Opět ŘLP a MACC Praha

1 reply [Poslední]
bibi
Offline
Členem od: 11.09.2009

Bylo asi naivní si myslet, že se dočasným/prozatímním jmenováním nového velitele 263. Střediska ŘLP se situace k přístupu ke službě ŘLP jako takové změní. Opak je pravdou.
Neřešit koncepční problémy, ale spíše se schovávat za polovičatá řešení přetrvává. Liknavost a nerozhodnost na straně velících/řídících orgánů přetrvává. Samozřejmě pokračuje snaha velení našeho nadřízeného stupně (t.j. 26. bVŘPz) o likvidaci samostatnosti služby, omezení v poskytování letových provozních služeb a následné podřízení zbytku těchto nelehce získaných schopnosti pod strukturu PVO (toto byla ještě donedávna „integrace v AČR“ dle čelních zástupců SRDS OS MO).  Rozumím úsporným opatřením i tomu (ikdyž to nikde ještě veřejně řečeno nebylo), že si AČR bude muset vybrat (všichni doufáme), kterou službu si zachová a naopak do které nebude systematicky (a hlavně účelně) investovat, a ta se jí následně zhroutí. Vím, že jiné složky řeší stejné, nebo podobné problémy v současné situaci, ale je nezbytně nutné si uvědomit, že VzS AČR a v jejichž strukturách 263. Středisko ŘLP (provozní složky - MACC Praha, vojenská část AMC ČR, vojenská část RCC Praha, vojenská LIS atd.) je, odpovídá za bezpečnost letového provozu nad územím ČR se všemi dopady a důsledky, a MACC Praha navíc za souhrnné řízení v celém FIR Praha.
Situace kolem výcviku nových ŘLP, je na samostatný dokument, nicméně v současné době (a vzhledem k novým tabulkám k OMDZ k 1. 1. 2011) oddělení přípravy ŘLP (součást 263. Střediska ŘLP) není personálně schopno zabezpečit výcvik nových vojenských ŘLP (jak pro MACC Praha tak i pro LSLPS). Jedinou písemně potvrzenou rozhodnost vidím takovou, že řídící letového provozu je dle nových instrukcí k OMDZ (k 1. 1. 2011) zařazen do hodnosti poručíka, a to se týká všech řídících bez výjimky.
Dle pokynu k tabulkám OMDZ, může mít oddělení (ve smyslu oddělení oblastního stanoviště ŘLP – bývalo to středisko) v nové struktuře pouze stupeň základna/brigáda. Na stupni prapor, kde momentálně středisko pracuje, a pokrývá v podstatě veškeré požadavky Vzdušných sil AČR a je jediným prvkem, který řeší veškeré provozní problémy s civilní stranou (ŘLP ČR, s.p.), je dle instrukcí možné vytvoření pouze skupiny (jako organického prvku – MACC Praha/OSŘLP) s náčelníkem skupiny v hodnosti nadporučíka (a jak již jsem zmínil, veškerý řídící personál v hodnostech poručíků). Toto je dle mého názoru absolutně nepřijatelné.
Neřídící personál nezůstává nedotčen – hodnostně i platově však půjde rozhodně rapidně níž.
Platové třídy zatím zmíněny nebyly, to však neznamená, že se to služby nedotkne – tyto snahy jsou slýchány téměř denně. Naopak – snížení je téměř jisté, ale zatím nespecifikované.
V momentální situaci je naprosto zřejmé, že – musíme zabezpečit požadavky celých VzS AČR, zajistit bezpečnost letového provozu nad územím ČR a být odpovědnými za souhrnné řízení ve FIR Praha i po 1. 1. 2011. Toto po předpokládaném dalším odchodu dalšího zkušeného a kvalifikovaného personálu, bez enormního vytížení stávajících ŘLP dlouhodobě realizovat prostě nejde!

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
to bibi

Jako bývalému příslušníku letectva mě je situace jasná.
Mohu pouze poradit, pokud nastane problém se snižováním hodností (samozřejmě platových tříd, protože tarifní platy nejsou vládou schváleny a hodnost je svázána s paltovými třídami) z důvodů reorganizace trvejte na  dorovnání platu po dobu jednoho roku, na což máte nárok ze zákona. (tedy měl jste nevím, jestli to ještě platí)
Zkuste se zároveň zamyslet co v r.2012 a později.
Z toho co píšete, tedy rozumím že vlastně letovod ztrácí nárok na 12 p.t. (jak byli dle rozkazu zařazeni)
Kdysi jsem spolupracoval s panem pplk. D. vašim velitelem. I jeho podřízení, kteří již byli posláni do civilu byli velmi znalí odborné letecké problematiky řízení - jejich denního chleba.
Některé i soukromé odborné věci s létáním jsem s MACC projednával, dnes tam raději nevolám.
Inu co se praktikuje ze stran vašeho velení se nedivím.  Ve Staré Bouli pamatuji jak vládlo
velení  PVOS a 4 sboru PVO. Tam bývalo zvykem si letovoda (řídícího LP) "vyrobit"
rychlokvašnými kurzy pro rakeťáky.
A tomto bludu zřejmě vaše velení žije dodnes.
Heslo "jaký pán, takový kmán" tehdy bylo vidět na podřízeném stupni třeba v LKCV,
nebo naváděcích stanovištích. Když naváděli některá střediska v 90tých letech , tak se piloti i docela báli.  
Nu což,  že letovoda si pan velitel na úřadu práce nesežene, se k vám chová docela macešsky.  Pro mě je letovod, vzhledem k náročnosti služby a znalostem na úrovni lékaře.
Takhle se může armáda chovat k nezaměstnanému, adeptovi na funkci střelec.
Těch si na ÚP sežene kolik potřebuje. 
P.S. a nechci být jízlivý, máte nafasovanou polní lopatku? Slyšel jsem od taky bývalých
kolegů, že prý velení vaší brigády "šlo na ruku GŠ" a přijali za své zelenou strukturu.
Na LKCV se prý váleli smíchy když to slyšeli.