Osobní příplatek a zvůle nadřízených.

9 replies [Poslední]
PetaPeta1
Offline
Členem od: 21.09.2009

Dobrý den všem příznivcům tohoto fóra.

Nejsem sice právník, ale rád bych přispěl svojí troškou do mlýna v oblasti odnímání nebo snižování osobního příplatku. Vím, že je to velice problematická záležitost a že se u snižování nebo odebírání příplatků dějí i pěkná zvěrstva.

Existují minimálně 2 rozsudky Nejvyššího soudu ČR, které řeší problematiku osobního příplatku a které by Vám mohly napomoci při argumentaci ve stížnostech apod. Mimo jiné z nich vyplývá (a vyvrací to oblíbenou teorii našich velitelů), že nenároková část platu, kterou je i osobní příplatek, se přiznáním a vyplácením stává částkou nárokovou a řídící pracovník nemůže osobní příplatek jen tak svévolně snížit nebo odebrat. Počtěte si a udělejte si vlastní názor.

Zde naleznete zmiňované rozsudky:

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=39319&searchstr=21+Cdo+3488%2F2006

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=46602&searchstr=21+Cdo+3488%2F2006

Pozn.:

Je to sice nudné čtení, ale velmi poučné. Já jsem po přečtení velmi prozřel. Po přečtení zjistíte, že máte velikou šanci vyhrát případný soudní spor s MO ČR (v případě, že budete ve stejné nebo podobné situaci jako zaměstnanci žalující zaměstnavatele ve výše uvedených kauzách). Ještě jsem neviděl, že by některý velitel byl schopen papírově zvládnout legálně čisté snížení nebo odebrání osobního příplatku minimálně z toho důvodu, že velitelé této armády neumí průběžně hodnotit své podřízené.

Využijte všech možností k tomu, aby jste naučili své velitele (anebo jste se jako velitelé poučili) respektovat základní právní normy.

Přeji všem krásný den a těším se na debatu.

Kikinos
Offline
Členem od: 26.01.2011
Odkazy

Odkazy jiz nefunguji, slo by je aktualizovat, nebo zadat napovedu jak je najit ???

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Aktualizované odkazy

Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 3488/2006 ze dne 20.12.2007 ve věci snížení osobního příplatku naleznete na webu Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz) v rubrice rozhodnutí pod danou spisovou značkou. Přímý odkaz, platný k této chvíli je:
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch...

Platon
Offline
Členem od: 18.11.2009
Odměny a kamarádi

Sice jsem asi v jiném fóru, leč i tady to lze psát-jste tu tolerantní, že? Tak byly "opět" odměny. A jako vždy, došlo k tomu totalitnímu pravidlu - odměna podle toho, kdo s kým a kde. Potkal jsem tak jednoho, co je v práci opravdu pouze do počtu - věčný spáč, neschopňák, levota, prostě voják nevoják, který je u armády hlavně proto, že by ho nikde nevzali. Zásluhy nemá vůbec žádné. Bohužel, jezdí v automobilu do služby s náčelníkem štábu a velitelem čety a tak má jednu z nejvyšších odměn. Stejně tak to je i v případě některých občanů. Na druhé straně jsou lidé, kteří jsou v jednom kole, dělají svoji práci, i práci navíc a dostali jedny z nejmenších odměn. Já to tedy nejsem-je to několik kolegů. Ale mě se vlastně potvrdilo, jak to stále funguje u armády.

amadeus
Offline
Členem od: 24.06.2010
Tebe to překvapuje?

Jak dlouho sloužíš, že jsi ještě nepochopil jak to funguje. Celej systém MO a AČR funguje na principu kamarádů já pro tebe ty pro mě. Bez známosti neseženeš ani ořezávátko na tužky, pokud si ho nekoupíš ze svého. Všechno se dělá po známostech odměny, nákup materiálu, místo na ubytovně prostě všechno to jsou zkušenost za 25 let služby. Pokud Ti to je proti srsti musíž změnit firmu, tak jako to již udělala většina rozumných vojáků. Ať si to řídí dement SAVO s dálničním zlodějem z Vyškova.

Platon
Offline
Členem od: 18.11.2009
Ale ano,

naivní tedy nejsem. Jen to stále nemohu pochopit. Proč to tolerovali komunisté a nyní i ti demokraté. Prostě nelze než souhlasit, že je to k zblití, takhle zkorumpavaný stát.

friends.007
Offline
Členem od: 27.07.2010
Přezkoušení z TV a odebrání osobního příplatku

Mám dotazy, spíše 2.
1. Žádám o právní výklad a rozbor, zda může velitel odebrat celý nebo část osobního příplatku pokud voják nesplnil normy z přezkoušení z TV. V březnu vyšel NV MO o služební tělesné výchově, který platí dnem zveřejnění. Jsou zde navýšené normy a přezkoušení tohoto roku je již v květnu a červnu. Zajímá mne na základě čeho a jak může velitel odebrat osobní a jak se proti tomu bránit.
 
2. Kdo může na útvaru provádět přezkoušení z TV a jakou musí mít kvalifikaci?
 
Za odpovědi předem děkuji.

jabadu3
Offline
Členem od: 11.08.2010
1) Osobní příplatek není

1) Osobní příplatek není nároková složka!!! Nadřízený může jeho výši upravit dle jeho uvážení, nicméně nemělo by se tak stávat pokud dotyčný plní veškeré kvalifikační požadavky (mezi ně platí i přezkoušení z TV kdy přezkoušený je hodnocen nejméně na vyhovující). Při nesplnění může tedy nadřízený odebrat osobní příplatek. Obecně se postupuje podle zvyklostí u daného útvaru a předpokládá se určitá manažerská vyzrálost u osoby, která rozhoduje o těchto záležitostech. Vždy se dá proti jakémukoliv rozhodnutí (i odebráná osobního příplatku) odvolat k vyššímu orgánu.
2) Přezkoušení a vyhodnocení TV u útvaru provádí komise, která je stanovena rozkazem velitele útvaru. Většinou je přezkušující pracovník, který má tělesnou přípravu ve funkční náplni (oddělení bojové přípravy, resp. skupina tělesné přípravy). Pokud nikdo takový u útvaru není určí jej velitel útvaru svým rozkazem. Pracovníci zabývající se tělesnou přípravou VZP jsou většinou absolveni fakulty vojenské tělovýchovi při Univerzitě Karlově v Praze.

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Osobní příplatek a zvůle nadřízených

Děkuji za odkaz. V dohledné době bude toto téma zpracováno a dáno na vědomí ostatním. Jen velmi stručně odkážu na § 53 odst. 2 písm. d) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Podle něj je možno snížit plat za kázeňský přestupek a to pouze maximálně o 15% a jen na dobu 6 měsíců. Je si nutno ale uvědomit, že se jedná až o čtvrtý trest v pořadí, tedy použitelný pro závažné kázeňské přestupky. Zároveň je vyloučeno za jeden kázeňský přestupek uložit tresty dva (např. napomenutí a snížení platu).

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Osobní

Už v nedávné minulosti proběhla army story odebírání os. příplatků či jejich částí za nesplnění norem TV. Někdo se ovšem v celé věci obrátil na soud a ten rozhodl o navrácení os. příplatků do původní výše. Docela bych někde rád viděl rozsudek.
Letos se celá záležitost opakovala avšak prý s jiným zdůvodněním.
Paradoxem je, že největší bakšiš zvaný odměny pobrali právě ti NEVYHOVUJÍCÍ z Těl. přípravy.