110 replies [Poslední]
Platon
Offline
Členem od: 18.11.2009

Každým dnem je řadový příslušník nebo občanský zaměstnanec svědkem ponižování lidské důstojnosti, urážek, vydírání a dalších zvůlí nadřízených. Problém uvědomení si sama sebe, jako člověka, bytosti jedinečné, tedy nejen jedince s právem, ale také s povinnostmi, tak tento problém je v každém z nás. Nikdo však nemá právo se stavět lidské důstojnosti na odpor jen kvůli tomu, že je velitel. Odpovědnost každého velitele vůči podřízeným spočívá hlavně v tom jít příkladem lidem podřízeným funkcí, nikoliv rasou, přesvědčením, či viznáním. Bohužel na tento základní lidský projev šéfovství my, vedoucí pracovníci, často zapomínáme jen kvůli vlastní pohodlnosti.
 Trpíme milenecké poměry podřízených na pracovišti, které odporují lidské důstojnosti, necháváme si našeptávat našeptávačům pikantnosti jen proto, aby jsme je mohli chválit mnohdy odměnami za jejich podlosti aniž by si jejich pracovní výkony odměnu zasloužili, trestáme neobjektivně, ba někdy i porušujeme zákon jen pro spokojenost nadřízených.
To není správné.

Vladimír
Offline
Členem od: 05.09.2009
Kdo řídí tuto společnost

Kdo řídí tuto společnost - lidé co využili své šance. To je OK, každý se mohl snažit, byť v jiných výchozích podmínkách.  O využití šance, která nebyla a nemohla být v souladu s obecně proklamovanou morálkou a právními normami ví TI, kteří je mohou ponechat tam kde jsou, nebo je mávnutím ruky odepsat (účty v zahraničních bankách, akcie na doručitele, svazky StB, další kompromat, atd. Koho tito lidé pustí k řešení problémů spojených s realizací státního rozpočtu - pouze spolehlivě kontrolovatelné :-), komu patří média v této zemi?). Stát, který není schopen definovat své narodní zájmy, není schopen definovat ani svou obrannou a bezpečností politiku. Může si pořídit vojáčky a tyto někam poslat, když tito vojáčci pochopí vo co ve skutečnosti GO  je efektivnější je odeslat mimo hru , aby nezavazeli  a zbytečně nezlobili. Čemu se divíte? Hráli jste svou roli a za tu jste dostali co vám podle zákona náleží. Přišel čas aby tuto roli hrál lépe někdo jiný, profesionalita  je na přítěž, naivita a nadšení, to je to co je ve skutečnosti TŘEBA. Není třeba VOJÁK, ale VOJÁČEK.  Tak se nedivte!!

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Nedivím se...

Některé reakce resortu jsou lehce vypočitatelné. Je lehce vypočitatelná i reakce nadřízeného, kterému šlápnete na kuří oko. Nejsou nastavená pravidla a to kvůli Vámi popsaným souvislostem. To je potřeba především změnit. Ale ti, kteří dnes tvoří pravidla tyto změny nemou přinést, to je bez diskuze. Co mohu změnit já osobně, je to, že celé loutkové divadýlko dotáhnu do konce a budu trvat na závěrečném rozsudku soudu. Potom ať se s tím army vypořádá jak umí. Zatím se pouze mistrně vypořádala se mnou a mě podobným co poznali o co GO.:))) Doufám, že bude čas i na hodnocení některých jednotlivců, včetně toho trestně právního. Dá li bůh a soudní systém :))) 

kapelmeister
Offline
Členem od: 11.09.2009
To je pravda

To je pravda. Ale co bude dál? Jde mi z toho mráz po zádech.

PetaPeta1
Offline
Členem od: 21.09.2009
Nebuďte naivní

Stejně jako Vy jste si pozorně přečetl předchozí příspěvky, udělal jsem to také. A nelíbí se mi jedna část Vašeho příspěvku. A to ta část, kde se navážíte do diskutujících. Já osobně-ať mám názor na danou věc jakýkoliv, byť kolikrát i velice odlišný, nikdy bych nikoho učitelsky nenabádal, aby přestali brečet na veřejném fóru nebo-když se jim to nelíbí-tak aby odešli z armády. To mi trochu připomíná hlášky některých velitelů typu: "Když se Vám to nelíbí, tak běžte do civilu, protože na bráně čekají další zájemci". To je samozřejmě otřepaná a známá armádní fráze, která je veliteli používaná v arogantním módu řeči a slouží jako závěrečný argument tam, kde již komunikačně méně zdatní velitelé nestíhají v diskusi s jinými vojáky nebo ještě lépe-s podřízenými.
Tohle je jedno z míst, kde se vojáci mohou bez obav a v klidu vyjádřit ke spoustě věcí. Bylo by zcestné chtít od nich autocenzuru. Nevím jestli jste si toho všimnul, ale kdyby si vojáci mohli efektivně stěžovat (to znamená s výsledkem a bez obavy z postihu za to že se něčeho domáhají), nechodili by sem. Jsem rád, že tyto stránky existují a rád si tu přečtu jiné než oficiální názory. Diverzita názorů a jejich vzájemná konfrontace jsou mimo jiné ty faktory, které formují osobní názory každého člověka-vojáka z toho nevyjímaje.
Pro Vaši informaci uvádím, že jako přispěvatel tohoto fóra si svoje ambice v armádě naplňuji vrchovatě (na rozdíl od toho co předpokládáte Vy). V tomto směru jsem spokojený a nedomnívám se, že mám nějaký mindrák. Na nikoho zde nic nepřehazuji, ale snažím se pozorně číst a občas přispět do fóra. Pokud si to Vy neuvědomujete, tak i zde se dají názory přispěvatelů formovat vhodně napsanými příspěvky a také se zde dá poradit vojákům při řešení jejich osobních problémů. Jako občasný diskutér nemám dojem, že bych nepřiložil ruku k dílu. Spíše mám občas problém s tím, že Ti ostatní (dost často zde kritizovaní) velitelé se nechtějí připojit a z různých důvodů a s různou motivací mé úsilí sabotují. Věřím, že takových pisatelů jako jsem já je tu spousta.
Takže na závěr k tomuto bodu: Myslím to s armádou solidně a snažím se jí dát to nejlepší ze mě. Ale to není důvod, proč přestat přispívat do diskuzí na tomto fóru.
 
I když jsem s Vámi nesouhlasil v záležitosti posledního odstavce Vašeho příspěvku, musím na druhou stranu konstatovat, že sdílím některé Vaše názory-až na ten uvedený v prvním odstavci. Vámi jmenovaní páni generálové jsou dozajista pány velice vzdělanými. O tom není sporu. Nesdílím však Vaše přesvědčení, že by jejich ztráta byla pro armádu nějak extrémní. Jistě znáte rčení, že každý je nahraditelný. To se stejně týká kmána jako i pána. V tomto případě pánů generálů. Vaše tvrzení, že se takto s generálem armády nejedná je naprosto zcestné a liché. Existuje nějaký relevantní důvod proč by měl generál mít výjimku na jiné zacházení než se dostává rotmistrům, praporčíkům a nižším důstojníkům? Já takový důvod nevidím. Vyšli z toho ještě relativně "vítězně". Odchází s výsluhou. Umím si (na základě zkušeností a znalosti prostředí) představit jak by bylo naloženo s někým z nižších pater hodnostní hierarchie. Takovému vojákovi by byla z fleku odejmuta hodnost a byl by vypoklonkován jako prašivý pes. I když našeho ministra moc nemusím-děkuji mu za to, že páni generálové dostali jasně a srozumitelně na vědomí to, že budou za svoje přehmaty nebo za svoje manažerská a velitelská selhání pohnáni k odpovědnosti a nebude jim tolerováno to, co do teď bylo. To je pozitivní věc na celém problému. Teď dostávají stejnou medicínu jakou dávají svým podřízeným-a to je z hlediska formování jejich chování velice dobře. Píšete, že by jste navrhl trochu jiný postup v případě odcházejících generálů. Rád bych věděl jaký. Mohl by jste ho trochu více rozvést a specifikovat? Myslím, že by to zajímalo více lidí než jenom mne. 
Souhlasím s Vámi, že náš ministr se snaží být v médiích prezentovaný jako muž schopný a rozhodný. O tom není sporu. Diskuze na téma našeho ministra je ale na samotný příspěvek, protože ministerstvo obrany a jeho šéf jsou hodni důkladné analýzy. Namátkově bych jenom zmínil: postupné přebírání kontroly nad resortem, vytváření nových tabulek na MO, tiché procedury atd. , atd.,  atd.
Je bez pochyb, že MO ČR v tom lítá. V tom s Vámi také souhlasím. Ministerstvo je odpovědno (v čele s ministrem) za bordel v armádě. To je prostě fakt a to nikdo nevyvrátí. Všechno začíná nahoře. To víme všichni dobře. 
Image našich generálů je bod, kde bych se s Vámi docela přel. Začněme třeba tím, že když postavíte naše generály vedle generálů západních, tak z toho většinou vyjdou jako strécové na rybách. Já Vám řeknu jaký mají naši generálové image u mne. Je to nesourodá skupinka hašteřivých chlapů, kteří nejdou příkladem svým podřízeným, nedodržují ustanovení vojenských předpisů-myslí si, že můžou pravidla ohýbat, obcházet nebo si udělovat výjimky, neumí vést podřízené (pozor neplést si s velením-velet umí každý, ale ne vést-"Pub-53-01-1 Velení a řízení v operacích": Základní prvky velení jsou pravomoc, rozhodování, vedení lidí a řízení..... Mít oficiální pravomoc velet a vydávat rozkazy není pro vedení lidí v operaci plně postačující. Aby tomu tak bylo, měl by velitel mít pro vedení lidí potřebné předpoklady. , atd.). Naši generálové neumí táhnout za jeden provaz (řeší si mezi sebou osobní ambice) a hlavně-nemají dostatek odvahy, aby se postavili levárnám MO ČR. Kdyby měli, tak by dnes ministr obrany řešil problém, kde vzít generály pro svojí armádu, protože Ti by rezignovali. Ale téměř nikdo z nich nemá odvahu na něco takového-výsluhy jsou výsluhy.
Dále s Vámi souhlasím, že naši velitelé na nejnižším a středním stupni velení neumí vést svoje lidi a týmy. Soustředí se na velení (kolikrát špatné), ale zapomínají na to, že vojáci hledají vzory a lídry. A že je napodobují. A také, že velení nezakryje nedostatky jejich charakteru, případně odborné neznalosti či nezkušenost. Tento problém se však prolíná celou armádou. Jde to do vojenského školství, do jednotek i do nejvyššího velení. V armádě neexistuje pozitivní ovzduší, které by podporovalo zdravý leadership. To je chyba generálů, kteří sami nediktují standart. Nejsou lídry a proto nemají přirozenou autoritu. Jsou pouze veliteli, které následují jako vzory pouze jejich nohsledi. Kdybychom se tím probírali dál a dál, tak bychom zjistili, že téhle armádě chybí kázeň. To je zde nedostatkové zboží. To je merit všech problémů v naší milované organizaci. Ale o tom až jindy.
Nevím jaký máte přehled o počtech vojáků a oz na MO (GŠ) a jejich PPÚZ a na OV, ale myslím si, že rezervy jsou zejména na MO (GŠ). Když se podíváte na počty MO (GŠ) a jejich PPÚZ, tak zjistíte, že jsme někde úplně jinde. Tento rok se jejich počty blížily hodně k 10000 osob. Příští rok dojde k jejich snížení, ale i toto snížení bude znamenat, že jedna čtvrtina (přibližně) počtů resortu MO bude patřit MO (GŠ) a jejich PPÚZ. A že máme dvě operační velitelství a každé je jinde? Víte vůbec o kolik snížilo počty za poslední dva roky například velitelství Sil podpory. Asi ne. Protože by jste se možná divil. Stejně bychom se mohli bavit, že máme spoustu praporů rozházených po celé republice a mohli bychom ušetřit na sloučení do velkých posádek. A co například naše podpůrné brigády? Není zbytečné mít samostanou dělostřeleckou brigádu, ženijní brigádu atd.? Co třeba zrušit jejich štáby a prapory a oddíly přepodřídit přímo bojovým brigádám? Tohle je ovšem práce hádejte koho? Ne náhodou generálů? Myslíte si to také? Pak se shodujeme. Samozřejmě-řešení je mnoho a žádné nemusí být košer všem, ale to je džob pro naše generály.
Mohl bych tady takto psát do nekonečna, ale už mne to nebaví a rád bych, aby sem napsali i ostatní co si o tom myslí, aby diskuze stála za to.
Neříkám, že jsou moje názory jediné správné, ale o tom to je, ne? Každý má nějaký. 
 
Těším se na všechny reakce.  :-)

Vladimír
Offline
Členem od: 05.09.2009
Výborný příspěvek!! Všechna

Výborný příspěvek!! Všechna čest, špičková analýza reálného stavu. Bohužel nebude nejspíše  nikoho zajímat, ale to není důvod k rezignaci. Vojáky jako jsi TY tato "armáda" potřebuje, pokud se chce stát skutečnou "ARMÁDOU". 

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Cítím to stejně

Vidím realitu armády podobně jako vy. Podle Zdeňka jsme příliš negativističčí a vše odsuzujem. Bohužel v mém případě, jde o postoj důvodně zklamaného člověka. Systému jsem věřil, ale zjistil jsem, že není se v něm o co opřít. Je prohnilý. Pokud budou, dle mého pohledu, převažovat pozitiva, jistě se to projeví i zde na webu. Obávám se ovšem, že neřešených negativ je v armádě zatím velmi mnoho a je potřeba je minimálně ventilovat. Ventilovat přez média i za cenu, že se někdy problémy přesně nepojmenují a dojde k chybným interpretacím. Pokud se tak stane, a druhá strana příjde s logickými argumenty, klidně se i omluvím. Zatím nevidím jinou cestu, než medializaci. Ta služební cesta rozhodně k řešení problémů nijak nepřispívá. Vycházím především z vlastní zkušenosti.   

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Přestaňte brečet

Pozorně jsem pročetl všechny předchozí názory. U velké části těchto "článků" pochybuji, zda se skutečně jedná o názor. Velmi je zde "cítit" zášť, neznalost prostředí, osobní prohry, závist a především pak, špinit.
Ze své zkušenosti a znalosti problému, lituji odchodu takových velitelů jako jsou generálové J. Prokš a J. Halaška. Lidé vzdělaní, pracovití, slušní.  Pro armádu ČR je to ztráta.  Neřeším jaké jsou důvody jejich rozhodnutí. Rozumím tomu, že generál Halaška byl asi pod určitým tlakem. Byl postavem MO mimo službu. To jsou momenty kdy i po prošetření všech skutečností, nelze již nikdy věci vrátit zpět. Zcela jistě zde nepřímá odpovědnost existuje. Ale takto se (a za těchto podmínek) s generálem armády nejedná. Myslím si osobně, že MO ČR přijal neadekvátní řešení a tak trochu populistické. Ano, dobře to zní „potrestaný generál“.  Celkově vzato, MO má také nepřímou odpovědnost. Očekával bych tedy trochu jiný postup. Nemám také dobrý pocit, když porovnám osobní a charakterové vlastnosti těchto dvou generálů s jinými. A to jsem se ještě nezaměřil na jejich image. Ano, i tak má generál vypadat.  
Vidím část problému trochu jinde. Řada velitelů (pro opozici ještě jednou podtrhuji slovo řada, tedy ne všichni) na nižších funkcích má problémy. Osobní i služební.  Ne vždy jsou profesně připraveni právě na řízení lidí, vedení týmů. Nedokáží tzv. „strhnout“ své vojáky a často nemají ani přirozenou autoritu. A právě zde je počátek a základ problémů v armádě.  Na druhou stranu je však nutné podtrhnout, že stejně negativním způsobem ovlivňují chod armády takové faktory, jako jsou: zbytečně rozdělená (samostatná) velitelství, dislokace těchto velitelství, velké množství personálu na těchto velitelstvích, po odchodu celé řady odborníků z GŠ- převzetí části důležitých míst těmi, kteří tzv. „vydrželi“.  Obávám se, že v armádě je na nízké úrovni „zpětná vazba“.  
Generál M. Žižka.  Znám tohoto generála. Znám tohoto generála od kapitána. Vždy vystupoval korektně, slušně, promyšleně. Patřil mezi nejkvalitnější důstojníky divize. Když jsem velel kontingentu IFOR a SFOR v Bosně, jmenoval jsem ho do významné funkce ve velení. V nejsložitějších chvílích jsem mu dával nejsložitější úkoly. Z toho důvodu se mi nelíbí některé související články. Nejsou férové. Na jedné straně kritizují stav v armádě a na druhé straně ironizují práci s lidmi, porovnávají tento přístup k „soudružským kádrům“ apod.   
Poslední věc. Článek pana Gazdíka není problém napsat. Kdy naposledy psal o pozitivních věcech?  Při jedné diskusi mi řekl něco ve smyslu: zajímá mě především co je špatné v AČR, kdo pije, kdo má milenku a kdo co ukradl, to dobré nikdo číst nebude.   
Na závěr. Přestaňte brečet a tak trochu přehazovat své nesplněné ambice a mindráky na jiné. Přestaňte psát cílené špíny a po vzoru  "soudružských kádrů! přiložte ruku k dílu. Tedy především ti stěžovatélé, kteří v AČR slouží. Pokud je to tak špatné, odejděte. Ale myslím, že stejně zůstanete a raději dál budete kritizovat.  Těm kteří to myslí solidně, přeji mnoho pohody a zdraví.  

Platon
Offline
Členem od: 18.11.2009
Názor není zákon

Přečetl jsem si Vaši reakci na zdejší téma a mohu jen vítězoslavně zvolat,:"co člověk, to názor." Bohužel, názor do armády nepatří. Tedy do té naší, maličké, české. Krásně zpracované filmy bojových operací sovětské kinematografie nahradila ta americká. Obě dvě mají jedno společné-hrdinství jednotlivce, čest a osobnosti s názorem v řadách příslušníků vojsk. Jako divák takových snímků bych se mohl cítit nadchnutý z uniformy, jako řadový příslušník však musím z prominutím zvracet. Je to jednoduché. Názor do rmády prostě nepatří. Jsme tu od toho, abychom bránili svoji zem. V našem případě je to Česká republika. Né žádná říše, království, strana. Na naši zem by jsme přeci měli být hrdí. Jsme národ malý, ve světě ne příliš zřetelný, ač mnoho českých emigrantů dokázalo velké věci.
    Když jsem do armády nastupoval, chtěl jsem dělat velké věci pro tu naši malou zem, co nám ještě rozdělili. Později jsem pochopil nereálnost velkých věcí a zahájil operaci "malé věci" pro ty velké. Dnes jen s podivem sleduji ten život každodenní, bez chuti malých, či velkých věcí. Pro mne, coby pro velitele, je důležitá věc jedna-lidé v mé jednotce. Někdy to není věru jednoduché se každému zavděčit. Co je však podstatné, nejsem dokonalý. Bude to zřejmě tím, že jsem jen člověk. Mám však dost rozumu, abych nekritizoval někoho za jeho práci, pokud jsem ji nikdy nedělal. Proto nemohu hodnotit ani pana generála člověka, ani pana plukovníka člověka, ale jako pana plukovníka a generála vzor. Každý velitel je přeci vzorem pro svého podřízeného. Pokud tedy vzor zvolí chování nevzorné, poklesne morálka v mužstvu, což je cesta do pekel.
   Dnem, kdy do armády vstoupila politika, tento den je počátkem konce. Je to stejné, jakoby popelář chtěl řídit vlak, o kterém pouze slyšel a občas viděl i strojvůdce. Profesionální náhled lékařů nebo právníků na vojáka je vždy zdegenerován pohledem v dané profesi. Politika je prostě politika. Ale voják je jen vojákem. V armádě však schází citelně odborní manažeři. Neuvážená rozhodnutí velitelů jsou rozhodnutí mnohdy laická z neznalosti věci. Proto by si snad i každý velitel měl občas uvědomit, že je jen člověk.
   Sám jsem pod Vámi sloužil. Osobně si nemohu na Vaše velení vůbec stěžovat. Stejně tak rád vzpomínám i na pana podplukovníka Křivského. Jako vzor jste u mne splnil svoji funkci velitele. Proto jsem nepochopil politiku, která s Vámi v armádě začala zápasit. Musím říci, že je to opravdu škoda. Jenže později, po tu dlouhou cestu až sem, se vytráceli velitelé. Většina čestných začalo být poněkud kulhajících a politika je svedla na kolej do neznáma.
   Dnešní armáda je z mého pohledu hnána do kolapsu. Politika nás požírá. Proč se v armádě dneška musí voják zpovídat lidem, kteří své práci ani nerozumí? Prostě nemohu pochopit, z jakého důvodu se  začali velitelé bát rozhodnout a zároveň přijmout zodpovědnost za své rozhodnutí? Proč se velitelé povyšují na nadčlověka, který má jiná práva bez ohledu na povinnosti? Můj velitel se dokonce bojí předstoupit před své podřízené, aby jim dal slovo. Mě osobně názor podřízených dokáže přimět přemýšlet o mých rozhodnutích, jsou-li adekvátní situaci. Víte, když vidím na vlastní oči, kterak můj nadřízený na můj popud trestá alkohol na jednotce, aby později v době služby alkohol užíval bez mrknutím oka, je mi z toho zle.
   Z toho všeho plyne mě osobně jedna jediná otázka-kdy? Ano, kdy se konečně srovnáme a začneme být tou normální armádou. Sám to nevím, ale těším se na to. Kdy si každý z nás uvědomí, že názor jednotlivce musí ustoupit názoru cti kolektivu? Pojďme raději velet a ne hrabat pod sebe.

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Odpověď

Rád jsem zaznamenal jméno - pplk. Leoš Křivský. Velmi si pana podplukovníka vážím, setkáváme se a tak to má být. Jsem rád, že bych mohl a byl schopen, vyjmenovat minimálně dalších 50 vojáků - velitelů, kterých si po stránce vojenské (profesionální) i lidské vážím. Zde je pouze část: Kotil, Bidmon, Petráš, Štáva, Soural, Žvátora, Žižka, Mezek, Martínek ...............................apod.  Ale to je můj pohled. 
 
Zdeněk  Mach  

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Pane Machu, k Vašim posledním 2 odstavcům

Kladete otázku, kdy pan Gazdík "naposledy psal o pozitivních věcech?" To přece není podstatné - aťsi třeba vůbec nikdy, no a co? Od toho jsou tu přece jiní (např. a-reportéři). Beru jej jako redaktora, který si zvolil cestu, že do ministerstva obrany bude "šít" (a tím si i vydělávat na svoje živobytí). Co je na tom špatného, že poskytuje veřejnosti informace (samozřejmě, pokud jsou pravdivé) o věcech, které někdy ani my, kteří jsme ještě v činné službě, třeba neznáme?
 
A že Vám při diskusi "řekl něco ve smyslu: zajímá mě především co je špatné v AČR, kdo pije, kdo má milenku a kdo co ukradl, to dobré nikdo číst nebude." To přece taky není podstatné - podstatné je to, že informuje o humusech v armádě a na ministerstvu a svým způsobem (prostě je to jeho styl) čitatelům otevírá oči. A v neposlední řadě mají ministerští a armádní funkcionáři alespoň z něčeho strach (když už ho nemají ze zákonů, inspekce, kontrolních orgánů a ze svých nadřízených).
 
Nevšiml jsem si, že by na tomto webu mnoho diskutujících "brečelo", jak naznačujete. Já to vidím především jako poukazování na nedostatky armádního systému a diskusi o nich.
 
Možná byste měl zkonkretizovat, co myslíte "cílenými špínami". Takhle to vyznívá zase jenom jako zevšeobecňující velitelská proklamace v předlistopadovém stylu.
 
Stejně tak vyznívá i Vaše: "Pokud je to tak špatné, odejděte." Jste normální? Přece pokud se něco někomu nelíbí, nemusí to nutně řešit vždy odchodem. Odejít by měli především ti, kteří resort obrany tzv. "kurví". Proč by měl odcházet ten, kdo vyžaduje jenom zlepšení stavu a poukazuje na chlív v resortu obrany? Ale možná jste byl jako velitel zvyklý jednat s podřízenými ve stylu "nelíbí = vypadni!"
 
Nakonec o tomto stylu by mohlo svědčit i Vaše: "Ale myslím, že stejně zůstanete a raději dál budete kritizovat." A proč by, pane Machu, nemohli zůstat a kritizovat - já to považuji za naprosto normální. Vy snad (ještě stále) ne?

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Maraste, Maraste

Musím se Vám omluvit. Nevšiml jsem si, že by ještě někdo jiný používal ve svých názorech tak sprostá slova. To sem přece nepatří. A tento slovník, je Vaše špatná vizitka. Ná takové články a názory já osobně neodpovídám. Pokud se za svůj vulgární projev neomluvíte, doporučuji všem aby na Vaše názory nereagovali. Já osobně na Vaše názory, bez omluvy, nebudu ragovat.  Hlavně mi nepište, že jsem "domýšlivý" apod. Nejsem  Podtrhuji -že jsem DOPORUČUJI (nenařizuji) za těchto podmínek s Vámi nediskutovat. To je totiž nic neřešící vulgarismus. 
Zdeněk  Mach
 
 
 
 
 

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Zdenku, Zdenku

Pokud Vás tak rozhodilo jediné vulgárnější slovíčko, které jsem v reakci na Váš vstupní komentář použil - a to bylo slovíčko "kurví" (více slov jsem si nevšiml) - tak se Vám za něj omlouvám, ale mně připadá i nyní případné a vševystihující.
 
A nemíním psát, že jste "domýšlivý", ale zvolím spojení "pro malichernosti účelově urážlivý". Např. abyste nemusel reagovat na konkrétní názor :-(
Navíc si myslím si, že ono slovíčko je úplný prdeček proti výrazům, které používal jeden velitel s maďarským příjmením působicí v rámci taky-karlovarské divize (velel dokonce i ve Velké Hleďdosebe :-) ...
 
Ale nechcete-li, tak neodpovídejte - je to Vašše věc :-)

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Velmi správně

Děkuji za omluvu. Je to férový přístup. Velmi se domnívám, že nejsem urážlivý. A Vaše konkrétní názory beru, nemám zásadní potřebu je rozporovat.S hodnocením nejmenovaného důstojníka (z KV) souhlasím. Byl to hulvát. 

mazut
Offline
Členem od: 07.10.2009
Omluva?

Myslím, že Marast se nemá za co omlouvat. Nazval věci pravým jménem, ovšem nevím jak slušně pojmenovat Vaše myšlenkové pochody.
Snaha něco řídit a rozhodovat z Vás evidentně čpí. Musíte mít deprese, když se zde může svobodně vyjádřit každý a nedá se mu v tom zabránit.

fighter
Offline
Členem od: 16.11.2009
Maraste, Maraste

Dobrý den pane Machu, nečetl jsem celé Vaše články,ale zdá se mi, že se  Vás odchod do zálohy netýká.Nedivte, že některí lidi co jsou zde, jsou docela vulgární. Taky jsem z té situace v armádě pěkně rozhořčen!!!!!!

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Souhlasím

Souhlasím, je to složité. Ale nepravňuje to k vulgarismu při těchto komentářích. A prosím, neberte můj názor jako nějaký projev ironie. Vím že to nepomůže. Ale taková je doba. Je pouze škoda, že vše mohlo být daleko lépe a dříve vyřešeno kvalitní a dlohodobou koncepcí. Koncepcí promyšlenou, která se nemusí opakovat každý rok .......
Ale to je nejen špatná práce MO, GŠ. Je to odraz naší politiky, chaosu, korupce.  Za každého MO byl v armádě nějaký nepořádek a problém. Stejně tak za každého NGŠ. Osobně se ale domnívám, že k nejvýraznějšímu poklesu kvality i morálky vojáků (všeobecně), došlo po odchodu generála Šedivého. Generál Štefka je dobrý chlap.  Ale to je právě podstata armády. Armáda potřebuje své autority, náročné, zásadové a nezkorumpované.
Zdeněk  Mach 

plev
Offline
Členem od: 02.11.2009
Tak já teda nevím Zdeňku

Správně píšete, že k poklesu kvality i morálky došlo po odchodu gen. Šedivého(kterého si vážím), ale místo kritiky jeho následníka alibisticky napíšete že Štefka je dobrý chlap. Asi to hodnotíte podle vašich dřívějších kamarádšoftů ve stylu "My nahoře si přece musíme pomáhat". Za Štefky to jenom kvetlo. Byl to typický narcistický generál zahleděný jen do svého já. Stačí si prohlédnout Areporty z jeho kralování. Na minimálně 4/5 každého čísla jsou jeho fotky a články o jeho počinech a návštěvách.Dělali jsme si z toho srandu a říkali tomu "Štefkův plátek". Možná takový nebyl předtím, Ale ze zkušeností víme, že funkce mnoho lidí změní k nepoznání.
A mimochodem ten NGŠ před kterým jste tak hrdinně vystoupil s kritikou- nebyl to náhodou Šedivý?

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
V 10:48 jsem napsal. Napsal

V 10:48 jsem napsal. Napsal jsem dobrý chlap. Ne velitel, generál, voják. Tak mi vážený kolego nepodsouvejte, že "alibisticky napíšete že Štefka je dobrý chlap". Čtěte pečlivě vše.
Musím Vás zklamat, ale nehodnotím to podle "vašich dřívějších kamarádšoftů ve stylu "My nahoře si přece musíme pomáhat".
Lidé se kterými se mi v armádě nejlépe pracovalo, působili u jednotek a ve štábech.
Ten NGŠ byl Nekvasil. A celkem zbytečně používáte cílené "hrdinně". Zcela jistě nebude věřit, že jsem to považoval za normální, takto vystoupit. Ale bylo důležité aby vše bylo vždy připraveno, na základě skutečných poznatků a znalosti problémů. Vždy byl také návrh na řešení.
Ještě jeden konkrétní případ, že je možné vždy si zachovat stejnou tvář.  V roce 1997 přijek do Bosny autobus důstojníků z GŠ a MO. V pohodě, žádný problém. Pouze jeden zádrhel. Velitel této skupiny mi nepředložil oprávnění podepsané NGŠ. Po vystoupení opět nastoupili, byli doprovozeni na hranice s Chorvatskem a zajištění povolení byl jejich problém. Bez pardonu.
Zdeněk Mach  

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Kontrola (či MePo) v BiH ´97

Píšete: "Velitel této skupiny mi nepředložil oprávnění podepsané NGŠ. Po vystoupení opět nastoupili, byli doprovozeni na hranice s Chorvatskem a zajištění povolení byl jejich problém. Bez pardonu."
 
Proboha, bláznivé a především dosti drahé řešení! Já si dokonce říkám - neekonomicko-zeleno-gumácké! Chápu, že bez oprávnění jste skupinu nemohl nenechal konat činnost, na kterou se "cítili". Ale pročpak jste veliteli oné skupiny nedoporučil (pokud ho to samotného nenapadlo) okamžitě si vyžádat zaslání oprávnění podepsaného NGŠ faxem (kryfaxem)? Na to přece nemusel odfrčet s celou suitou zpět do Chorvatska. Ale byl zřejmě připosr..ej a Vy jste se určitě cítil jako frajer a všichni vojáci na Krupě a v Prijedoru Vám tleskali, jak jste zametl s "kontrolenkama", protože kontrola neproběhla, resp. byla odložena... Smutné...

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Nemáte jasno sám v sobě

Myslím, že Váš názor je přesně vyjádřením Vašich představ. Pokud má být na všechny stejný metr, musí to tak být. Zde nejde až tak o ekonomiku ale o systém. Již nikdy se pak neopakovalo, že by někdo přijek tzv. "na dovolenou". Pokud bych nebyl důsledný, příště by se to mohlo stát znovu a pak ještě ......  Každý máme svou odpovědnost.
V cca 04:40 jste napsal: A v neposlední řadě mají ministerští a armádní funkcionáři alespoň z něčeho strach (když už ho nemají ze zákonů, inspekce, kontrolních orgánů a ze svých nadřízených).  To snad neodpovídá tomuto postupu?
Váš velký omyl pokračuje v představě, že jsem byl frajer a vojáci tleskali. Nebyl jsem, věděl jsem, že tito důstojníci (určitá část) mi budou přát každý neúspěch, budou čekat na mé zaváhání. A v tom je právě ta podstata. Měřit všem stejně a nést i odpovědnost.  Ano, možná bylo lepší řešení je doprovázet, popovídat a pak někde napsat a nebo se rozčilovat, jaký je to bo.... - po mém nepořádek. A přihodit pouze podpis Maras.
Zdeněk  Mach
 

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Kecy, Zdenku

Milý Zdenku, Vy jste si můj příspěvek zřejmě nepřečetl pořádně. Takže specielně pro Vás ještě jednou zpakuji kus svého textu: "Chápu, že bez oprávnění jste skupinu nemohl nenechal konat činnost, na kterou se "cítili". Ale pročpak jste veliteli oné skupiny nedoporučil (pokud ho to samotného nenapadlo) okamžitě si vyžádat zaslání oprávnění podepsaného NGŠ faxem (kryfaxem)?"
 
Což např. znamená - vykopat celou kontrolní skupinu do jídelny, ať si dají čaj a čekají až se jejich velitel probere a zatelefonuje do Prahy, aby mu kryfaxem bleskově poslali oprávnění ke kontrole.
 
Vůbec nikde jsem nezmiňoval, že jste je měl doprovázet či povídat si s nimi či jim jinak lézti do zadnice. Naopak velmi správné bylo Vaše "nemáš oprávnění - nemůžeš kontrolovat", ALE já dodávám: "dokud si ho neseženeš". A sehnat se dalo i bez návratu do Zagrebu.
 
Vy jste však zvolil Vaše řešení a velitel byl zřejmě tak měkkej (nebo blbej), že si nedovolil ani oponovat a oprávnění si vytelefonovat. Jak říkám - bylo to Vaše řešení, ALE podle mne špatné a drahé řešení.
 
Takže moje shrnutí: Prostě VY bigoš, ON (velitel skupiny) bigoš - takže jste oba zvolili pro armádu to nejdražší možné řešení. Mimo jiné se velitel má chovat i hospodárně, ale to zřejmě nechápete. Prostě rozkaz je rozkaz, ať to stojí, co to stojí. Už začínám chápat Vaše zastavání se "chlapského" Štefky... :-(
 
A k podpisu Marast? Jak jsem již uvedl, jsem dosud v činné službě a "hrdinským" (až sebevražedným) uvedením jména bych určitě do 3 měsíců v této pseudodemokratické armádě skončil. Jó, 23 let služby mne poučilo, že někdy se anonymita vyplácí. Opět zřejmě nechápete, že? Polehčující okolností pro Vás je, že to nechápe ani neurodoktor, ani NGŠ atd., takže v tom vůbec nejedete sám.

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Odpočinek

Mám pocit, že se Vám to plete. Už je zde i Zágreb (o kterém nebyla vůbec reč).  Pokud přecházíme do roviny "bigoš" je to trapné a smutné. Přeji Vám, aby se Vám podařilo dosložit až do důchodu a hlavně Vám přeji ať nemusíte za nic nést odpovědnost. Hlavně se na nějakém důležitém dokumentu nepodepište jako Marast. To by bylo opravdu nevhodné.
 
Zdeněk  Mach 

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Zdenku, když s Váma je to těžký...

... Vy se vždycky radši urazíte, než abyste mi na konkrétní věci v komentáři konkrétně odpověděl. Zřejmě ještě velitelské návyky, že? Ale já to respektuji - i tak se dá přeci komunikovat.
 
Proč Zagreb? Dnes ve 12:52 jste mj. napsal: "Po vystoupení opět nastoupili, byli doprovozeni na hranice s Chorvatskem a..." No a kampak asi jeli z hranic? Že by zůstali v hospodě na hranicích mezi BiH a CRO v Bosanskom Novom nebo ve Velike Kaldusi? Určitě ne - určitě se rozjeli směr Zagreb, kde se určitě zastavili na jeho předměstí ve Velike Gorici na NSE. Nebo to snad bylo jinak?
 
A proč bigoš? Protože je to naprosto běžné slangové označení pro motostřelce.
 
Za přání k dosloužení do důchodu moc děkuji, ale nevím, nevím - no uvidíme :-)
 
Za přání, abych nemusel za nic nést odpovědnost, též děkuji, ale občas ji opravdu i nést musím - samozřejmě jen do výše mojí platové třídy.
 
A k obavě, abych se nepodepsal svým nickem, říkám jenom, že si opravdu dávám pozor :-)

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Zdeněk Mach

Vážený pane.  Chytáte se kde to jde a tak trochu překrucujete skutečnosti. Pokud píši že na hranice s Chorvatskem, tak to platí. Proto mi nepodsouvejte Zágreb. Vaše následující dovětky pouze potvrzují Vaši cílenou aroganci.
Velitelské návyky mám. Věřte že jsem rád. Díky těmto velitelským návykům jsem schopen řídit  několik společností, o.p.s., OHK, nadaci apod.  Právě tyto veliteské návyky mi nabízí kvalitní Time management, kvalitní řízení týmů, prezentační schopnosti, schopnost analyzovat, schopnost definovet vize - cíle a opatření apod.   Tedy podtrhuji - jsem rád a děkuji všem kteří mi dali možnost se naučit. Já jsem toto dokázal přiměřeně zužitkovat. A mohlo to být ještě lepší. 
Celách 23 let jsem byl tankista. Určitě to zní úsměvně. Já si to však cením. Tak proto můj názor n aoslovení "bigoš" 
A co jste vlastně Vy? 
Naše debata nikam moc nevede. Každý máme jiný názor. Můj znáte. Mluvit o problémech otevřeně, přímo a adresně.
Mohl bych napsat více i z jiné ablasti. Můj podíl na protikorupčním boji ma MPSV. A opět otevřeně, přímo s odpovědnými osobami i s hrozbou "sankcí".
Naznačil jsem některé věci v oblasti válečných veteránů, které se mi nelíbí. A nejsem zcela jistě sám. Připravuji si podklady, návrhy a řešení. Ale je nutné s těmito vystoupit na sněmu, přímo, otevřeně.  Možná jste veterán. A možná nejste spokojen. Nebo snad ano?  Ale tím nebudeme bojovat za sebe. Vidím ty plk a plk i prapporčíky z II. SV. Vidím že nemají zastání, nemají léky, nemají podporu.  Vidím ale také rozpočet vedení SV (ČSoL), platy, odměny, cestovné, zahraničí. To není dobrá práce. A tyto věci nepodporuji.
Tak a toť je vše.
 
Zdeněk Mach   
 
 
 
 

kapelmeister
Offline
Členem od: 11.09.2009
Co dělal jsem, dělal jsem rád...

Pane Machu, když člověk dělá práci, o které ví, že je jeho poslání, je to naprosto skvělé. Nemluví ze mě můj osobní neúspěch nebo mindrák, ale spíš lítost nad tím, že jsme dělali smysluplnnou práci a tu nám berou. Jsem si vědom, že hudby nejsou potřebné pro vedení boje, ani bychom to neuměli a nedělali, ale naše poslání bylo odjakživa povzbuzovat vojska, dělat radost lidem a na tuto činnost jsme se připravovali opravdu profesionálně. Pokud vás zajímá bližší historie vojenských hudeb v Českých zemích (podle mého názoru velice zajímavá), rád Vám poskytnu svoji práci v digitální podobě. Zde se můžete podívat na pár fotek z let 2003 -2009. http://www.youtube.com/watch?v=I2UW7ukU-Wg Do debat, které zde vedete se nechci zapojovat, protože jsem sloužil pouze v hudební službě, ale na druhou stranu jsem poznal také pár lidí, kteří mi utkvěli v paměti, viz. arogantní plk. Vlasák z OdZab GŠ v devadesátých letech. To byl hulvát, jak z filmu, ale tohle byla realita, když s námi hudebníky jednal jako s prasaty. Nicméně to je prostě život a člověk potkává dobré i horší lidi. Myslím si, že tento server se docela rozjel a je to dobře, protože od včerejška se tu sešlo několik názorových skupin , což je super pro demokratickou diskuzi. Naprosto s vámi souhlasím s tím kontrolním listem, mě se něco podobného stalo asi před měsícem a půl, ale pouze v HK, že za mnou přijel z Posádkového velitelství Praha náčelník osobního štábu velitele a chtěl mi dělat kontrolu, ačkoliv mi není nadřízený. Když se mě zeptal proč jsem v civilu (měl jsem samozřejmě od lékaře povolen civil ze zdrav. důvodů), zeptal jsem se ho na oplátku, jestli má kontrolní list podepsaný velitelem. Odešel z mé kanceláře se slovy: "To vám nezapomenu". Za chvíli mi volal zástupce velitele PVP a oznámil mi kontrolu, tak pak už jsem nedělal problémy, ale jak jste říkal, byla jen otázka času, kdy najde něco, co mi mohlo uškodit. A také našel. Naprosto normální zákon akce-reakce, já poukázal na jeho nedostatky, on poukázal na moje :-) , jen s tím rozdílem, že on je pak už hladal cíleně. Ale jinak to asi špatný chlap nebude, jen se domnívám, že žije minulostí, převážně tou předlistopadovou.
Možná se budete divit, ale my hudebníci jsme naši práci brali vždy smrtelně vážně a splnění našich úkolů bylo vždy otázkou cti, bohužel vždy záleželo na rozmaru toho, či onoho generála, jaký měl zrovna vztah k hudbě, abychom přežili, fungovali na hranici živoření nebo byli likvidováni. Je velice smutné, když zástupce velitele PVP oznámil veliteli VH Tábor, že nemá rád muzikanty a podle toho se k nám chová. Jak jsem se dozvěděl, jeho chování je dost problematické i k příslušníkům celého PVP. Snad právě proto (jak jsem se minulý týden dozvěděl) povýšil a jde pracovat do kanceláře NGŠ. Takhle se dělá kariéra. Přeji hezký den.
Jiří Lexa

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
kontrola.

To bylo jediné správné řešení, byť drahé.
Pokud chceš, aby armáda fungovala a cvičila nelze se jen dívat na peníze. A kor jestli požaduješ aby armáda byla sofistikovaná a technologicky na výši, musí se připlatit.  
Drahé to být nemuselo, kdyby velitel skupiny kontrolenků dostal zaplatit veškeré náklady jako škodu, kterou způsobil. Což bylo nepopiratelné. V civilní sféře by se s ním nikdo nemazlil.
Maraste, podívej mě dali před lety zaplatit škodu 30Kč !!! složenkou za 70kč !!!
(jeden telefonát po prac. době do civilu)  
Realista by takovou škodu jistě vyčíslil "levou zadní" je to prokazatelné.
Velitel kontrol. skupiny to byl jistě důstojník s VŠ vzděláním, tak mohl používat mozek a  skutečně si mohl podepsané pověření nechat odfaxovat z Práglu. Bylo by to na počkání.
To máš Maraste pravdu.
Jenže co můžeš chtít od "vojáka", který umí akorát kontrolovat zda jsou čisté kanady.
K tomu ten mozek moc nepotřebuje a když se mozek nepoužívá, tak zakrní.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Telefonát a složenka

Ty mě Techniku houpeš :-) když píšeš "...mě dali před lety zaplatit škodu 30Kč !!! složenkou za 70kč !!!"
 
Proboha proč jsi to nesložil na pokladně na Vašem finančním oddělení a měl bys to jenom za 30 Kč!!?

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Nehoupu

Věz Maraste, že byli kolegové, co jim dali "zacvakat" i 1500,- a podobné částky.
Jenže. Dali mne zaplatit škodu. Dobrá, chtěl jsem stvrzenku. Jenže armáda nesmí poskytovat telekomunikační služby, tady podnikat a vydělávat.  :-))))
To byl pro některé "managery" obrovský problém.
(Všimni si, že veškeré peníze např. z prodeje majetku nejdou na účet armádní ale do st. kasy.)
A protože to bylo zpětně 1/2 roku jistě dávno to bylo z nějaké položky zaplaceno... tak přemýšlel velitel se štábem, jak na na mě.
Na konec vymysleli, po horečném přemýšlení a několika HoPlaPo přišli s řešením, že zaplatit složenkou typu A na adresu VÚ3255 , k tomu plná adresa do Práglu a to si prý mám nechat jako potvrzení.
Poučen vývojem, že v takových případech je v army neskutečný bordel jsem si schoval nejen origo ústřižku složenky, ale ještě udělal kopii.
I jednoho dne mne vzkázal jistý nadřízený vyšší důstojník, že mám doložit zaplacení "škody" tak jsem mu věnoval tu kopii.
Jenže ,při vyhodnocení výcvikového roku jsem se objevil napsán v onom vyhodnocení za útvar, že jsem "způsobil škodu."
Dotyčný vyšší důst. o ničem nevěděl, prý si nepamatoval na složenku a na nic. Normálně ji někde "zasel" Doporučil jsem mu česnek.
NŠ který zpracoval blábol zvaný "vyhodnocení výcvikového roku" kde  jsem byl uveden jako darebák - pachatel škody, jaxi zapomněl napsat mnohem důležitější věci pro chod útvaru.To ale nikoho nezajímalo!
 
Tak jsem musel vzít originál a zařvat na NŠ. Teprve potom zavládl klid a pořádek.
 
 

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
OK, OK, všechno beru, ale...

... fakt stačilo zajít jenom na finanční oddělení u VÚ 3255 a složit jim tam 30 Kč v hotovosti a oni by ti dali originál stvrzenky a následně by částku 30 Kč odevzdali na RFO a to by ji potom s měsíčními odvody převedlo na účet příslušného finančního úřadu. V podstatě úplně to samé se totiž stalo, když jsi jim částku 30 Kč poslal složenkou na VÚ 3255 - akorát tě to zbytečně stálo navíc ty nekřesťanské poštovní poplatky!

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Technik

Souhlasím s Plevem. gen Šedivý byl skutečně pan voják. Jednou jsem ho potkal, na konci jeho náčelníkování na GŠ. Byl u nás na návštěvě. Pozdravili jsme se a on se mě zeptal, jak bych hodnotil jeho "náčelníkování". tak jsem mu řekl že mě to nepřísluší, ale až bude zakrátko v civilu tak uvidí kolik je "generálů po bitvě".  
Hořce se pousmál a řekl, že spočítá s tím jak bude "proprán"
A gen. Štefka???? Jako manažer? Lidi před ním utíkali, všeobecně pokles kázně a hlavně poškodil armádu v očích veřejnosti jako žádný jiný NGŠ.
Poškodil image , co jsme budovali. To mínění o armádě, co jsme budovali pomocí při povodních, CIMICem v misích kdy se stavěly i školy pro děti v místě působení misí.
Tohle lidi vnímali pozitivně nežli začali aféry právě za gen. Štefky.
Tak jak se gen Šrefka zachoval při odchodu ministra Tvrdíka, kdy ho prý prosil!!!! jak sám uvedl v médiích.
Odkdy voják prosí????? Voják přece ŽÁDÁ! Žádáte o dovolenou , nebo prosíte? Já jsem přes  20 let žádal.
Jinak si dovolím napsat, že z reformy pana Tvrdíka, kterou měl realizovat pan generál, zůstal jen cár papíru.
   

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Zdeněk

Naprosto souhlasím

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Zdenku, Zdenku II: Provokatér?

To si děláte pr..l, když píšete, že "Generál Štefka je dobrý chlap."? Že Vy nás chcete jen provokovat?
 
A předem se Vám omluvám za "vypípané" slovo - ale nechcete-li, tak neodpovídejte - je to opět Vašše věc :-)

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Odpověď

Ne nechci. Jen se tak domnívám. Nevím, musíme to číst pomaleji. Napsal jsem dobrý chlap. Ne velitel, generál, voják.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Nesouhlas

Ani s tím "dobrým chlapem" Štefkou nesouhlasím, už jen z toho důvodu, že se k podřízeným choval dosti neurvale a v podstatě ustrnul na funkci velitele roty (podle mě uměl perfektně zkontrolovat ustrojenost, pořádek ve skříních a nočních stolcích a čistotu kuchyně - a to byl jeho limit). Přece nemůžu oddělovat to, jak se choval v hodinách, než za ním denně "zaklaply" dveře budovy GŠ. Takže v čem byl dobrej?
 
Anebo mi vydefinujte, co si pod "dobrým chlapem" představujete a já si to na něho zkusím napsasovat.

academicus
Offline
Členem od: 18.12.2009
NESOUHLAS II.

Myslím, že Štefka ustrnul na fci výkonný praporčík ... ostatně tak se mu taky přezdívalo za jeho "éry" NGŠ ...

horskejvlk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Dobrý chlap ?

Zdravím Maraste, přesně souhlasím a tak jsem to i myslel ,že ustrnul na hodnosti štábní rotmistr, konntrolovat cedulky , na cvičení v Doupově kdekoho seřvat, já ho poznal právě tak ,ale i  za tz. zavřenými dveřmi na dovolené u moře a to byl přehledovej pohodář. Máš pravdu takhle to ale nejde oddělovat jako náčelník generálního štábu myslím dobrej rozhodně nebyl,selhal co se týče strukturování politiky armády ČR.

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Odpověď

Věřte nebo ne, setkal jsem se s generálem Štefkou asi 2x. Jednou na nějakém školení, to byl asi velitel brigády a naposledy při nějakých zimních sportovních hrách v Jeseníku, které jsem sponzoroval. Zde jsme prohodili tak tři věty. Konec. Prostě mám pocit, že (především v civilu) to je dobrej chlap. A to je vše. Mám o armádě řadu informací, vnímám problémy armády. tyto informace nemám od generálů. Mám je od svých spolupracovníků (omlouvám se že nepoužívám pojem podřízených). A tak tedy vím, co se po stránce vojenské dělo po odchodu J. Šedivého. Ale to jsem napsal v jiném komentáři.
Z. Mach

David Gore
Offline
Členem od: 29.11.2009
Odpověď

Pár dní jsem tu nebyl, ale po přečtení Vašich odpovědí a názorů se k většině přikláním. Jsem zastánce kritického pohledu, ale ten se nesmí změnit v nenávist.
 

horskejvlk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Také souhlasím

Vulgarismy se nemají používat ať je situace těžká ,nelehká a někdy snad i k zoufání , proto jsme  Armáda ČR a tím se i odlišujeme od jiných složek ,tedy bychom měly, za elitu v armádě vždy bylo považováno letectvo, nicméně slušným chováním a civilizovaným projevem se teprve stáváme opravdu nadřazenýmy ( v dobrém slova smyslu) to vše samozřejmě nepíši jen z důvodu že jsem od letectva.Souhlasím i s tím, že pan emeritní generál Štefka je dobrý chlap, neboť jsem ho měl tu příležitost osobně poznat, nicméně  úsměvně : jeho lpění pro ustrojenost a pečlivou uniformu na ostatních důstojnících, zůstal na hodnosti štábního rotmistra.(myslím to v dobrém a úměvně). 

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Pane Zdeňku Machu.

Nejvíc o Vás vypověděl první odstavec a první dvě věty odstavce druhého. Kdo kritizuje a poukazuje na problémy podle vás jen  hází špínu, závidí, nezná prostředí (to vaše?) a je troska, která prohrála. Naproti tomu páni generálové jsou pracovití, vzdělaní a slušní a jich se vám zželelo. Osobně Vás neznám, nicméně lidí s  takovými postoji si hluboce nevážím. Zřejmě jste vůbec nepochopil jednu naprosto zásadní věc.

Podle § 3 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR se v ozbrojených silách uplatňují vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Tedy rozhodně ne vztahy nadřazenosti a méněcennosti v tom smyslu, že velitel je něco více, než podřízený. Nejen nadřízení, ale i podřízení jsou lidé. Ještě jednou vám to, pane Zdeňku Machu, zopakuji. I podřízení jsou lidé, tedy ne dobytek, jak si někteří (většina?) nadřízených objektivně posouzeno myslí. Lidé, mající svá nezadatelná práva garantována Ústavou a Listinou základních práv a svobod (zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a zákon č. 2/1993 Sb.,Listina základních práv a svobod). Věnujte někdy svůj čas četbě těchto dokumentů a hluboce se nad nimi zamyslete.

Někteří generálové (nižší velitelské hodnosti nevyjímaje) zřejmě výše zmíněné dokumenty buď vůbec neznají, nebo je ignorují. Tím ale zcela jednoznačně dávají najevo svůj postoj k podřízeným, tedy to, že jimi pohrdají a vnímají je jako dobytek, který je k něčemu do té doby, pokud přináší "hospodářský" užitek.

Je pouze otázkou času (mé zaneprázdněnosti) a okolností a budou zde zveřejněny autentické dokumenty a dokonce i audio nahrávky, zcela jednoznačně prokazující nejen nezákonná jednání některých vysokých velitelů, ale i jejich morální bídu. Budou zveřejněny důkazy, ještě jedou - DŮKAZY.  To se bude týkat i vámi uznávaného gen. Halašky. Morálním deficitem trpí i gen. Tesařík a gen. Verner. O gen. Pickovi a gen. Minaříkovi (naštěstí již v civilu) se raději nebudu vůbec rozepisovat. Udělalo by se mi na zvracení.

Pane Zdeňku Machu, díváte se na ten "zelený svět" zvláštní optikou, omezující vám dostatečný rozhled. To, co u jedněch tolerujete, jiným neodpustíte. Teď již jen záleží na tom, zda jste vůbec schopen a především ochoten si toto připustit. Pokud ne, budete jen další v řadě těch, kteří se při nejlepší vůli dají označit jen za rakovinový nádor AČR.

S pozdravem M.V.

P.S.: pokud chcete znát mé skutečné jméno, zeptejte se army zpravodajců.

 

 

jurka
Offline
Členem od: 05.09.2009
nechápu

Vy máte asi hodně velké deprese,nebo Vás armáda vykopla bez těch náležitostí,které vyplácí každému.Ať už maká nebo ne!!!!!!!!!!!!takovou nenávist jsem už hodně dlouho neviděl.Ryba smrdí vždy od hlavy,ale v tomto případě bych řekl,že demokratický způsob vyjadřování na tomto servru je pouze ukázkou toho,co v AČR sloužilo,a muselo ji opustit.Doufám,že ta spousta propuštěných chudáků,kterým zde někdo naslintal,že se mohou proti propuštění bránit soudně,a oni tomu uvěřili..........že sem už nikdy nepůjdou.S pozdravem------ještě sloužící,a těmto kecům nevěřící.

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Jéjej. No Vy jste pane Jurko exemplář.

Opatrujte se, ať se Vám něco nestane. Určitě to v současné armádě dotáhnete hodně vysoko. Vidím u Vás maršálskou hůl. Intelekt výrazně vyšší podprůměru tedy u Vás  nedohlédnu, to ani náhodou, ale to je pro Vaší kariéru dobře. Zapadnete mezi ostatní a nejspíš je i přesáhnete.

Jen malá poznámka: jste zde přihlášen již 18 týdnů a 1 den a teprve nyní Vám "něco" došlo. No, to je fofr. Vaše vedení Vám bude hodně lidí závidět.

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Vopruz

To by jste mohl být "Jurko" a dalo by se říci i bezmozek. Takové armáda potřebuje a pokud bude razit politiku jakou razí, potom jste správný člověk na správném místě. Především i  kandidát na služební postup. Lidé Vašeho ražení jsou ideální pro kariérový růst v dnešní armádě. Papoušci, kteří nepřemýslejí, umí rázně vystoupit, byť s blafy a především odsuzují kritiky a nevěří jim. Místo ponaučení a studia jiného názoru, podivné přesvědčení a netolerantnost. Pravděpodobně je dle Vás vše v armádě v pořádku. Jenom by mě zajímala délka Vaší činné služby, že mě haníte a tvrdíte, že jsem chudák i přez délku mého služebního zařazení od roku 1986. Asi jsem tak dlouho sloužil pro neschopnost...:) Vaše sebejistota je, díky chybějícím faktům ve Vaší argumentaci, zarážející. :))))

kapelmeister
Offline
Členem od: 11.09.2009
Teď nechápu já...

Dobrý den, je vidět, že jste vůbec nic nepochopil a zřejmě máte v armádě ideální podmínky pro svůj růst. Domnívám se, že na tomto servru nevystupují žádní chudálci, ale lidé, kteří chtěli pouze dělat práci, kterou měli rádi a to jim nebylo dopřáno. Já se neřadím mezi propuštěné chudáky (jak vy urážíte propuštěné vojáky), naopak jste mě urazil, ale z armády jsem zvyklý na chování vašeho rázu.  Splňoval jsem naprosto všechny podmínky a podotýkám jako jediný kapelník v AČR jsem měl VŠ, navíc studuji Ph.D. a přesto mě armáda vyhodila pro nadbytečnost. Jestli schvalujete tento systém, pak si podejte ruce s panem Pickem, Bartákem a jim podobnými, protože v žádné vyspělé armádě se nechovají tak hnusně k personálu. Přeji vám hodně úspěchů a nepřeji vám, aby jste se musel zařadit mezi nás, jak říkáte, propuštěné chudáky. Od nás by jste se třeba mohl naučit slova jako čest, morálka nebo láska k vlasti....

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Dovedo!

Náležitosti a každému.... podle té vaší reakce mám dojem že hodně okolo sebe kopete, protože na vyplácení náležitostí nemáte ještě nárok.A podle podle vaší křečovité reakce nabývám dojmu, že máte k tomu hypotéku, lízačku a půjčky na krku.
Malý český člověk..........
Kdo na co má nárok je jeho věc. Blbý kecy "on má a já ne!" říkám : "mohli jste se ve 14ti přihlásit na OVS" a ne jít do army dělat  "kariéru" až ve 40ti, když už jsou "špatní" civilu.
Já se za to co jsem dělal nestydím. (V KSČ a SSM jsem nebyl a nic jsem neukradl. Dodnes když potkám bývalé kolegy, nemají tu potřebu přejít na druhý chodník a dělat že mě nevidí) Dnes dělám také - v civilu a co má být???? Nestěžuji si. V army jsem dělal věci který využíval i civilní sektor. Možná na rozdíl od vás který se jen ohřívá někde v kanceláři a z čehož civil (daňový poplatník)neměl vůbec nic, natož armáda.
Pročpak jsou na propouštěcích glejtech asi 15ti denní lhůty na odvolání??? No aby se mohl dotyčný jít bránit ke správnímu orgánu (tedy soudu) Tzv. subordinancí neboli služebním postupem.  
Každý musí zvážit své šance, ta možnost bojovat za sebe je. Nikdo jiný to za ty vojáky neudělá. Možnost se bránit. To je základní prvek demokracie.
Tak jako vy chápal demokracii v armádě tak akorát pan Dobrovský, který pro rozvoj demokracie zrušil pochodový krok a místo nepřítele jsme najednou měli protivníka.
Chce to začít používat mozek, Zákl1 na některé věci je holdt krátký. 
Zkuste se vžít do role vyhozených. Sorry, ale byli to kolikrát i velmi kvalitní lidé.
Pokud někdo nabídne právní pomoc, např. sepsání žaloby myslím, že to je služba kterou propuštění kteří chtějí "bojovat" ocení.
Vám jak čtu je ale blízké chování našich politiků ve chvílích kdy o něco šlo.
"předpodělat se, srazit paty a stáhnout ocas"  Dfm, že nechcete někdy dělat politiku.
HOWGHH
 

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Dobré názory

Děkuji. Dobrý názor. S řadou věcí souhlasím. Je však několik bodů, kde se trochu rozcházíme. Toto není jediné místo, kde můžete vyjádřit svůj názor. Ti, kteří mě znají, pamatují momenty kdy jsem, přímo před NGŠ jasně řekl co se mi nelíbí. Například: preferování brn. před ostatními jednotkami a vojáky, výjimky pro plk. na GŠ v oblasti tělesné zdatnosti, jazykové přípravy. Vyzvedávání důstojníků absolventů zahraničních škol do vyšších funkcí (všichni studovat nemohou) apod. V úvodu svého článku (a jsem rád, že rozpoutal takovou diskusi), jsem podtrhl tato slova (pro opozici ještě jednou podtrhuji slovo řada, tedy ne všichni) . Reakce byla velmi pozitivní. Napsal jsem své jméno. Kdo další? Nejmenovaný „Mazut“ hodnotí mé vystoupení na úrovni premiéra Adamce v 1989. Dokonce se ptá (Není Vám hanbou v dnešní době s takovým myšlením pobírat demokratický plat od nešťastných dělníků ze skláren, kteří někdy nemají doslova co žrát? Přehodnoťte další setrvání ve službě nebo změnu myšlení pana důstojníku! Mluví z Vás rok 68 a náklonnost k stalinským čistkám. Práci čest!! Nebo snad radši néééé!!!). Odpovídám, není. V roce 1991 jsem profesionalizoval 21 tp v Žatci, jako jeho velitel. V roce 1994 jsem jako plukovník (36 let) velel Karlovarské divizi. Ještě dnes s hrdostí vzpomínám na drtivou většinu důstojníků a praporčíků. A tedy ten plat, jak píšete – Vy „Mazute“ pobíráte lat z mých daní. Je tedy čas se vzpamatovat. Děkuji za názor“Kikina“, máte pravdu, je nutné jít i touto cestou. Souhlasím s velkou částí názorů „PetaPeta1“, v mnohém se naše názory neliší, jsou trochu jinak vyjádřeny. Vážený „Miko vrtulko“. Nepochopil jste můj článek. Já jsem nic nesrovnával. Pouze jsem vyjádřil názor na dva generály armády. Již to, že zde o generálech diskutujeme je nedobré. A já velmi dobře vím, co to znamená – nadřízený – podřízený. Nikdy to nebude 100%. Ale je nutná výrazná převaha toho kladného a pozitivního. Opakuji. Odvaha je, se svými názory vystoupit přímo před NGŠ nebo hlavními přestaviteli armády. Osobně se mi tento článek a názor píše dobře. Mohu totiž konstatovat, že jsem pro své názory (a často velmi kritické) nepotřeboval www.problemyvarmade.cz. Ale i tak se těším na další „bombardování“, je to dobře a ukazuje to i stav armády, byť z pohledu několika jednotlivců. Přátelé, to jsme ještě neotevřeli problematiku válečných veteránů. Veteránů, pro které se také nic moc nedělá, vrcholní přestavitelé se stávají cestovateli po světě, lázně jsou hojně využívány VV, staví se pečovatelské domy pro VV, když je nějaká sláva tak tam všechny VV „svezou“ (nemusí se o nic starat), všichni VV mají stejné uniformy (armáda je takto již dlouhá léta vybavuje). Velmi kvalitní je péče o VV v zdravotních zařízeních. Specialitou je kvalitní zajištění outplacementu pro VV, kteří odcházejí z armády. Zdeněk Mach

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
profesionalizace.

Pane Machu,
děkuji, že jste připomněl profesionalizaci žateckého tp.
"V roce 1991 jsem profesionalizoval 21 tp v Žatci, jako jeho velitel"
Byli jsme se tehdy na tu "slávu" podívat a celé armády svezení autobusy aby nám bylo ukázáno jak se bude profesionalizovat armáda. Bohužel, se někdo vzhlédl v prvorepublikové armádě  a tzv. délesloužících poddůstojnících.
Představa že to budou poddůstojníci v dsl. v hodnostech desátníků na funkcích velitelů tanků, bylo v pořádku.
Pravda, služné mizerné, ubytování v kasárnách a strava taktéž na úrovni vojáka zákl. služby.
Trochu málo na to aby se taková věc mohla podařit. Viděl jsem 2!!! podddůstojníky jeden
mě tvrdil že chce nosit uniformu ( z mého pohledu zralý na přezkum) a druhý snad ani neměl názor.
Tehdy to byl z mého pokledu ztracený den a armáda si touto "Potěmkinovou vesnicí akorát uřízla ostudu"
Jistě, záměr pokud jste zpracoval Vy, byl vynikající. Jenže k tomu jsou potřeba prostředky a peníze. Pokud jste je nedostal, protože se vycházelo z tabulek, nemohl jste vytvořit zajímavé místo pro schopné lidi, které by bylo tehdy konkurenceschopné civilu.
O pár roků později konečně někdo pochopil, že pro profesionalizaci armády, pokud chci kvalitní lidi, musím je ohodnotit. Na sliby už nikdo nevěří.
To už byl 21.tp minulostí.
Hodnotím to jako dobrý zámysl, ale prostě to nevyšlo kvůli "zdrojovým rámcům"

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Souhlasím

Ano, máte pravdu. Souhlasím s Vaším názorem a především hodnocení stavu. Ta snaha o profesionalizaci probíhala v podstatě bez podpory MO a GŠ. Byl to takový domácí úkol. Ale byla to velká zkušenost.

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Pane Machu,

skutečně nelze jít k podrobnostem a jednotlivostem. To je spíš již věc osobního setkání a otevřené besedy. Tolik prostoru zde není.

Píšete, že je odvaha vystoupit se svými názory před NGŠ, nebo hlavními představiteli armády. Není vám právě toto divné? Není právě zde ten zásadní problém?

Ano. Máte naprostou pravdu. Vystoupit s vlastním názorem chce opravdu odvahu. Jinou dávku odvahy to ale vyžaduje od velitele plukovníka (podplukovníka, majora) a úplně jinou (nmohonásobně větší) od vojáka na nižším hodnostním a funkčním stupni. U těch nejnižších vojáků se ale již nedá mluvit o odvaze ale o sklonech k existenční sebevraždě.

 

P.S.: Dovolte mi Vás, pane Machu, dodatečně srdečně přivítat na tomto webu. Dá se říci, že vaším vstupem na web dochází k jistému kvalitativnímu posunu těchto stránek. To hodnotím velmi kladně.

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
NENÍ HANBA UPADNOUT ALE DLOUHO LEŽET.

Ano, máte pravdu. Je to zcela jistě složitější. Můj názor je ten, že právě schopní velitelé mohou prosazovat názory a připomínky nižších hodností.  Musí je ale dobře znát, musí být podloženy reálnými návrhy. Tento boj je "nekonečný". Víte, je to nádherný pocit pokud za své podřízené (spolupracovníky) bojujete a máte úspěch. Takový velitel ale musí mít výraznou autoritu, sám musí být osobnost a právě tyto atributy se pak přirozeně přenesou i do autority u dalších nadřízených.
Je to běh na dlouhou trať. Ve svém životě prosazuji MOTTO: NENÍ HANBA UPADNOUT ALE DLOUHO LEŽET. 
Zdeněk Mach