Armádní propouštění III

4 replies [Poslední]
mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009

Je smutnou skutečností, že s dodržovám zákonů si hlavu neláme ani vedení rezortu obrany.

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
I o.z. se budou muset bránit žalobami

Ani nezákonně propuštěným o.z. nezbývá nic jiného, než se bránit soudní cestou.
 
Bohužel, zastání nenalezli ani u Státního úřadu inspekce práce, který - ačkoliv je správním orgánem na úseku pracovněprávních vztahů - dal od nezákonného hromadného propouštění (při neexistenci organizačních změn, bez řádného výpovědního důvodu, bez vydání OMDZ a s diskrimačními znaky) zcela ruce pryč a odpovědnost "přehodil" na soudní orgány.
 
Stanovisko generálního ředitele SÚIP k dopisu předsedy prezidia SOV je umístněno na webu Samostatných odborů vysloužilců ve fotogalerii k příspěvku na http://www.sov-info.estranky.cz/clanky/omdz/vypovedi-mohou-byt-protizakonne (na snímcích 11 a 12)

takybejvalej
Offline
Členem od: 24.10.2009
dotaz ? AP III

podle výše uvedeného článku  tedy znamená, že propuštění zaměstnanci (VZP) mají nárok na 100 procent dopočtu k podepsanému závazku?, protože došlo k porušení smlouvy ze strany armády? což může  v tomto svinstvu mít  za následek alespoň větší odstupné nebo výsluhový příspěvek?

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Jen soud může pravomocně rozhodnout.

Kdo podal ve lhůtě 15ti dnů odvolání proti rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru, je "ve hře", resp. rozhodnutí o propuštění nenabylo právní moci. Po zamítavém rozhodnutí v odvolacím řízení, má dotyčný možnost ve lhůtě 30ti dnů podat žalobu k soudu. Rozhodnutí odvolacího orgánu bude pravomocné a vykonatelné, voják tedy k 1.1.2010 odejde do zálohy a bude čekat na rozhodnutí soudu. Je zde ještě možnost požádat soud o přiznání odkladného účinku žaloby nebo (a zároveň) podat návrh na předběžné opatření a voják možná bude dále sloužit do té doby, dokud soud nerozhodne.

 Kdo se ale neodvolal, je "mimo hru". Laicky řečeno - žalobu může podat pouze ten, kdo využil řádných opravných prostředků.

Netuším, kde jste přišel na to, co tvrdíte. Pouze soud pravomocně stanoví, zda rozhodnutí o propuštění je v rozporu se zákonem. Pokud rozhodnutí bude v rozporu se zákonem, soud ho jen a pouze zruší. Nic víc. Pokud utrpíte škodu, můžete se soudit dále o náhradu škody. Pokud budete již např. rok v civilu a teprve pak soud rozhodne a zruší rozhodnutí o propuštění, army vám doplatí plat, jako kdyby jste sloužil pořád a vy buď budete dále voják, nebo na takovou armádu "hodíte bobek".

To, že tvrdím, že současné armádní propouštění  je nezákonné (krom výjimek), není právně relevantní pro postup služebních orgánů. Totéž bude platit o vašem tvrzení .

Má odpověď je velmi stručná, "polidštěná" a schematická, ale snad srozumitelná.

S pozdravem M.V.

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Bingo

Kdy těm nafoukancům dojde, že zneužívání moci lze jen omezeně a na chvíli. Nic netrvá věčně. Nejsem proti vyvození mnohem přísnějších postihů, než je jenom poplácání po rameni a smutný kukuč. Zodpovědnost by měli mít všichni, nikoli jenom ti služebně níže zařazení. Dobrá práce!!!!!