Kdo se snaží zabránit demonstraci vojáků.

Foto:Pavel Wellner

Zdroj: lidovky.cz

Autor: Ondřej Stratilík

 

Vojáci chtěli demonstrovat, ale v ten den mají pohovory

Jednatřicetiletý praporčík Tomáš z jižních Čech se 21. září chystal jet do Prahy. Chtěl se tu zúčastnit demonstrace zaměstnanců bezpečnostních sborů a veřejné správy proti snižování platů.

Jenže velitel jeho armádní posádky minulý týden ohlásil, že právě v tento den se budou od rána konat pohovory o změně hodnosti. „A o to, abych konečně povýšil, usiluji hodně dlouho. Takže do Prahy asi radši nevyjedu,“ vysvětluje Tomáš.

Podobnou zkušenost má i voják Jakub ze severní Moravy. „U nás se na 21. září naplánovala před několika dny velitelská příprava,“ říká.

Vedení armády popírá, že by útvarům nařizovalo, ať svým vojákům znemožní do Prahy odjet. „Žádné takové rozhodnutí z úrovně nejvyššího velení armády ani podřízených operačních velitelství neexistuje,“ reaguje mluvčí generálního štábu Mira Třebická.

Sám jeho náčelník Vlastimil Picek však s demonstrací nesouhlasí: „Podle slov veteránů, kteří se na mě obracejí, má voják sloužit zemi, ne demonstrovat.“

Mezi současnými vojáky se nicméně začaly rodit nápady, jak se připraveným akcím kolidujícím s demonstrací vyhnout. Třeba darovat krev, a mít tak nárok na den volna.

Pokud totiž voják či kterýkoliv jiný zaměstnanec, který podléhá služebnímu zákonu, dobrovolně daruje krev, má nárok na služební volno. Dá se tak čekat, že pražské transfůzní stranice budou mít v úterý 21. září plno.

Jinde se cvičí podle plánu Kromě vojáků, u nichž v tento den proběhne nečekaná akce, je v armádě naplánovaná řada dalších aktivit. „U nás proběhně příprava na cvičení orgánů krizového řízení Zóna 2010,“ vysvětluje Miroslava Štenclová z patnácté ženijní brigády v Bechyni, kde je zhruba osm set vojáků. „My budeme plnit úkoly na základě dlouhodobých plánů,“ připojuje se Martina Štepánková ze sedmé mechanizované brigády v Hranicích na Moravě. Mira Třebická z generálního štábu dodává, že by mělo jít o komplexní prohlídku jednotky.

Armáda ani ministerstvo zatím neví, kolik jejich zaměstnanců by se mělo 21. září do Prahy vydat demonstrovat. Oba úřady ale shodně tvrdí, že stále nevidí důvod, proč se chtějí vojáci protestní akce zúčastnit. „Vedení ministerstva a armády se snaží vyjednat pro vojáky takové podmínky, aby se jich úsporná opatření dotkla co nejméně. A tato jednání dosud nejsou uzavřena,“ říká mluvčí resortu Jan Pejšek. „Pokud se někdo z vojáků přesto demonstrace zúčastní, bude to vůbec poprvé v historii České republiky a Československa,“ dodává náčelník generálního štábu Vlastim Picek.

 

Zdroj: lidovky.cz

Autor: Zbyněk Petráček

Loajální na rozkaz

Bránit vojákům v soukromé demonstraci je šikana

Nechte vojáky demonstrovat. To lze říci dva týdny před protesty proti vládním škrtům, kterých se – poprvé od revoluce – chtějí účastnit i vojáci. Máme profesionální armádu, jejíž příslušníci se dobrovolně rozhodli sloužit státu, v jeho zájmech a podle rozkazů velitelů. Znamená to však, že nesmí – mimo službu a v civilu – projevit svůj názor? Jistě, pro stát a vedení armády není problém převelet vojáky tak, aby byli 21. září mimo dosah protestů. Ale takový krok by měl jediný smysl: nechat veřejnost v domnění, že vojáci svůj názor nemají. Neříká se tomu náhodou šikana?

V této optice je ideálem státu armáda zcela apolitická. Na první pohled působí skvěle, loajálně ke státu. Ale znamená to snad, že vojáci loajální ke svému státu, jeho zájmům i obranné doktríně musí být soukromně loajální ke každému počinu každé vlády? Tohle bychom si měli vyjasnit. Problém je, že si to nevyjasníme šikanou, která vojákům účast na demonstraci znemožní. Spíše naopak. Vojákům totiž nelze zakázat internet a díky Facebooku víme, že do skupiny „Proti snížení platů v armádě“ se zapojila čtvrtina jejích příslušníků.

Leckomu se to jistě nelíbí, ale takový člověk nechť laskavě řekne: Co váží více? To, že vojáci vládní škrty kritizují, či to, že svou kritiku chtějí v civilu demonstrovat? Pak by ale mohlo vadit i volební právo vojáků a mohli bychom se vrátit k apolitické praxi první republiky, která vojákům (a četníkům) právo volit odpírala. Vedlo to k něčemu dobrému?

Přísně apolitickou armádou byl za Výmarské republiky i wehrmacht. Byl apolitický natolik, že bez protestů sloužil i Hitlerovi. Tímhle dnes strašit nemusíme, ale tím spíše můžeme nechat vojáky, ať projeví svůj soukromý politický názor.

 

 

Zdroj: lidovky.cz

Autor: koz

Nečekané manévry v den protestů? Vojáci: Nejde o náhodu

10.9.2010 13:02 - Ministerstvo obrany respektive generální štáb nevydal žádný závazný rozkaz pro velitele posádek, kterým by bránil účasti vojáků na zářijové demonstraci odborů v Praze. Nicméně na některých posádkách byl změněn nečekaně rozpis tak, aby příslušníci ozbrojených sil zůstali daleko od centra dění.
Faktem zůstává, že se vojáci nezapojili od listopadu 1989 v podstatě do ničeho. Nyní se ale podle informací redakce objevily na jednotlivých posádkách skutečnosti, služební povinnosti, které nedovolí vojákům odcestovat do Prahy a zapojit se do protestů.

To je panečku náhoda

"Armáda pochopitelně plánuje na rok a s přibývajícím časem rozvrh upřesňuje, ale naplánovat tak důležité pohovory ohledně nových hodností přímo na 21. září mi přijde divné. Vše sice záleží na veliteli posádky a pochybuji, že by dostali písemný rozkaz ze štábu, spíše se někde může jednat o telefonické doporučení ze shora," uvedl pro ParlamentníListy.cz důstojník, který se nepřál být jmenován.

"Víte, ti velitelé si musí uvědomit, že jdeme protestovat i za ně, jelikož i jich se týká snížení platů a ne nám takhle házet klacky pod nohy," dodává důstojník.

"Jsem znepokojen přístupem Armády ČR k účasti jejích příslušníků na demonstraci 21. září 2010. Podle mých informací jsou vojákům „zcela náhodně" činěny překážky v účasti na této akci. Příslušník armády byl, je a bude svobodným občanem České republiky, proto má právo vyjádřit svůj názor, třeba formou účasti na demonstraci. Pokud mu v tomto někdo brání, chová se tak, jak bylo běžné před dvaceti a více lety," uvedl pro ParlamentníListy.cz šéf policejních odborů Milan Štěpánek, který protest organizuje.

Štáb nikomu nebrání

"Dali jsme si tu práci a s panem generálem jsme obvolali většinu útvarů a podle našich informací, k žádným změnám v plánech nedošlo. Na tento den je plánována jediná komplexní kontrola u 7. mechanizované brigády, která již však byla dlouhodobě naplánována na konci loňského roku. Záleží to pochopitelně na velitelích posádek, ale mi nikomu klacky pod nohy neházíme. Vojáci si klidně na ten den mohou vzíti dovolenou, v tom jim nikdo nebrání," uvedla pro ParlamentníListy.cz tisková mluvčí generálního štábu Armády České republiky Mira Třebická.

Po misi má být 5 dní volno

"Manžel se vrací z mise 17. a měl by mít standardní pětidenní volno, ale volali mu z posádky, aby se 20. a 21. dostavil do práce, ještě je připraven vzít si klidně dovolenou, udělá vše proto, aby mohl do Prahy," uvedla pro ParlamentníListy.cz nejmenovaná vojákyně.

Protesty ano, odbory ne

Podle platného zákona z roku 1999 nesmí být voják členem politické strany, politického hnutí a na rozdíl od policistů ani odborové organizace. Má ovšem právo svobodně se projevovat, což iniciovalo vznik portálu jako armyforum.cz nebo problemyvarmade.cz, který má už přes 600 registrovaných členů a počet stále narůstá.

"Je to spontánní akce, nejsme nikde organizování, ani nemůžeme. V otázce platů využíváme Facebooku, kde nás je už skoro deset tisíc a plánujeme využít nabídnutých autobusů od policejních odborů, které nás budou svážet na demonstraci. Nejde nám ani tak o těch 10 procent platu, v tom držíme basu se státními zaměstnanci, ale u nás to může být i celá čtvrtina," uvedl pro ParlamentníListy.cz nejmenovaný koordinátor vojenských akcí.

 

Komentáře k těmto článkům můžete psát ve fóru tohoto webu.