Na co mám od státu nárok?

28 replies [Poslední]
takybejvalej
Offline
Členem od: 24.10.2009

Dobrý den Vážení (ve většině případech propuštění) kolegové, jako většina z Vás jsem dostal od armády dárek pod stromeček ve formě vyhazovu z důvodu nadbytečnosti. Mám odslouženo přibližně 12 let. Dostanu  od armády nějaké odchodné platy. Mám po přihlášení na úřad práce nárok na nějakou podporu a nebo tím, že jsem byl VZP, který dostal odchodné platy tak  nedostanu nic? Nárok na výsluhový příspěvek samozřejmě nevznikl. ???

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Připomínky MO k novele zákona o daních

"Vzhledem k tomu, že zákonem č. 346/2010 Sb. je od 1. ledna 2012 zrušeno osvobození od daně z příjmů u přídavku na bydlení u vojáků z povolání, požaduji, aby tento příjem byl doplněn do ustanovení § 10 odst. 9 a jako ostatním příjem byl spolu s výluhovým příspěvkem a odbytným podroben srážkové dani podle § 36 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Požaduji do návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednotného inkasního místa tuto připomínku promítnout takto:Za bod 19 návrhu novely vložit nový bod a uvést jej v tomto znění:„X. V § 10 odst. 9 písmeno a) zní:„a) výsluhový příspěvek, odbytné a příspěvek na bydlení u vojáků z povolání, výsluhový příspěvek a odbytné příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),“.Za bod 89 vložit nový bod a uvést jej v tomto znění:„X. V § 36 odst. 2 písmeno v) zní:„v) z výsluhového příspěvku, odbytného a z příspěvku na bydlení u vojáků z povolání, a z výsluhového příspěvku a z odbytného příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3).“.Současně požaduji pro tento bod návrhu novely stanovit účinnost dnem 1. ledna 2012."

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Asi nezůstane jen u zdanění přídavku na bydlení

Přídavek na bydlení bude zřejmě zdaněn s platem, ale rovněž "zesociálněn" a "zezdravotněn".

Ministerstvo financí totiž nevyhovělo připomínce MO k návrhu na "pouhé" 15% zdanění PnB (což mělo být menší zlo) a v rámci vypořádání připomínek k JIM argumentovalo takto: "Nevyhověno. Rozpor. Požadavek je nad rámec návrhu zákona."

Do vlády jde tedy uvedená připomínka jako nevypořádaná - s rozporem! Uvidíme, jak se bude "TO, co sedí v křesle MO" bít ve vládě za své vojáky :-)
 

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Vypořádání připomínek (i ke zdanění PNB)
antiradarčík
Offline
Členem od: 23.12.2009
připomínky MO jsou...

... uvedeny pod p.č. 25 a dále. Opravdu jsem zvědavý, jak zítra bude SAVO hlasovat ve vládě???

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Antiradarčíku, TO na zítřejším jednání...

... vlády nebude, protože letí do U.S.A. na pohřeb C.Mašína, takže se hlasování vyhne.

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Jak to asi TO udělá?

I-DNES uvádí: "Armáda v rozpočtu najde 300 milionů korun, aby ztrátu alespoň částečně kompenzovala. Detaily ministr Vondra prozatím odmítl sdělit, protože detailní podoba náhrady ještě není hotová."
 
Tak jakpak to chce asi TO kompenzovat?
 
Jinak než odměnama z platových prostředků (PP) nebo odměnama z kázeňáku to asi nepůjde... Ale pro udělování odměn z PP i odměn z KŘ existují zákonná pravidla, která v případě "kompenzací" TO určitě překročí! A pokud bude udělovat kompenzační odměny z PP, tak navíc bude opět kurvit výpočtovou základnu pro výsluhy, odbytné, odchodné a úmrtné... :-(

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
Sasa klaí vodu, ve skutečnosti na nás sere

http://zpravy.idnes.cz/neodchazejte-potrebujeme-vas-apeloval-na-vojaky-ministr-vondra-pwt-/zpr_nato.aspx?c=A110629_173045_zpr_nato_inc
PS: jak mají oba ODSáci dvěbrady na fotografii
Armáda se zřejmě nevyhne dalším rozpočtovým škrtům, připustil na mimořádném shromáždění vojenských velitelů z celé země ministr obrany Alexandr Vondra. Apeloval však na vojáky, aby ze služby kvůli nejistotě neodcházeli.  

Povede totiž podle něj k zásadnímu snížení obranyschopnosti země a ke snížení motivace lidí sloužit v ozbrojených silách. Česko se zařadí mezi evropské země, které obětují schopnost obrany, což může mít negativní vliv na Severoatlantickou alianci jako celek, respektive na Evropu jako takovou. "Toho můžeme jednou velice litovat. Ani náhodou ještě nejsme v Evropě ve fázi věčného míru," varoval Vondra.
Apeloval na vojáky, aby armádu kvůli nejistotě neopouštěli. "Tato země vás stále potřebuje. Vím, že to některým může znít jako fráze, ale uvědomte si, čím vším tato země prošla. A bavme se i o dobách míru, vzpomeňme jen na povodně. Jsou zapotřebí vaše znalosti a zkušenosti. Nesmíme to vzdát," prohlásil. Na prvním místě priorit podle jeho slov bude stabilita příjmů vojáků.
Obrana chce kompenzovat zdanění
Ministerstvo obrany chce například změny ve zdanění příspěvku na bydlení pro vojáky, které má začít platit od příštího roku. První možností je odklad o jeden rok, resort by mezitím připravil kompletní novelu zákona o vojácích z povolání. Druhou variantou je zdanění přídavku, ale bez nutnosti odvádět z něj sociální a zdravotní pojištění. Pokud zůstane současná podoba, je ministerstvo připraveno vojákům zdanění kompenzovat, což by resort stálo ročně na 300 milionů korun.
Vojákům s platem do 20 tisíc korun by se zdanění kompenzovalo úplně, příslušníkům armády s vyšším platem jen částečně. Příspěvek na bydlení má být od počátku příštího roku zdaněn, včetně zdravotního a sociálního pojištění. Pokud taková možnost skutečně nastane, bude to i pro vojáky na nejnižších hodnostech znamenat redukci platu o 3 000 až 3 500 korun.
Změnami projdou i výsluhy
Ministr Vondra před veliteli odmítl informace, že vojáci budou po odchodu z armády dostávat takzvanou výsluhu pouze pět let. "Jsou to nesmysly, nevěřte jim," řekl Vondra.
Podle něj ale ministerstvo navrhuje v systému výsluh určité změny, které mají zabránit zneužívání. Výsluhový příspěvek od ministerstva v současnosti dostává 17 tisíc bývalých vojáků, což představuje zhruba 2,5 miliardy korun ročně.
"Nejnižší výsluha je necelých tisíc korun a nejvyšší přes 64 tisíc korun. A teď pozor: nejde o generála ve výslužbě a to naznačuje, že zdaleka ne vše je v pořádku. Je správné, když nižší důstojník pobírá vyšší výsluhu než generál? Je správné, že dochází k účelovému zvyšování odměn tak, aby dotyčný měl nárok na vyšší výsluhu? I proto je nutné systém výpočtu výsluh změnit," nastínil Vondra.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/neodchazejte-potrebujeme-vas-apeloval-na-vojaky-ministr-vondra-pwt-/zpr_nato.aspx?c=A110629_173045_zpr_nato_inc

friends.007
Offline
Členem od: 27.07.2010
Odchod!!!!

Osobně mu nevěřím ani slovo. A myslím, že ostatní by taky neměli. Tam nahoře všichni vypouští z huby jen samé lži. Kluci, čím dřív odejtete, tím lépe pro vás. Chápu, že vám to může zpočátku dělat drobné problémy, ale s vašimi zkušenostmi se v civilu dobře uživíte.

GEORGE
Offline
Členem od: 24.06.2010
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z

kdo máte možnost tak běžte do civilu. Už bude jen hůř
 
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Jak se z vojáka stane "dobytek"

 
Novela zákona o vojácích z povolíní mj. přináší zcela nový § 145a, jehož text zní:
 
"Rozkaz ve věcech personálních
 
(1) V ostatních věcech služebního poměru neuvedených v § 145, ale majících přímý dopad do práv a povinností vojáka, rozhoduje služební orgán bez předchozího řízení formou písemného rozkazu ve věcech personálních (dále jen
„personální rozkaz“). Personální rozkaz je jednostranný právní úkon služebního orgánu, který směřuje vůči vojákovi.

(2) Personální rozkaz obsahuje zejména
a) označení služebního orgánu, který jej vydal,
b) jméno, příjmení, hodnost, datum a místo narození vojáka,
c) služební zařazení vojáka,
d) ustanovení právního předpisu, podle kterého je rozkaz vydán,
e) datum jeho vydání.
 
(3) Personální rozkaz se vojákovi vyhlásí ústně a voják svým podpisem potvrdí, že byl s personálním rozkazem seznámen. 

(4) Na rozhodování ve věcech podle odstavce 1 se nevztahují ustanovení této části,
s výjimkou hlavy IV.
 
(5) Personální rozkaz je vyloučen z přezkoumání soudem."

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Proč to srovnání s dobytkem?

 
Voják se výše uvedenou novelou zákona dostane do pozice dobytčete, které se proti ústnímu povelu taktéž nemůže účinně bránit... jedině snad kopnutím nebo kousnutím :-)
 
Dovoluji si poukázat na zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků BS, a navrhuji porovnat práva příslušníků BS s příslušníky OS po navrhované novele. Nezbývá mi než dovodit, že se personální náměstek i personální sekce MO museli kompletně zbláznit, pokud si něco takhle šíleného dovolili přeložit "TOmu" na stůl. Anebo, že by to bylo přímo na zakázku "TOho"? Anebo, že by to byla Pickova zakázka, aby mohl s vojáky lépe orat? :-(((
 

GEORGE
Offline
Členem od: 24.06.2010
krácení závazku

 
§ 146a
 
Řízení o změně doby trvání služebního poměru podle § 145 písm. a) se zahajuje výlučně z moci úřední. Pokud voják vyjádřil se změnou doby trvání služebního poměru předem písemně souhlas podle § 5 odst. 4, může služební orgán vydat rozhodnutí bez předchozího řízení. Pokud takový souhlas vyjádřil po zahájení řízení, může služební orgán bez dalšího vydat rozhodnutí.
 

GEORGE
Offline
Členem od: 24.06.2010
Takže příští rok si už nebudu

Takže příští rok si už nebudu moci zažádat o zkrácení závazku a mohu si zažádat pouze o propuštění, ale pak taky výsluha a odbytné  na 50%? a nebo dosloužit závazek  s tím, že v lednu 2014 bude nový zákon 221 a tam budou ale změny ve vyplácení výsluhy,odbytného a odchodného?
 
 
K bodu 15
 
Navrhuje se upravit řízení o změně doby trvání služebního poměru tak, aby jej mohl zahájit pouze služební orgán. Návrh vychází z veřejnoprávní povahy služebního poměru, kdy by měla být jednostranně uplatňována vůči vojákům z povolání státní moc. Dosavadní právní úprava vedla k tomu, že se neúměrně rozšířilo zahajování řízení o změně doby trvání služebního poměru na žádost vojáka. V řadě případů bylo problematické odůvodnění těch rozhodnutí, kdy žadateli o změnu doby trvání služebního poměru nebylo vyhověno. Navrhovaným opatřením se sleduje navrácení v předešlý stav, který byl uplatňován před novelou zákona o vojácích z povolání, provedenou zákonem č. 272/2009 Sb.
Návrh na změnu doby trvání služebního poměru bude vždy s vojákem předem projednán při tzv. personálním pohovoru, z něhož se pořídí písemný záznam. V tomto záznamu bude vyjádřen písemný souhlas vojáka s navrhovanou změnou (viz § 5 odst. 4 zákona o vojácích z povolání) přičemž v tomto případě bude možné vydat rozhodnutí o změně doby trvání služebního poměru, bez předchozího řízení. Pokud voják nebude se změnou doby trvání služebního poměru souhlasit, nebude návrh realizován a vojákovi zanikne služební poměr uplynutím dosud stanovené doby trvání jeho služebního poměru. Pokud voják bude se změnou souhlasit a po vydání rozhodnutí o změně doby bude mít k němu nějaké výhrady, může je uplatnit formou odvolání proti tomuto rozhodnutí. Stejný princip se uplatní i v případě, že změna doby trvání služebního poměru bude s vojákem projednána až po zahájení řízení.
Tímto postupem nebude dotčena možnost vojáka podat žádost o propuštění ze služebního poměru podle § 19 odst. 1 písm. k) zákona o vojácích z povolání.
V případě potřeby bude mít voják rovněž možnost podat podnět služebnímu orgánu k zahájení řízení o změně doby trvání služebního poměru podle § 42 správního řádu.
 

Pumpa
Offline
Členem od: 09.01.2010
No a co?

Džordži, no a co má být? Jestliže se upíšeš, tak proč by jsi chtěl vyžadovat na MO, aby ti umožnilo zkrácení závazku? Nerozumím, jestliže se upíšeš, tak to zkus dodržet!!!

GEORGE
Offline
Členem od: 24.06.2010
Proč?

To co napsal technik je vlasně odpověď proč nedodržet závazek. Přesně tento scénář očekávám. Ještě  dodám, že se bude snižovat příspěvek na bydlení, zdražovat ubytovny, jízdné atd. Byt v bývalé posádce neprodáš ani nepronajmeš protože nabídka převyšuje poptávku. A až tě propustí mládí a kariéra pryč a do důchodu daleko a výsluha minimální.

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Savo a jeho řešení.

Pravděpodobný scénář.
1/ Savo zjistil z blbé knihy obrany, že 25% vojáků má odslouženo a nárok na výsluhu.
2/MO právě v tichosti předkládá parlamentu k projednání novelu zákona, ze které vychází m.j. najevo, že: voják může ukončit sl. poměr pouze na vl. žádost - propuštění §19 = poloviční výsluhové náležitosti. Účinnost se předpokládá k 1.1. 2012
3/ Pokud jsem informován, většina závazků již byla uzavřena.
4/ Pravděpodobně k 1/1 2013 nebo 2014 vstoupí v platnost nový sl. zákon, který nahradí novelizovaný 221. Zde již budou natvrdo omezeny výsluhové náležitosti, pokud nějaké vůbec budou.
5/ Zhodnocení: Pokud kdokoliv má odslouženo a zůstal ve sl. poměru, pokud odejde sám na vl. žádost (propuštěn §19) = 50% výsluhových náležitostí
Pokud zůstane dotyčný v sl. poměru i po nabytí platnosti nového sl. zákona, výsluha bude
"větší nežli malá" slovy českých politiků. :-)))   
Výsledkem = nulový exodus do civilu vojáků, kteří mají odslouženo, "kolaps" AČR byl odvrácen. Není to hezký výjeb???
Ti co zůstávají také nic moc vyhlídky: Snížení PnB, zdanění zahraničních příplatků zřejmě také bude........... 
Voják se dostává do ještě horšího právně nerovného postavení vůči statutárnímu orgánu.
Voják bude moci být potrestán do dvou měsíců, ode dne kdy byl o věci spraven velitel.
Na druhou stranu má statutární orgán-velitel na vyřízení žádostí vojáka 60dní na místo dnešních 30ti. To je jenom podpora byrokracie a "úředního šimla" 
Lhůta 30ti dní je obvyklá i v civilní sféře.
A tak bychom mohli pokračovat............. "vše proti vojákům" Váš Savo.

GEORGE
Offline
Členem od: 24.06.2010
Souhlas

Jsem 100% přesvědčen, že to je jak píšeš. Zrušením nebo omezením výsluhy v novém zákoně 221 zabrání odchodu vojáků, Protože pak nebude důvod k odchodu a budou se snažit sloužit co nejdéle a prodlužovat závazky.

ungy
Offline
Členem od: 25.06.2010
Přechod k Policii,Hasičům

Zdravím Vás potřeboval bych poradit.Sloužím 10 let a je to furt od čerta k ďáblu,z jedné posádky do druhé-už mě nebaví utratit co vydělám za ubytovnu a dojíždění a málo času na rodinu,proto přemýšlím o odchodu z armády k jiným složkám.Chci se zeptat,aby se mi počítala léta do renty,musím odmítnout odbytné?Když mě vezmou a udělám zkoušky např.k hasičům požádat o propuštění?Nebo dojet závazek být v klidu v civilu a počkat?Děkuji Vám za odpověď...

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
Platy učitelů vzrostou až o osm tisíc

http://www.novinky.cz/domaci/220960-platy-ucitelu-vzrostou-az-o-osm-tisic.html
Učitelé se mohou radovat. Nové platové výměry dostanou podle zjištění Práva už příští týden. Měsíční mzda kvalifikovaných kantorů bude činit minimálně 20 tisíc korun hrubého. To představuje u začínajících pedagogů platový skok o sedm až osm tisíc korun. Začínající kantoři tak vydělají víc než absolventi medicíny. Naopak školníci a kuchařky ostrouhají.

Výměry podle nových tabulek obdrží všichni učitelé první školní den v roce 2011, tedy v pondělí. Mladí kvalifikovaní kantoři dostanou skutečně 20 tisíc korun. Ti s dvacetiletou praxí si polepší ale jen v řádech desetikorun až stokorun,“ potvrdila Právu Nikola Páníková, ekonomka pražské ZŠ na Chodovci.
Daniela Volková, hospodářka Masarykovy ZŠ Praha-Klánovice, dodala: „Ano, nové výměry budou hned v novém roce.“
Na zvýšení platů je vyčleněno 2,1 miliardy korun navíc. Podle mluvčího školství Václava Koukolíčka do škol půjdou cestou přes kraje a obce takzvaným rozvojovým programem. Tedy de facto formou grantu, o nějž si sami ředitelé zažádají.
Zdá se ale, že v klasickém rozpočtu podle počtu žáků, kterých v září opět ubylo, leckteré školy obdrží v lednu méně peněz než loni. Zatím tak není úplně jisté, budou-li mít ředitelé v konečném součtu dostatek prostředků, aby mladé učitele zaplatili. A jestli tedy třeba těm s letitou praxí neklesne na úkor začínajících osobní ohodnocení.
Například hospodářka Páníková upozornila: „Naše škola již obdržela předběžný rozpočet na rok 2011. Máme o sto tisíc korun méně, než jsme měli letos.“
Dobeš ředitelům: Příplatky nesnižujte
Koukolíček včera ujistil, že co se týká osobního ohodnocení, „tyto prostředky zůstávají stejné jako loni, takže by nikomu mzda klesnout neměla“.
Ministr školství Josef Dobeš (VV) rozeslal tento týden ředitelům škol písemný pokyn, který má Právo k dispozici. „Pokud se nic nezmění na podmínkách, za kterých byl příplatek pedagogickému pracovníkovi přiznán (tj. na kvalitě či množství jeho práce), doporučuji ponechat příplatky v dosavadní výši,“ uvádí ministr.
Platový růst ve školství od Nového roku schválila vláda počátkem prosince. Zaměstnanci v ostatních resortech státní a veřejné správy si naopak pohorší až o deset procent. Absolventům pedagogických fakult mohou závidět třeba i čerství doktoři, kteří nastupují jen za 16 180 korun, tedy za méně, než dostane kupříkladu svářeč.
Je jistě správné, že se pedagogům mzdy navyšují. Ale aby měl lékař méně peněz, je opravdu tristní. Troufám si tvrdit, že studium šestileté lékařské fakulty je náročnější než pedagogické a odpovědnost je také leckdy mnohem větší,“ řekla Právu absolventka medicíny Andrea Novotná.
Polepší si také nekvalifikovaní
Nová závazná tarifní tabulka pro učitele je podle délky praxe rozdělena do pěti platových stupňů místo současných dvanácti.
Na rozdíl od zkušených učitelů s třicetiletou praxí, kterých se týká hlavně 11. a 12. platová třída, si pak nejvíc polepší nastupující učitelky v mateřské škole spadající do deváté třídy. Konkrétně až o zmíněných 8000 korun. Těm přitom na rozdíl od lékařů stačí i tříleté bakalářské vzdělání.
Druhá stupnice tabulky se, jak v pokynu upozorňuje Dobeš, vztahuje na všechny ostatní pedagogické pracovníky. „Tedy na ty, kteří splňují odbornou kvalifikaci, avšak nemají vysokoškolské vzdělání, a dále na pedagogické pracovníky, kteří odbornou kvalifikaci nemají. Obě stupnice jsou konstruovány tak, aby žádnému pedagogickému pracovníkovi neklesl proti dosavadní právní úpravě platový tarif,“ napsal ředitelům ministr. „Zůstanou na stejné úrovni jako letos,“ upřesnil Koukolíček.
Dobeš od snižování platů nebyl schopen uchránit nepedagogické pracovníky škol, třeba kuchařky nebo školníky. Těm mzdy spadnou právě o deset procent. Nyní činí jejich průměrný plat podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka kolem 13 tisíc korun.

Letos kantorům mzdy klesly

Průměrná mzda pedagogů včetně ředitelů škol byla v 1. pololetí tohoto roku 24 404 koruny. Proti loňsku si tak pohoršili o 195 Kč. Vyplývá to z říjnových statistik Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Pokud by se do nich nezapočítávali vedoucí zaměstnanci škol, brali mezi lednem a červnem učitelé a vychovatelé průměrně 22 174 korun. Průměrný Čech za stejné období bral 23 135 korun.

a velmi zajímavá reakce v diskusi :
Letní prázdniny, volno 28.září, 28.října, 17.listopadu (v případě, že to nevyjde na sobotu a neděli), vánoční prádzniny, pololetní prádzniny, jarní prádzniny, volno 1.května, 8.května, volné soboty a neděle (dále i možnost udělení ředitelského volna). Můj názor je, že za vykonanou práci a volno to bude docela slušný plat... A teď do mě, páni učitelé... :o)

 
Chudáci učitelé ještě dostanou přidáno, hlavně že ostatním školním pracovníkům sáhnou na mzdu, stejně jako hasičům, policistům nebo lékařům. Kde je nějaká spravedlnost, učitel si zakřičí o zvýšení platu a je mu téměř bez námitek vyhoveno, zatímco takovému lékaři či policistovi vezmou snad nějakých 10% z jejich platu. Jak je možné, že začínající kantor bere více, než absolvent medicíny ? Na co nám budou dobří učitelé, když nebude nás mít kdo léčit ?!

Vodnar
Offline
Členem od: 27.08.2010
Pro taky bejvalej

Pro taky bejvalej
Nárok máte tak leda na velký kulový !
Pánové Nečas a Kalousek nám veteránům z války k vánocům poslali dárek v podobě valorizace výsluhového důchodu o 150 kč a sebrali 15 % z jediného příjmu asi 2000 Kč přitom je to při zdravotních potížích co si z války přinesli často jejich jediný příjem protože je se zdravotním omezením a věkem kolem 50 nikdo nezaměstná a na jinou dávku např.podporu v nezaměstnanosti ze zákona nárok nemají . Takže z výluhového důchodu např. po 18 letech služby a to vč. misí kde je 2 násobný zápočet jim od příštího roku ponechá z 9-10 000 - 15 % jen7000-8000 kč a to musí stačit na nájem a obživu +a hafo léků na nemoc ze zálivu kterou u nás nikdo neumí vyléčit jen potlačit její příznaky . K tomu veteránům omezí i příští rok škrty na fondu FKSP mužnost levného stravování v posádce i možnost příplatku na pobyt ve voj zotavovnách a rehab. centrech . Tak si stát váží veteránů z války

tup
Offline
Členem od: 30.09.2010
Máme 37 dní ŘD, nebo dle libosti?

Podělte se se svými zkušenostmi...taky Vám byla krácená dovolená z důvodu, že prý jste chodili do zaměstnání "málo" i když ve skutečnosti máte fond naplněný k prasknutí+spoustu NV (jak asi vzniklo, když jste chodili málo..)+plnou 150-tku ?
 

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Podle libosti?

Až do dneška jsem si myslel, že obrat "podle libosti" znamená spíše více, nežli méně..., ale ve tvém případě to asi bude opačně... :D

kukacka123
Offline
Členem od: 17.12.2009
nárok za 12 let

při 12 letech pouze odbytné
Přiznáním odbytného zaniká nárok na výsluhový příspěvek.... Za jedenáctý a každý další ukončený rok trváníslužebního poměru se odbytné zvyšuje o jednu polovinu průměrnéhoměsíčního hrubého platu, nejvýše však do jeho osmnáctinásobkutedy jeli to 12 let pak 11ti násobek měsíčního hrubého platuodchodné ne to jen při výsluhovém příspěvkurekvalifikace - ano (požádat při řešení zániku ukončení služebního poměru)žádost napsat 2x (vzor je u personalisty) jednou poslat na adresu na ŘePPPOZOR není nárok na vyslání (nemusí být kurz otevřen, nejsou peníze atd.)uniforma ano je možno přiznatHodnocení (charakteristika) při odchodu ano ( a já bych požadoval)volno na hledání zaměstnání ano po dobu 3 měsíců po 2 dnech, lze sloučitPOZOR velitel po vás může požadovat doklad, že jste opravdu práci hledal a ne že se válel doma (to jak je zvykem u vašeho VU)dočerpat dovolenou pak náhradní volna, ano - nejde li to udělit- pak proplatittady má problém Vás nadřízený, který musí sledovat kolik čeho musíte dobrat a musí pak doložit že to nešlo vybrat myslím tím ŘD a NV - ne volno na hledání to vybrat nemusíte.pak je to škoda na jeho straně a řeší se škoda na straně toho nadřízeného (no on to nechá velitel zaplatit a je to) ...odchodový list ( jeli u VU) podepsat si aspoň výkonného prap., že jsem vše odevzdal ee kontistu. a spisovnu skkad atd..poslední je FIN a PERS - měsíc před odchodem naPERS podpis výkazu dob a kategorii - délky odsloužených let - posílá se zároveň na socíálku (voj usta soc zab) do Prahy aby jste dostal po propuštění včas peníze proto měsíc předemto je pro vás roky pro vpočet u FIN náležitostí (výšku peněz)pak dostanete zápočtový list a potrvzení od FIN o penezích a to vám dají nejdřív v den kdy končíte (FIN to potvrzuje dnem odchodu)nejste civil proto nemoc nemá vliv na předání techto dokladů (lze si dohodnout poslat to poštou) tak aby to došlo než půjdete na úřad práce.asi info pozdě sorry

takybejvalej
Offline
Členem od: 24.10.2009
Díky za uvedené reakce, já si

Díky za uvedené reakce, já si myslím, že by na podporu  v nezaměstnanosti měl vzniknout nárok, tak uvidíme.

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Info pro propouštěné vojáky a o.z.

Na společenském webu www.linkedin.com je ustavena sociální komunitní platforma Czech Ex-Military Community (CEMC), jako společenství bývalých i aktivních důstojníků,  praporčíků a občanských zaměstnanců, jehož základním posláním je podpora a pomoc odcházejícím zaměstnancům z resortu při hledání nových pracovních a podnikatelských příležitostí v civilním sektoru. Této platformě již nabídly aktivní spolupráci i některé personální agentury.
 
CEMC  chce pomoci zájemcům umístit na uvedeném portálu jejich profesní profil, podpořit jejich personální marketing a usnadnit jim tak hledání nového pracovního uplatnění, např. i tím, že na jimi pořádaných akcích se dozvědí, jak napsat „civilní“ CV, jak uspět při pohovoru, jak efektivně využít LinkedIn CEMC apod.
 
Zájemci o členství v této komunitní platformě mohou zakladatele kontaktovat e-mailem na cemcom@seznam.cz  a ten  jim k tomu následně zašle podrobnější instrukce.  Ti, kteří již na www.linkedin.com komunikují, se mohou přes záložku „Groups“ do Czech Ex-Military Community připojit sami.
 
Pozn.: Nejsem členem a nevím o tom víc, než jsem napsal výše. Berte jako možnou alternativu při případném hledání nové budoucnosti.

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Úřad práce.

Nezapomeňte se neprodleně po skončení služebního poměru zaregistrovat na místně příslušném Úřadu práce (pokud nenastupujete ihned k jinému zaměstnavateli). ÚP vám poskytne veškeré potřebné informace ohledně vašeho dotazu. Ze státního bude za vás placeno zdravotní a sociální pojištění. Pokud nemáte výsluhu, budete pobírat podporu v nezaměstnanosti.

mazut
Offline
Členem od: 07.10.2009
Úřad práce?!

Pánové nezapomínejte, že ÚP tady není od toho aby vám hledal práci. Jste pro ně jenom důvod jejich existence. Pokud jste registrováni a bez jejich vědomí si najdete práci a podepíšete smlouvu dříve než jim to oznámíte vystavujete se finanční pokutě 1000-10 000Kč!!! Jednu takovou jsem platil. Je to perverzní.

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Nároky.

Slovo neprodleně znamená do tří pracovních dnů. Je to přesně jak píše Mika.
Na rozloučenou se s vámi armáda měla by vypořádat odchodnými platy, mna kolik máte nárok najdete v zákoně 221.
Závoreň si žádejte o proplacení nepoužitých výstrojních bodů 3roky zpětně + za poslední rok tedy 2009. (jistě vám ten bakšiš přijde vhod)
Jinak máte nárok na volno pro hledání zaměstnání. Poslední 3 měsíce před skončením sl. poměru, každý měsíc 2 pracovní dny. To je samozřejmě placené.
Pokud jste odsloužil 5 let a více, jako že ano, máte nárok na rekvalifikaci, o kterou měl jste si žádat a kterou vám mělo zprostředkovat MO.