DAP čili Dům Armády Praha

No replies
Realista
Offline
Členem od: 04.09.2009

I když jsem se tento nový příspěvek rozhodl zařadit do této rubriky nechci tím apriori tvrdit, že sem obsahově patří. Nicméně se týká proběhlé rekonstrukce DAP, která byla jakožto první z objektů tohoto velkolepého projektu přestavby budov nacházejících se v dislokaci na Vítězném náměstí Praha 6 ukončena. Když se oprostím od astronomických částek, který má tento projekt spolknout a od účelnosti tohoto kroku (osobně se domnívám, že finanční prostředky mohly být vynaloženy racionálněji a výstavba objektu na zelené louce by nebyla o mnoho dražší, avšak vize generála Hrabala musela být naplněna stůj co stůj), nemohu nevzpomenout, že rekonstruovaný DAP byl předán do užívání VLRZ, dle mých informací zcela zdarma. Samotný akt předání by se dal nazvat spiknutím hrstky funkcionářů top managementu MO, kteří tento zmodernizovaný objekt bezúplatně převedli na VLRZ aniž by toto projednali s investorem. Není snad třeba dodávat, že si nynější provozovatl účtuje nemalé náklady spojené např. se stravováním či ubytováním příslušníků rezortu MO, které jsou hrazeny z rozpočtu armády...