedná o žádné skutečné organizační změny v armádě, ve smyslu jiného organizačního uspořádání. Pokud snad někde ano, je to jen a pouze důsledek a reakce na propouštění z důvodu snižování počtů.

  Jako první krok armádního velení bylo nadiktování počtů podřízeným velitelům útvarů a jednotek, o které se mají snížit stavy personálu. Na základě toho jednotliví velitelé a vedoucí ukázali na lidi, kterých se chtějí zbavit, a teprve poté došlo ke zrušení právě jejich tabulkových míst a následnému propuštění z důvodů „organizačních“ změn.

  Že „organizační změny“ jsou šité opravdu horkou jehlou, svědčí i ustanovení pod písmenem c) v Rozhodnutí o organizačních změnách ministerstva obrany čj. 18-61/2009/DP-7542 ze dne 16. července 2009. (viz. příloha pod článkem)

  Zřejmě z důvodu spěchu došlo k tomu, že nebyla stanovena naprosto žádná kritéria pro výběr „nadbytečných“. Výsledkem byla naprostá zvůle při určování, kdo dostane červenou kartu a dá se v některých případech již hovořit i o čistkách a zbavování se nepohodlných lidí. Zelenou dostalo bratříčkování a kamarádské výpomoci.

  Výsledkem tak je, že namnoze na svých místech zůstali neschopní, nevzdělaní, lidé pár let před starobním důchodem, osoby figurující v seznamech StB atd., zatímco lidé mladší, vzdělaní a s požadovanými kvalifikačními požadavky a předpoklady a držitelé osvědčení fyzické osoby o přístupu k utajovaným skutečnostem byli vyhozeni.

  Patolízalové a anální alpinisté slaví úspěch, a ti, co poukazovali na neřád, jdou od válu. Budoucnost armády je tímto nalajnována. Ano, nadřízení si dále "vychovávají" své nástupce.

  Že v zákoně o vojácích z povolání v § 2 odst. 3,4 a 6 je cosi o povinnosti zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi vojáky, zákaz diskriminace, že služební orgán nesmí zneužívat výkonu svých práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru a cosi o tom, že služební orgán nesmí vojáka jakýmkoli způsobem  postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků? To je právní „plevel“, s kterým si nikdo starosti rozhodně nedělá.

  Že o dodržování zásad rovného přístupu a zákazu diskriminace při výběru nadbytečných zaměstnanců se zmiňuje i Metodický pokyn náměstka ministra obrany čj. 57-14/2009-7542 ze dne 3. července 2009? (viz. příloha pod článkem) Také nezájem.

  Dá se tedy říci, že se jedná o šlendriánství, zhmotnělé v rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru Ředitelství personální podpory, proti kterému je ale možno se do 15 dnů od doručení odvolat.

  Pro úplnost a snad i pomoc na poslední chvíli je na zvláštní straně uveden vzor odvolání proti rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru. Komu ještě neuplynula 15-ti denní lhůta pro podání odvolání, může jej s patřičnou úpravou použít. Stačí, když patnáctý den bude odvolání podáno jako doporučené psaní na poště.

 V přílohách najdete:

- Metodický pokyn náměstka ministra obrany čj. 57-14/2009-7542 ze dne 3. července 2009

- Rozhodnutí o organizačních změnách ministerstva obrany čj. 18-61/2009/DP-7542

  ze dne 16. července 2009.

- Přílohu č. 4 k  čj. 18-61/2009/DP-7542 ze dne 16. července 2009.

- Odborné nařízení Selce personální MO č. 17 z 30. srpna 2004 -Zákaz propouštění vojáků z   povolání, kteří trvale pečují o dítě mladší tří let.

- Sdělení pokynů personalistům k realizaci propouštění.

- Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky vydané pod č. 21 Cdo 2078/2002 a           uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod č.  10/2004, pokud jde o zákaz propuštění vojáků, kteří pečují o dítě mladší 3 llet.

 

Komentáře k tomuto článku můžete psát ve fóru tohoto webu.