Vojáci a zaměstnanci AČR už nejsou tupé ovce

6 replies [Poslední]
danielm
Offline
Členem od: 06.03.2010

  Jsem bývalý voják z povolání-letecký technik. Po nalezení těchto stránek jsem jásal, že se konečně našel způsob jak poukázat na neřešené problémy, trápící lidi ve služebním poměru. Čtením příspěvků jsem byl ale stále víc a víc tlačen do poznání, že problémy přetrvávají, prohlubují se a není zájem vedení ministerstva věci nějak řešit. Mám taky několik námětů týkajících se výsluh, zvýhodněných zápočtů, jejich svévolné nepřiznávání, protiprávních jednání velitelských stupňů, ignorace vojáka. Do velitelských struktur a statutáních zástupců jsou stavěni lidé, kteří mohou být jedničkami ve svém oboru, ale při manažerském řízení chodu organizace naprosto selhávají. Velitelem leteckého útvaru je pilot. Velitelem brigády ten nejlepší průzkumník. Na místě by ale byl lepší manažer a skutečný právník. Velitelovi pomocníci, kteří mají vyrovnat nedostatek vzdělání a zkušeností jsou právníci a personalisté, kteří sami mají problémy zvládat řešení pracovního chodu útvaru v zákonných normách. Jsou svazováni právními rozbory ministerstva. Tyto rozbory nařizují veliteli jak se má postavit k jednotlivým správním úkonům a co má sám za sebe podepsat , nejsou ale vždy odrazem práva, spíš jeho pokřiveným výkladem. . V dnešní době ale nemůže vrchní právník spoléhat na tupý souhlas vojáka. Lidé už nejsou ovce. Spory se budou hromadit a výrazem nespokojenosti je vznik těchto stránek.Vznik a témata těchto stránek jsou ostudou ministrů obrany. Je na místě uvést, že existují cesty řešení. Když ministr nechá zřídit nezávislou  organizaci bez vlivu vojenských právníků chránících velitele. Organizaci fungující pouze na základě práva. Myslím, že propírání problémů na veřejnosti armádě škodí. Stejně ty problémy lidé vyřeší ale šlo by to i bez soudů. A bez ostudného poukazování na vyhazování mých zaplacených  daní

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
RE Danielm - hluchá stěna

Je evidentní, že pokud někdo vědomě lže, potom se nedovede korektně vyjadřovat k nastoleným otázkám a nutně se vyhýbá jakékoli komunikaci. Vidíme to u dlužníků, kteří neví jak dluhy splatí. Platí to i o armádě. To je stav, který nyní armáda prožívá. Pokud se pravdivě vyjadřovala nebo lhala do médií, vystavila se kritice. Pokud bude mlčet a jenom pět chvalozpěvy, tak jde o mlhu, kterou není nikdo schopen rozklíčovat. Obzvláště ne volič, který je armádní problematice vzdálen. I pro lidi znalé profese je velmi otížné z armádního PR vytlouci pravdu. Jakmile se tato pravda dotkne jakékoli zodpovědnosti konkrétních osob, PR otevřeně kroutí informace a lže. Ministr si rozhodl nekazit image a veškeré komunikace s médii omezil pouze na ty pozitivistické a nikdo z medií (ani pan Moravec) není připuštěn k meritu věci. Věřím tomu, že media jsou velmi silně omezována a směřována, právě tak aby nezabrousila k ožehavým tématům Celé se to dá nazvat jako velký informační podvod. Momentálně není síly která by tento vládně-mediální konglomerát rozbila. Proto se nedozvídáme o problémech armády a vysledkem lhaní je omezování vojáka na základním právu a tím je svoboda projevu. Denně je jim připomínáno jak dopadnou pokud si budou stěžovat v médiích, ale velení neudělá nic, proto aby situaci řešilo a postupovalo v souladu se zákony. Ohýbání zákona v tomto kontextu je běžnou armádní praxí. Můžete mít spousty žalob, můžete mít tisíckrát pravdu, bohužel v dnešní společnosti je Vám to připočteno k Vaší tíži a také podle toho následně dopadnete. Sice máte pravdu, ale nemáte moc toho prolhaného a křivého člověka z armády vyloučit. Stav je tristní. Viníci pěkně skryti ve státní institucí zůstávají na funkci a i přes výroky soudu Vás obviňují a vyhazují do civilu. Hrozný morální úpadek této společnosti je zřejmý. Soudobí politici nás nespasí, jsou původcem tohoto morálního úpadku a velení je natolik paralyzováno, že ho tento morální úpadek nezajímá. Jediné řešení je radikální, ovšem to  narazí na odpor stávajícího velení, které se nebude chtít vzdát výsad, kvůli kterým zaprodali to čestné co v sobě měli. Převažuje amorálnost, prospěchářství, zbabělost a přetvářka. Bohužel každá akceschopná a fukční armáda je postavená na morálce a loajalitě. Ovšem loajální lze být pouze k morálnímu člověku, nikoli k hajzlíkovi, co Vás při první příležitosti podrazí. A takovýchto "hajzlíku" máme plné velitelské struktury. Tak se loajalita armády pomalu rozpadá a zůstávají jenom a jenom restrikce. To je málo a dlouhodobě je tento stav neudržitelný. Jenom mi není jasné, kdy se to zhroutí a lhaní konečně vyplave na povrch.

danielm
Offline
Členem od: 06.03.2010
To mlčení armády je směšné

Je to zvláštní, když velení armády nereaguje na přednesené názory. Na těchto stránkách je více než 20 tisíc návštěv čtenářů. Na oficiálních stránkách armády jsem se nově dočetl kde byl pan ministr na jednání a viděl jsem fotky z jeho besedy. MĚ VŮBEC NEZAJÍMÁ JAK SE PREZENTUJE POLITIK PŘED VOLBAMI za prostředky rezortu. Absolvoval jsem několik takových besed s různými českými ministry obrany a je pravda, že jejich reakce na přednesené problémy se dala poznat(Vetchý, Tvrdík). Dnes tady jsou stránky poukazující na problémy, které trápí lidi z armády a chybí reakce na cokoli.  Snad se někdo bojí aby si nezadal s právním systémem závaznou odpovědí.Vypadá to, že kdo nic nedělá, mlčí, ten nic nezkazí. Navrhuji řešení. Obrátím se na svého poslance-člena bezpečnostního výboru a budu chtít aby začal opravdu kontrolovat armádu. Mohlo by to dopadnout tak, že jednotliví vojáci a ministranti budou muset nést zodpovědnost za svou denní práci. Vadí mi několik věcí:
1.za provedené přesuny a neodůvodněné-nevysvětlené  redislokace útvarů-techniky  z vybavených lokalit nenese nikdo zodpovědnost i když je jasné , že takticky, geopoliticky ani jinak toto nemělo smysl a přináší to další finanční zátěž.
2.armádní výměny a nákupy techniky představující miliardovou zátěž na rozpočet ČR. Jsou absolutně podrazem na pravidla fungování právního státu.a)výměna MiG-29 za pouhých 11vrtulníků Sokol, b)nákup zbytečných 50 bitevníků L-159,c)problémy s armádním řízením veřejných zakázek . 
3.Na stupni vojenských útvarů dochází k právním nesouladům které vedou ke sporům, které by často nemusely být řešeny soudně a nebo snahou ministerstva promlčet takové případy.(Výpověď vojákovi z důvodů reorganizace a následné obsazení místa jiným vyvoleným-neplatná výpověď. Neutěšený stav při řešení výsluhových náležitostí-zvýhodněné zápočty za  rizikovou práci. Neproplácené přesčasy.
4.Na poukázané problémy se hledí jako na obtížný vyčuhující případ, který je nutno zahladit a ne vyřešit.
Za promrhané prostředky nebyl nikdo označen za viníka.Pracujete bez jakékoli zpětné vazby a dlouhodobé zodpovědnosti. Nezajímá mne , že ministr musí hned po svém nástupu nabízet cizincům nějaká letadla. Chci slyšet kdo za to konkrétně nese odpovědnost. Blíží se volby a slibuji, že dám svůj hlas tomu kdo bude chtít opravdu řešit to o čem je tento příspěvek. Pokaždé když mi ve sdělovacích prostředcích tvrdí o kolik víc zase dluží stát a je dluh rozepisován i na kojence, tak si vzpomenu na Vás, politiky a vojáky, kteří chodíte do práce s novinami v podpaží a nebo na Vás , kteří svou práci pro erár konáte především pro svůj osobní prospěch.  Chápu, že voják má v zájmu obrany země potlačeny některá osobní práva,musí poslouchat rozkazy, ale tento stav hluché stěny bez svědomí už je extrém. Navrhuji i ostatním, kterým není lhostejné kam se ubírá obrana aby také kontaktovali politiky a před volbami rozllišovali.

danielm
Offline
Členem od: 06.03.2010
Děkuji Vám za reakci na mou

Děkuji Vám za reakci na mou beznaděj způsobenou nakouknutím pod pokličku bezesměrného armádního hospodaření s armádními prostředky a mrháním lidského potenciálu. Pro své opodstatnění  dalšího placení daní potřebuji vědět kdo konkrétně může za přednesené kauzy. Zda se vůbec řeší odpovědnost za miliardové zakázky anebo se budou popotahovat jen výkoňáci za ztracené kanady. Právě jsem  doma s dětmi probíral co je to miliarda a bilion. Zeptal by se prosím nějaký aktivní poslanec (vím, že tyto stránky čtou taky) v parlamentu při plodné diskuzi s kolegy kolik to vlastně má nul a jak dlouho to trvá než se vyberou prostředky na 1 letoun L-159 v jednom okresním městě a kolik by se za ty letadla uložená v hangáru zaplatilo nemocnic a kilometrů dálnic ? Běhá mi mráz po zádech při každé zprávě o dluhu ČR a uvědomění si jak to chodí na obraně. Ono se totiž může stát že to jednou opravdu někdo vezme manažersky do rukou a v návaznosti na způsob současné práce obrany budou potom ořezány a zlikvidovány  druhy vojsk bez kterých by se to donedávna nedalo představit. Bude pak nastolena otázka zda není levnější nákup obranných služeb za poloviční výši od evropských sil.

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Manažerská odpovědnost v armádě neexistuje

Pokud generál něco pokazí, momentálně mu hrozí jenom slavnostní odchod do civilu. Nic víc. A politická odpovědnost je výsměch národu. Absurdní a neexistující institut. To je podepsano pod armádními kauzami a nikdo z aktérů se nebál odpovědnosti. Výsledek tohoto devastačního procesu jsou ambice nových politických stran armádu zmenšovat až do ztracena. Co s tím dělat? Nikdo neví a neurodoktora to očividně netrápí. Jediný kdo trochu komunikuje je pan Seďa, který si tento stav armády uvědomuje. Nikdo jiný veřejně a kriticky vůdči armádě nevystupuje a armáda sama se tváří, že je vše v nejlepším pořádku. Není obecný zájem cokoli na armádě měnit.

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
polemika

Dovolil bych si s vámi polemizovat.
S některými vašimi názory zcela souhlasím, viz bod 1.
Ano, reorganizuje se a redislokuje podle přání politiků, jejich "silných loktů", bez koncepce.
To že armáda nemá žádný plán rozvoje pro budoucnost se všeobecně ví.
Jak by také mohla, když nejsou přesně stanovené cíle a potřeby, ani neví kolik peněz bude mít. Alespoň za mých časů kdy jsem sloužil tomu tak nebylo.
Pokud má pan starosta nebo hejtman silné lokty a zájem, posádku v regionu podpoří a udrží. Jinak mají vojáci smůlu.
Ad Bod 2 a)Výměna techniky. Tyhle kšefty finančně nevýhodné pro armádu, ale  pro jisté osoby velmi zajímavé má na starosti jistý politik M.K. který se jako slizký had drží v politice "co by ekonomický expert" za všech okolností od r.90.
Na druhou stranu je dobré napsat, že MiG-29 ve verzi A které byli jedny z prvních v exportu ze SSSR jsme nakoupili právě do tehdejší ČSSR. Před námi je zakoupila pouze ex-Yugoslavia a hned v zápětí po nás tehdejší Východní Německo (NDR)
Zrovna tahle varianta A toho moc neuměla i když na svoji dobu byli vynikající.
Na můj vkus dost poruchové motory RD-100. Provozní náklady byli někdy v r. 95
300k Kč/let.hodinu MiG-21 a dvojnásobné náklady na let. hodinu pro MiG-29.
Rusové se díky jejím zdrojům paliva nemuseli na náklady moc ohlížet.
MiG- 29, je v podstatě jednoúčelové letadlo a dnes je ve světě trend "multirole-fighters"
- víceúčelových letounů, jaké úkoly plní, podle toho se přizpůsobí výzbroj a předletové přípravy. 
Vzdušné síly RF právě snižují počty MiG-29 a modernizují do typů SMT a OVP. A to už je o něčem zcela jiném. Tam 29 již dávno "špička" není.
Je vidět ústup od strojů firmy MAPO-MiG. Zaspali dobu a SUchoj je naprosto překonal.
(odstrašujícím příkladem nepovedené modernizace je právě MiG-29AS slovenských Vzdušných sil. Ale to je jejich "boj")
Re: Sokol - myslím, že byli opravdu využity a technici i piloti , se s tím naučili mistrovsky a odvedli kus práce, právě pro civil v duchu hesla "Armáda ČR brání a pomáhá"
Tohle heslo nám soudruzi z GŠ a s pány politiky zahodili, ale přesně vystihovalo, co má AČR dělat. Jediná věta měla být "preambulí" napsané koncepce rozvoje AČR.
Neskutečným bordelem je, že na resursy Sokolů nejsou peníze. Pro určité úkoly byli jeho letové vlastnosti nenahraditelné.
Armáda by musela mít neskutečné peníze z rozprodeje nepotřebného majetku.
Jenže to by nesměli být rozkradeny a co nebylo rozkradeno, to se přesně dle zákona odvedlo do st. rozpočtu, stát je utratil v různých "akcích" jako sanace bank, arbitrážních řízeních......
b) L-159 to byla zase akce "záchrana českého leteckého průmyslu"
předtím následovala akce L-59MS, L-139.... to byli jen prototypy. 
Tehdy v r. 1996 či 97 se na "Hrad" dostavil pan Zeman tuším s panem Grégrem
a sdělili , buď Alca nebo nic. Pro piloty bylo lepší alespoň něco.
Plánovalo se 72ks s tím, že tehdy bylo letectvo na jiných počtech a jenom pilotů bylo několik stovek. Tehdy se počítalo tak aby se udrželi nálety a rozlétanost, jak nám bylo zdůvodněno. Že to byl megalomanský projekt mimo realitu jsme již tehdy tušili.
Nakonec se k Aeru dostal Boeing, který prý "zachrání" firmu. Co se stalo? sebrali Know-How,
firmu nechali zpustnout a odtáhli. Jo Boeing Aeru dal pořádný pohlavek.
o "kvalitách" a kauzách dalších akcí jako byl kanon Plamen je škoda se rozepisovat.
Grippen mohl dopadnout naprosto stejně, původně v záměru bylo 36 letounů, později 24 a nakonec 14.
další nákupy jako Grippeny, Pandury - za vším je nějaká kauza, podezření z korupce.
nikdo otevřeně neřekne, že standartní součástí takové  obchodní smlouvy (kterou nikdy nikdo krom vyvolených jedinců neviděl, protože je "tajná" nicméně známe podobné smlouvy) je provize za zprostředkování, která dosahuje aź 10% objemu zakázky.
Jistě již rozumíte, proč je taková "rvačka" o to co kdo nakoupí a hlavně podepíše.
Ukázkový byl nákup Pandurů  kdy politik na odchodu se vrátil ode dveří a ještě rychle podepsal.
O tom politikovi jsem od té doby neslyšel.
3) právní nesoulad. myslíte  jeden stát, jedna armáda, jedny zákony a vyhlášky a co útvar to jiný výklad. všeobecně známé a takové příklady si tady můžete na webu přečíst.
V podstatě s vámi souhlasím.
I že si pánové velitelé a manageříi neoprávněně zvýhodňují zápočty let do výsluhy.
Samozřejmě, jsou vojáci, kterým to náleží, mise, piloti, obsluhy radiolokátorů....
pokud mne je známo, již na to nemá nárok voják, který dělá na nabíjecí stanici akumulátorů.
Přitom to je skutečně riziko dýchat výpary a zacházet s kyselinou.
Já si pamatuji, když ještě staří vojáci odcházeli v 55ti letech do penze. Kdo se dnes dožije v armádě penze???
Stejně tak výsluhy. Mladší  na ně nedosáhnou. Odslouží kontrakt 4-8-10let a budou propuštěni. Personalisté se dokáží postarat. To věřte....
Už dnes dle mého úsudku lidí s nárokem na výsluhové náležitosti mnoho ve službě není.
Ad 4) Naprosto souhlasím. Po kritice se objeví restrikce, ale věřte že v civilu to není jiné. 
 
 

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Skutečnost je horší, než kdokoli tuší.

Skutečnost je horší, než kdokoli tuší. V tomto máte naprostou pravdu. Důvodem zřízení těchto stránek je opravdu snaha o povolení armádním velením utaženého komunikačního ventilu a umožnění široké veřejnosti seznámit se se skutečným stavem naší armády.
Jen to chce pozvednout hlavu, prozatím alespoň hromadně (tak trochu ve stínu davu). Armádní velení má stále v rukou meč, kterým srazí každou hlavu, která se chce pozvednout, poukázat na neřád nebo se dokonce domáhat svých práv.