proplacení přesčasů u propouštěných VZP

3 replies [Poslední]
bibi
Offline
Členem od: 11.09.2009

Propouštěným VZP, po 20 a více letech služby, nebudou dle nařízení velitele proplaceny přesčasy. Ostatním příslušníkům útvaru ano!
Ano, toto přinejmenším diskriminační opatření velitele se dotčení dozvěděli 2 měsíce před ukončením jejich služebních poměrů, pravděpodobně tedy již pozdě pro zkrácení závazků a výpočtu výsluhy z minulého roku.
Jinak se tomu taky říká sviňárna!
Ano, i toto je možné u pozemního leteckého personálu.
Děkujeme pane plukovníku...   

optimista
Offline
Členem od: 07.06.2010
však počkej...

on vám to pan plukovník spočítá :) ona se kritika (a v tomto případě veřejná) neodpouští. stahují se nad vámi temná mračna... zavři oči - a probudíš se v díře... ty už budeš vědět, kterou myslím

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
§ 10 zákona č. 143/1992 Sb.

1)

Pokud byla nařízena práce přesčas v období do 1.10.2009 nemá velitel jinou zákonnou možnost, než práci přesčas proplatit. § 10 zákona č. 143/1992 Sb. je naprosto jasný: za práci přesčas náleží plat. Teprve v případě, že voják požádá o náhradní volno, může mu je velitel udělit.

2)

Byla-li nařízena práce přesčas po 1.10.2009 (účinnost novely zákona provedená zákonem č. 272/2009 Sb.) velitel poskytne náhradní volno. Přesčas proplatí pouze v tom případě, že NV nebylo poskytnuto do 3 měsíců.

Je tedy vyloučeno, aby velitel se svévolně rozhodl neproplatit práci přesčas v případě bodu 1). Pokud tak činí, jedná v rozporu se zákonem a vám nezbyde, než si stěžovat, nebo jej žalovat.

Ještě se k tomuto tématu někdy v blízké době vrátíme článkem v kategorii právních rad.

bibi
Offline
Členem od: 11.09.2009
přesčasy

Díky za komentář.
Již jsme novelu zákona č. 272/2009 aplikovali, plukovník ustoupil a přesčasy vzniklé do doby k 1. 10. 2009 dle vlastních slov proplatí.
Nicméně tento případ potvrzuje svévůli velitelů a jejich pohrdání s podřízenými, o kterých je mnoho článků na těchto, mimochodem velice erudovaných a užitečných, stránkách.
Ještě jednou díky!