Exekuce na armádu

obrázek: 

 Obrázek: Česká televize

 

 

Kvůli chybě úředníka zaplatí ministerstvo obrany 600 tisíc zbytečně

 

Zdroj: ČT24

Autor: Miroslava Vildová, Tomáš Vlach

(Doporučujeme čtenářům přehrát si záznam Událostí na ČT ze dne 20.6.2010 od 11. minuty a 43. vteřiny)

 

Prohrané soudní spory s leteckými záchranáři budou zřejmě stát armádu třikrát víc, než původně určil soud. Ministerstvo obrany totiž zaplatilo soudní výlohy až dva měsíce po stanoveném termínu a soud mezitím nařídil exekuci. Škodu chce teď ministerstvo vymáhat na odpovědném úředníkovi.

 

Celý spor vypukl, když chtěli letci vojenské záchranné služby po armádě doplatit přesčasové hodiny. Ministerstvo se s nimi ale odmítlo bavit a 53 z nich věc dalo k soudu. Ten ale ve dvou třetinách případů rozhodl, že armáda musí s letci jednat a navíc musí zaplatit soudní výlohy ve výši 7 760 korun u každého případu. Ani po třech měsících ale letcům peníze nepřišli, proto podal jejich advokát 32 návrhů na exekuci. Olomoucký soud prvním žádostem vyhověl, teprve pak ministerstvo zaplatilo.

 

Mluvčí ministerstva obrany Lucie Kubovičová vysvětluje, že došlo k opomenutí pracovníka vojenského úřadu pro státní zastupování, který se snažil zaplatit všechny poplatky najednou a zapomněl na státem stanovenou lhůtu. Náklady na exekuci u každého případu vychází na necelých 19 tisíc korun, což celkem znamená 600 tisíc korun, které vydá ministerstvo obrany zbytečně. "Pokud ministerstvo obrany obdrží rozhodnutí soudu, bude se tato věc řešit podle zákoníku práce jako škoda," dodává Kubovičová.

 

Ministerstvo možná bude muset platit miliony

 

V celé kauze jde ale o daleko vyšší částku, 53 letců vojenské záchranky chce totiž doplatit i peníze za hotovostní služby, které se zatím částečně proplácejí jako služební pohotovost. U některých případů se jedná až o milion korun. O tom ale budou záchranáři s velením teprve jednat. Navíc na úspěšné žaloby záchranářů reagují i další armádní složky. Způsob proplácení přesčasů začíná vadit třeba pilotům gripenů nebo vojenským policistům.

 

Resort přitom kvůli státním úsporám musel škrtat v rozpočtu a další úspory ho zřejmě ještě čekají. Vznikající koalice ODS, TOP 09 a Věci veřejné totiž projednává požadavek VV, aby se deset miliard z armádního rozpočtu převedlo do školství. I když nakonec tato částka zřejmě nebude tak vysoká, o nějakou miliardu zřejmě ministerstvo obrany přijde.

 

Redakce PVA má k této kauze následující doplnění:

 

Přinášíme našim čtenářům autentické dokumenty ohledně této kauzy (viz přílohy pod článkem).

Jedná se především o rozsudek Krajského soudu v Ostravě, kde hned na úvodní straně pod bodem II. výroku rozsudku je psáno, že „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 7 760,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku…“ V závěru rozsudku je dále také zcela jednoznačně napsáno, že „Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí“.

Dalším dokumentem je Usnesení Okresního soudu v Olomouci o nařízení exekuce a výzva soudního exekutora ke splnění exekuované povinnosti.

Tisková mluvčí Lucie Kubovičová ohledně této kauzy plácá nesmysly. Zaměstnanec úřadu pro zastupování Ministerstva obrany nezapomněl na zákonem stanovenou lhůtu. Lhůtu k zaplacení nestanovil zákon, ale rozsudek soudu. Jedná se tedy o zcela bohorovné ignorování pravomocného rozhodnutí soudu. V tom je ovšem naprosto zásadní rozdíl. To, že armádní funkcionáři ignorují zákony, je celkem běžné a nikdo se nad tím dnes snad ani nepozastavuje. Dokonce ani inspekční orgány. Ignorovat ale pravomocné rozhodnutí soudu, to už je docela silná káva.

 

Takovéto ignorování soudního rozhodnutí ale zřejmě nezůstane bez „odměny“. Některý ze zaměstnanců úřadu pro zastupování Ministerstva obrany ponese po zásluze za takové jednání odpovědnost. Armádní pacholci prostě musí dostat pořádně přes prsty. Jedině tak se naučí slušnému chování a respektu k soudním rozhodnutím.

 

Na úplný závěr ještě vysvětlení ke konkrétním sumám.

Jak je z rozsudku patrno, činí prosté náklady na jedno řízení 7 760,- Kč. Tato suma měla být zaplacena do 30 dnů od právní moci rozsudku, přičemž rozsudek nabyl právní moci dne 15.2.2010 (viz záznam v záhlaví rozsudku). Armáda zaplatila požadovanou částku teprve až 10.6.2010. V té době byl ale dávno podán návrh na exekuci a dne 21.5.2010 bylo již vydáno i usnesení Okresního soudu v Olomouci, kterým byla nařízena exekuce. I když armáda zaplatila splatných 7 760,- Kč před samotným výkonem exekuce, celkové náklady se zvedly o odměnu pro advokáta a exekutora, tedy o částku 18 720,-Kč (za každý z 32 případů) . Celkem armáda zaplatí za jeden prohraný soudní spor místo 7 760 ,- Kč celých 26 480,-Kč. Vzhledem k tomu, že návrh na nařízení exekuce byl podán ve 32 případech, armáda zaplatí za tyto případy místo 248 320,-Kč rovnou celých 847 360,- Kč. Zároveň je ještě nutno k těmto 32 případům připočíst dalších 10 x 7760,-Kč, tedy 77 600,- Kč jako náhrady nákladů soudních sporů, které ještě nejsou splatné (pokud zas někdo „neopomene“ zaplatit včas).

 

Celková částka za neskutečnou neschopnost a aroganci armádních velitelů a úředníků úřadu pro právní zastupování Ministerstva obrany dosáhne jen za poplatky cca 924 960,-Kč.

 

Ještě zbývá zdůraznit, že celé toto plýtvání je způsobeno tím, že armádní velení naprosto bezprecedentně porušuje zákony.

To, že vojákům nakonec nezbývá nic jiného, než se obrátit na soudy, je jen důsledkem onoho porušování zákonů ze strany velení a krytí tohoto nezákonného jednání i Inspekčními orgány MO a AČR.  

 

 

 Komentáře k tomuto článku můžete psát ve fóru tohoto webu.