72 replies [Poslední]
J.A.
Offline
Členem od: 12.11.2009
Z vlastní zkušenosti vím, že

Z vlastní zkušenosti vím, že čím menší jednotka, tím lepší výkony a o mezilidských vztazích ani nemluvě. SARka nebo SORka, oba tyto útvary začaly mít velmi dobré výsledky a ve vycvičenosti pilotů předčily velké kolosy-základny, kde se zašívala a doposud zašívá spousta nefakčenků, rodinných příslušníků velení, milenek našich nadřízených, lidí, kteří mají nějakou tu špínu na své nadřízené atd.
Co se týče pana Buryho, měl také své špatné dny jako každý z nás, ale měl svoji přirozenou autoritu a to mnoho z dnešních velitelů postrádá, což je velmi špatné.
Dnešní mladí velitelé jsou těsně po škole vyslaní na studia do zahraničí, hlavně do USA a pak bez jakýchkoliv předešlých zkušeností s velením byť malé jednotky na úrovni roje či letky, jsou přímo dosazování do funkcí velitelů křídel či základen a pak to podle toho také vypadá. Chovají se ke svým podřízeným jako hovada a kdo jim neleze do prdele, ten se ocitne na vedlejší koleji. Čest výjimkám.

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Pane Machu

Mám na Vás pár otázek, které Váš projev zde vyprovokoval. Na čem zakládáte svůj názor, že voják nižší hodnosti nemůže kritizovat rozhodnutí nadřízeného, obzvlášť, pokud jde o nařízení za hranou zákona? Pokud si i dnes myslíte, že voják v základní funkci, vysokoškolský vzdělaný a sloužící u resortu 25 let nevidí důsledky rozhodovacího procesu Vami obhajovaných jednotlivců v generálském sboru, jste zaslepený a bezmezně loajální. To je dnes to nejhorší co armádu kroutí do nepřirozené pozice. Copak je tak tajemného na činnosti generálů, že to vzdělaný voják nemůže pochopit? Umím si představit, že pro vojáky je nepochopitelný především platový výměr, jinak jsou to lidé jako ostatní. :) Vnímáte, že existují nepřímé důkazy špatného velení, např. klesající morálka, kolapsy částí vojsk, obrovské rozdíly v odměňování už na stupni útvar, nekoncepčnost armády atd. atd.? Druhá otázka mířící na Vás - Kdo je podle Vás za tento stav armády odpovědný? Doufám, že nechcete tvrdit, že voják v základní funkci. :) Rozumím tomu, že lidsky je ten a ten generál v pohodě. Klidně i Váš kamarád. To ovšem není meritem věci. Možná jsou to často i dobří vojáci. Přesto mám velmi vážné výhrady k jejim manažerským schopnostem a způsobu vedení lidí. Nikoli všech, ale z velké části ano. Jsou bez výmluv zodpovědní za funkčnost armádního systému, hodnocení lidí, morální stav armády, personální politiku, odměňování lidí a to jsou jejich zásadní manažerské role. To je ale zcela jiná kategorie dovedností než loajální řev na nástupišti a obdivné pohledy na nadřízeného. Stačí si poslechnout jejich projevy, kde zaznamenávám velmi málo z pravdivé reflexe skutečného stavu armády. Systémového stavu armády, myšleno především. Nemyslím si, že voják v základní funkci po 25 letech u armády (třeba pilot) nemá realistický pohled na věci kolem sebe. Jedno jestli kapitán nebo nadporučík. Velmi často jsem slyšel z úst genarálů zcela jiné informace o stavu jednotky, než byly mnou vnímány. Tedy rozpor. Rozhodně jsem nebyl sám. Třetí otázka - Kdo podle Vás může hodnotit generálský sbor a jak je možno jej přivést k zodpovědnosti? Nebo myslíte, že generál již není zodpovědný za to co dělá? Marná sláva, pokud selhává systém vyšetřování vojenskou policií a jsou pochybnosti o její nezávislosti, potom je něco systémově velmi špatně. Musí nastupovat a také nastoupily jiné druhy systémových opatření, které jsou generálním štábem velmi těžko ovlinitelné. Jde o veřejnou kontrolu resortu, která sílí, pokud je nedostatečná ta státní.
Zkuste si představit situaci, kdy gen. Picek ústy tiskového mluvčího vypustí informaci, která informuje o armádě velmi pokřiveným způsobem. Co je cílem takto podané informace nevím, ale je nepravdivá. Mám to i z mé osobní zkušenosti. Mohl by jste mi říci, kam má jít novinář pro ověření informací podávaných z GŠ, které zavání překrucováním skutečnosti? To je zásadní nerovnováha systému, která do teď v Armádě ČR existovala a ta je tímto webem částečně korigována. Z osobní zkušenosti vím, že pokud jsem v médiích informoval o něčem nekalém v armádě, vždy se šli zeptat na GŠ, zda je to pravda. Ve sto procentech, ústy tiskového mluvčího GŠ či MO, to pravda nebyla. Pokud se Vám přesto podaří doložit, že GŠ lže, jediné co gen Picek nařídí je zákaz komunikace k tomuto problému. Myslíte, že je to korektní? Ovšem opačně, pokud GŠ informuje a místy jsou dle mého názoru informace silně překrouceny, ten stejný novinář již nikam nejde a nikde nic neověřuje. Nemá totiž kam. Armáda, jako státní organizace byla bez veřejné kontroly. Po dlouhých letech bez kontroly, je to na resortu sakra znát. Nebo si myslíte, že je vše v pořádku? Pane Mach, při vší úctě k Vám, to by bylo velmi naivní.
P.S. A poslední noticka na závěr. Skutečně si myslím, že gen. Halaška svoji funci na společných silách nezvládl. Důsledkem toho jsou soudní spory na stole a mnoho kontroverzních rozhodnutí. Mám pro tato tvrzení dostatek podkladů a hájím se i u soudu. Například prohlásil, že pokud se rozhodne, Interní Normativní Akt (INA) pro něj není právně závazný. Takový voják dle mého názoru nemá u armády co dělat.  

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Odpověď (Z. Mach)

Děkuji.  Nemyslím si, že nelze kritizovat nadřízeného. Jen se mi zdá tato forma (na veřejných stránkách) trochu nevhodná.  A jsem si vědom, že to není jednoduché.  Já souhlasím s Vaším názorem. Ale asi mi nebude věřit (to kteří mě znají tak ano). Já jsem člověk, který by dokázal s kritickým názorem vystoupit na odpovídajícím jednání - tak aby tento názor byl slyšet. Byl by ale připravený, neurážel by apod.
Druhá otázka.  Můj názor je že MO především, politická reprezentace rozháraná, obklopování se rádci - nerádci. Trochu jsem to podrobněji popsal v jiné odpovědi panu "Mazutovi".
 
Třetí otázka. Jednoznačně MO, náměstci. Ale to je právě ten počátek. MO, náměstci, pracovníc MO musí být fundovaní, nezkorumpovaní apod. A to nejsou.  Já vnímám jako příklad válečné veterány. Za tyto odpovídá magistr cca 27 let, nebyl v armádě (natož v zahraničí). o prostě nejde.  A opět jsme u MO.  
Poslední otázka.  Počátel je trochiu jinde. Máme velitelství společných sil, velitelství pozemních sil, dále prvek kterému velel gen. Halaška, je zde zcela jistě vstup z GŠ a MO.  Problém je trochu tedy v kompetencích, trochu v lidech, trochu v systému .  Tyto kousky tvoří pořádný průšvih.
 
Zdeněk  Mach 

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Dík za reakci

Já jsem velení kritizoval i v činné službě. Jako odpověď na vznesené otázky bylo cílené vytvoření takových podmínek v rámci reoredy, že nešlo odmítnout hozenou rukavici a jsem v civilu. Nikdo neodpověděl a NGŠ zakázal komunikaci. Proto tyto stránky vítám a vidím v nich hluboký smysl. To, že vina je na MO, které dostatečně nehlídalo GŠ je pravdou. Neodbornost ministrů je zde také kritizována. Bohužel, hledat vinu pouze na MO by bylo chybou. Mnoho kolapsů si armáda způsobila sama, tím, že generalita byla příliš loajální, nesourodá a hlavně za armádu nebojovali. Pragmaticky si mnoho vysokých důstojníků zvolilo benefity plynoucí z funkcí a nesnažili se jakkoli ovlivňovat tento negativní proces. GŠ se posléze přízpůsobil natolik, že dnes obviňovat zda je vinný MO či GŠ je zbytečné. Tito v porcování armady jsou stejně kreativní, bez vyjímek. Zbytek dokonala šedá eminence armády, kerá si díky špatnému dohledu, začala armádu potichu porcovat po svém a udělala si z armády dojnou krávu a výsluhové trafiky. Toto není možno již zvrátit, to jsou hotové procesy. Jediné co můžem jim zde na webu alepoň trochu nastavit zrcadlo.

Jack
Offline
Členem od: 28.12.2009
Trochu jinak.

Trochu to shrnu:
V ČSLA pracoval od 1977,nejprve dvouletá důstoj.škola (což v určitou dobu byla cesta k zisku úplného středoškolského vzdělání-maturity a cesta k důstojnické hodnosti bez vysoké školy), pak 1981 promoval na VVŠPV Vyškov, dále pak postgraduál na VAAZ (VA) Brno. Z AČR odešel v roce 1998. V článcích se o něm hovoří, že sloužil 23 nebo 25 let. Sám použil oba termíny. Mně vyšlo 22. Jak mohl v 35 velet divizi, když lepší z těch, kteří ukončili VŠ a mají 10-12 let služby v tom věku velí tak max. praporu, se ptát nebudu, třeba patřil v té době k nejlepším.
Zeptám se na něco jiného:
1)Jak můžete po cca 11 letech od odchodu z armády, znát systém fungování, problémy a vztahy v AČR, když jste odešel z AČR ještě v době fungování VZS?
2)Jak jste postoupil se svým projektem pomoci válečným veteránům? Kolika lidem (prosil bych konkrétní počty v hodnost.sborech) jste zprostředkoval práci při současné nárazové vlně propouštění z AČR?
3)Proč je projekt "Podpora válečných veteránů" zařazen v předložených projektech ESF (Evropské strukturální fondy) v Oblasti podpory:3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce (číslo výzvy: 31)?
Cožpak váleční veteráni jsou sociálně vyloučená skupina?

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
K "Trochu jinak"

Zdenek se nemá k odpovědi a tak zkusím odpovědět za něho:
 
1) Zná to od kamarádů plukovníků a generálů např. z PRH v Teplicích.
 
2a) Projekt "Podpora válečným veteránům", který zpracovávala jeho fima Job asistent pro žadatele o dotaci - firmu XEOS, neuspěl u výběrové komise a tedy nebyl vybrán pro realizaci z ESF. Uspěl ale projekt ČsOL "Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise" za 5,3 mil. Kč a tak se nedivím, že je Zdenek trošku rozladěn (a možná i docela oprávněně) - více na http://209.85.135.132/search?q=cache:mubcOHI7zfAJ:www.esfcr.cz/file/7479_1_1/+podpora+v%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BDm+veter%C3%A1n%C5%AFm+xeos&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
 
2b) tipuju že max. 7 lidí (2x pplk., 4x plk., 1x gen.)
 
3) Zařazení problematiky "integrace válečných veteránů na pracovním trhu" do oblasti podpory "sociálně vyloučených skupin" není otázka na Zdenka, ale na Odbor pro řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí, který je řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a který to takhle "upekl" ve spolupráci s MO - viz http://www.veterani.army.cz/htm/2_4.html

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Ještě otázka

Nevím co to je PRH Teplice. Ale to myslím vážně.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Preventivní rehabilitace

PRH je preventivní rehabilitace a Teplice znamená, že je uskutečňovaná v zařízení VLRZ ve VLL Teplice. VLRZ a VLL snad nemusím rozepisovat, ale pokud ani to nevíte (už jste to zapomněl), tak na http://www.vlrz.cz/index2.php?z=TE to najdete :-)

academicus
Offline
Členem od: 18.12.2009
preventivní rehabilitace

preventivní rehabilitace se vždy označovala zkratkou PR ...

Zdeněk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Omluva

Omlouvám se, že jsem neodpověděl okamžitě na všechny otázky.
Ne všechny projekty vyjdou.   Máme cca 50% úspěšnost. A pokud se díváte na stránky ESF tak musíte soudmně uznat, že počet přijatých projektů je výrazně menší než podaných. 
Připravujeme další projekt, do výzvy č. 56.  Včera jsem psal na Př. SVV zda nechce tento projekt podat, my projekt připravíme.  Je vždy lepčší pokud projekt podá sdružení nebo NNO než s.r.o. 
Rozladění to není. Je to škoda. daleko důležitější však je, že jdeme dál a ne že se .......
Víte, ještě jedna věc. Já jsem se snažil s projektem uspět. Bylo by dobré, kdyby byla stejná snaha tam, kde se více času věnuje cestování do zahraničí, recepcím ....
Zdeněk  Mach

antiradarčík
Offline
Členem od: 23.12.2009
Taky zadarmo?

Ale opomněl jste poznamenat, že je vždy lepší, když projekt podá sdružení (a Vy ho "jenom" připravíte), protože si můžete nechat od sdružení zaplatit za zpracování projektů a když bude projekt úspěšný, tak si můžete smluvně nechat proplatit i nějakou tu smluvní provizi, třeba z objemu dotace...
Kdežto, když projekt předkládáte jen za sebe, tak v případě, že neuspějete, je to opravdu zadarmo :-)

J.A.
Offline
Členem od: 12.11.2009
Na adresu pana Macha,

Na adresu pana Macha, přestože jej vůbec neznám, bych jen reagoval následně. Pokud pane Machu Vám není lhostejný stav v naší armádě a jak jsem se dočetl, asi zastáváte nějakou vlivnější funkci na GŠ, tak se svými kolegy rebelujte tak, jak to udělali moji kolegové na SARce v Přerově a nebo jako jednám já sám a spousta dalších lidí. To asi neuděláte, že ano? To by Vám hrozil vyhazov z armády, která Vás tak dobře platí a ve Vašem případě by se ten plat dal nazvat tzv. držhubným. Takže zase jen planá slova.
Ještě bych Vám doporučil se zamyslet nad tím výčtem těch vynikajících generálů a plukovníků, abyste na někoho nezapomněl, nikdy nevíte kdo může být ministrem či náměstkem ministra po blížících se volbách.
Když jsem se kouknul na fórum army.cz, přesněji co tam mohu publikovat a co ne, došel jsem k závěru, že něco podobného jsem zažil v armádě před rokem 1989. Povoleno je jen chválit. V té době se takhle prezentoval stranický tisk, že by u kormidla byli opět stejní lidé?

academicus
Offline
Členem od: 18.12.2009
?!?

... pan Mach je již pěkonou řádku let v civilu ...

horskejvlk
Offline
Členem od: 18.12.2009
Generálové.

Množství generálů mi nevadí, ani je nechci hodnotit protože žádného po osobní stránce, krom generála Čestmíra Tesaříka který byl mým velitelem, neznám. Nicméně právě gen.Tesařík je správnej voják i po lidské stránce, to mohu čestně prohlásit. Jediné co mi připadá komické ,že naše, malá Armáda ČR má těch generálů takovou spoustu. Připomíná mi to situaci z vynikajícího českého muzikíálu: Kdyby tisíc klarinetů , " náčelník týlu,náčelník spojení, atd ... a kdo bude mužstvo? mužstvo bude vojín Hubert!  Před rokem 1989 byl můj velitel 1 leteckého školního pluku Přerov hodností pplk. a to už byla pořádná vysoká hodnost. Plukovníka jsem snad ani neviděl. za to jsme měly spoustu por. a kpt. Myslím si, že kdyby jsme měly těch generálů o něco méně byla by prestyž této hodnosti zachována.

plev
Offline
Členem od: 02.11.2009
Asi odpočinout

Asi by bylo lepší psát až odpočatý ráno, než ve dvě po návratu ze štěpánské zábavy.
Tak vy byste nikdy neklesl tak abyste o nich psal, nebo dokonce hodnotil generály. Ale to vám nebrání tomu, abyste ohodnotil obyčejné nespokojené pěšáky, zde na tomto válčišti si neškodně ztěžující, jako bandu fňukalů. Ůsměvné, ale jak příkladné.
Chtělo by to problémy v armádě.cz nějak zakázat, nebo zcenzurovat, že ano.
Je mi Vás líto, ale jste skvělým důkazem, že tyto stránky mají smysl a trefují do černého.
 
 

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Velmi jste mi zklamal, Zdeňku.

Je vidět, že jste vůbec, ale vůbec nic nepochopil. Je mi to líto ale musím konstatovat, že jste jeden z těch, kteří nechápou rozdíl mezi přísným a dobrým velitelem a gaunerem porušujícím zákony a pošlapávajícím práva podřízených. Ještě se asi máte hodně co učit o principech demokratického právního státu, morálce, cti a obyčejné lidské slušnosti.

Vytýkáte některé věci jiným a sám se téhož jednání, které kritizujete, v hojné míře dopouštíte.

Pokud jste se chtěl vaším příspěvkem ("tak ještě jednou Zdeněk Mach") ztrapnit a znemožnit,  povedlo se vám to dokonale.

 

 

 

parasutist
Offline
Členem od: 04.08.2009
Generálu máme 35(36)chybí tam

Generálu máme 35(36)chybí tam brig.gen.Ing.Trněný Vladimír,genmjr.iNG.Kubát(bývalý N VP,taky je jeste v ACR)a myslím že také Maleninský je stále ve službě. a až si vzpomenu na další tak připíšu.Jinak už jsem to psal jinde dle me to bude zubatý Ondra(Páleník)

David Gore
Offline
Členem od: 29.11.2009
NGŠ

GENERÁL PÁLENÍK

Vladimír
Offline
Členem od: 05.09.2009
NGŠ

Dobrá trefa, do půl roku by tam mohl být. Dílem záleží na výsledku voleb, ale pozice současného NGŠ se kymácí.

Realista
Offline
Členem od: 04.09.2009
Bude to nejspíš tak

Engéeše už máme tipnutého a myslím též, že docela reálně. Zeptám se ale na něco jiného - na vaše tipy, kdepak se asi upíchne MUDr. Barták, poklud volby vyhraje ČSSD? Malá nápověda - nemělo by to být daleko od jeho doktorského titulu:-)

Slachário
Offline
Členem od: 14.07.2009
Šéf pitevny

Bude šéf pitevny. Bude zkoumat co podělal, kam neopatrně říznul při radikálním řezu do AČR.

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
NGŠ je pod (mediálním) tlakem

Źe by se nám přeci jenom ledy pohly? Bez personálních změn v nejvyšším velení, změny v armádě nenastanou. Tedy malá naděje.:) Alespoň nějaká.