Zdanění výsluhových náležitostí, přídavku na bydlení atp. může "jít" na přelomu srpna/září "do vlády"

268 replies [Poslední]
P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009

Dne 6. srpna 2010 rozeslalo Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dne 24. srpna 2010 vypořádá MF připomínky k novele zákona a následně novelu předloží do vlády.

 

Z novely zákona o daních z příjmu vyplývá, že zdaněny budou mimo jiné i výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení vojáků z povolání.

 

Jelikož SOV - viz www.sov-info.estranky.cz - s uvedenými návrhy na zdanění zásadně nesouhlasí, v příštím týdnu zašlou - i přesto, že nejsou připomínkovým místem - ministerstvu financí svoje výhrady k předmětné novele zákona č. 586/1992 Sb.

 

Vážení přátelé, pokud máte jakékoliv rozumné argumenty proti zdanění výsluhových náležitostí či přídavku na bydlení, můžete je vepsat do komentářů pod tento příspěvek nebo je zaslat na email sov.prezidium@seznam.cz a já je, pokud budou relevantní, zahrnu do připomínek, které budou odeslány MF. Předem díky moc!

 

Na http://www.sov-info.estranky.cz/fotoalbum/veterani/zdaneni-vysluh-a-pnb/ naleznete vybrané části (strany) dokumentů, které řeší změny v zdaňování výsluhových náležitostí a přídavku na bydlení.

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Přídavek na bydlení - fakta

Vzhledem k tomu, že již nejdou ani zakládat témata, vkládám sem.
Dne 7. července 2010 vyšel článek na novinky.cz. Zde: http://www.novinky.cz/domaci/205249-armade-hrozi-hromadne-odchody-vojaku.html
Téma je opravdu výbušné a na stole mimo jiné, leží i stabilita a perspektiva armády ČR. Po realizaci zmiňovaných kroků, se předpokládá, zvýšená migrace vojáků do civilní sféry. Především těch zkušených vojáků z povolání, kteří na tyto nekoncepční platové machinace nemohou nijak reagovat a jsou dobře zaměstnatelní v civilní sféře. Je potřeba zdůraznit fakt, že vojáci si nemohou zkrátit závazky a nemohou odejít za podmínek, které jim byly státem garantovány.  Snadná vymahatelnost daní - jeden z možných faktorů, který ovlivňuje postoje vládní koalice k armádě a k samotným vojákům.  
Přídavek na bydlení je zahrnut v kapitole MO v kapitole Běžné výdaje, podkapitole Osobní výdaje. Jsou zde zahrnuty výdaje na stravování, výstroj, přídavek na bydlení, cestovné, výdaje související se vzděláním apod. Tyto výdaje byly v roce 2009 v celkové výši 7 512,3 milónu.  Přídavek na bydlení pobírá zhruba 25 tisíc vojáků z povolání. Je stanoven koeficienty k minimální mzdě. Lze tedy předpokládat, že celkovým zdaněním časti tohoto příspěvku ve výši cca 3 miliardy (25 000 vojáků *10 100 Kč*12 měsíců) dojde k administrativnímu přesunutí cca 1 miliardy korun z kapitoly MO do kapitoly MF.
    
To, že se tento armádní institut nerodil snadno, lze dedukovat i z prohlášení tehdejšího ministra obrany Tvrdíka, který byl realizátorem této myšlenky. Zde: http://www.army.cz/avis/a%20report2003/04/25.htm
 
            Mimo jiné, z jeho vyjádření a ze samotné konstrukce přídavku na bydlení, způsobu jeho zakotvení v zákonech, vyplývá následující:
 
-        Přídavek na bydlení především vznikl díky zákonem stanovené povinnosti armády zabezpečit vojákům v místě výkonu služby ubytování, nebo mu zabezpečit byt (Zákon 221 o vojácích z povolání, §61, Ubytování nebo byt) a tímto krokem armáda jednou pro vždy vyřešila tuto zákonnou povinnost.
 
-        Výše přídavku je upravována Nařízením vlády č. č. 613/2006 Sb. kde jsou uvedeny typy obcí a výše koeficientů pro tyto obce. 1,27 minimální mzdy pro Prahu a 1,26 pro zbytek republiky
 
-        Z důvodu zařazení tohoto sociálního transferu do kategorie přídavků, není zdaněn. Díky tomu se nezapočítává do platových náležitostí a nenavyšuje další návazné finanční náležitosti vojáků z povolání. Především výsluhové příspěvky, odchodové náležitosti a další sociální platby, které se váží na hrubou mzdu vojáka z povolání. Pokud shrneme podkapitolu – sekundárně nenavyšuje výdaje resortu
 
-        V době, kdy dle ČSÚ byla v ČR hrubá průměrná mzda v roce 2000 dosáhla 13 290 Kč.  Dle odhadu autora 70% vojáků z povolání na tuto průměrnou hrubou mzdu nedosáhlo. Tedy tento příspěvek významně stabilizoval armádu personálně, a to na celých 10 let. Pokud by se platové náležitosti vojáků z povolání v té době neřešily, hrozil personální kolaps armády, právě z důvodu velmi nízkých průměrných mezd řadových vojáků
 
-        jeden z požadavků NATO, finančně zabezpečit armádu a samotné vojáky, byl tímto splněn také
 
-        Původní schválená konstrukce příplatku na bydlení po úpravách zákona přešla z režimu diferencovaného příplatku na bydlení na plošně vyplácený přídavek na bydlení, který byl růstem minimální mzdy valorizován. První verze byla nevyvážená a v některých ohledech diskriminační. Protestovali proti ní vojáci, kteří na ni neměli dle platné legislativy nárok.
 
Zdůrazněno a podtrženo, výše přídavku na bydlení byla definována jako náhrada za povinnost státu, zabezpečit vojákům ubytování nebo byt, které bylo v podání vojenské správy velmi nákladné. Tedy nejde o jakousi nemorální složku mzdy, ale de fakto o úsporný krok resortu obrany. Je věcně řádně odůvodněn a spočítán. Jeho výše byla stanovena jako hodnota pasiv, vázajících se k této kapitole rozpočtu MO, rovnoměrně rozdělená mezi jednotlivé vojáky z povolání.
Soudobá vládní trojkoalice se v koaliční smlouvě zavázala, v kategorii obrana, ke snížení příspěvku na bydlení, v kategorii finance ke zdanění výsluh. Zároveň v jiné části koaliční smlouvy trvá na 10% snížením mezd v celé státní správě.  Pokud tedy záměr vládní koalice sečteme a podtrhneme, lze tvrdit, že u základních funkcí, kde příspěvek na bydlení přibližně tvoří polovinu hrubé mzdy, může dojít až ke 28% snížení mzdy.
V této souvislosti je možno konstatovat, že těmito úkony stát nešetří. Pouze, zákonem vázané sociální dávky, přesouvá administrativním rozhodnutím z jedné rozpočtové kapitoly do druhé. Musí s nimi nadále počítat v rozpočtu. Tedy značně nesystémové opatření, jehož jediným cílem je vyrovnanější účetní uzávěrka MF. Daňové zatížení, přerozdělovací role státu a administrativa naopak posílí.
Vojáci na takové razantní snížení příjmu, na rozdíl od normálního občana ČR, nemohou reagovat. Mají podepsané závazky, kde je jednostranné porušení smlouvy, ze strany vojáka, sankcionováno. Zároveň mají omezená práva, které vyplývající ze Zákona 221 o vojácích z povolání, § 47 Hospodářská a sociální práva. Rodinné finance tedy nemohou řešit jiným způsobem a vylepšit si je brigádně či druhou prací. Riskují úplnou ztrátu zaměstnání. Mohou tak konat pouze se souhlasem vojenského správního orgánu a ten rozhodně není dostupný všem. Lze konstatovat, že je tímto plánovaným krokem koalice, ohrožena akceschopnost armády a velmi reálně hrozí ztráta vysoce kvalifikovaných a  déle sloužících odborníků. Také budou velmi omezeny náborové možnosti a postupně se nastartuje trend degradace vědomostní úrovně v armádě. Oslabují se důvody, pro které se vojáci dobrovolně vzdávají svých práv a slouží tomuto státu. Mediálním zpochybňováním tohoto nároku je čím dál větší spektrum veřejnosti názorově štváno proti samotným vojákům a to stabilitě resortu nepřidá. Heslo vezmeme vojákům a dáme učitelům je velmi nešťastné a silně demagogické. Podobné proklamace snižují prestiž armády v očích veřejnosti. Ta se po sametové revoluci, po přechodu od socialistické armády k demokratické, jenom obtížně budovala.
Pokud v brzké době nepřijdou systémové změny, pomocí kterých resort opět ušetří na mzdové prostředky vojáků z povolání, potom bude armáda jenom velmi těžko hledat dlouhodobou stabilitu. Není těžké si představit, že dnes ušetříme 10 miliard, jenom proto, abychom v budoucnosti museli hasit personální problémy resortu klidně i 30 miliardovými investicemi. Česká republika přeci musí dostát závazkům vůči NATO a musí také plnit cíle proklamované v koaliční smlouvě v kategorii obrany, kterých není málo.
Možná dnes není podstatné, v jaké kvalitě budou tyto úkoly plněny, pak lze postup vlády v dlouhodobé perspektivě resortu obhájit.
Úplné znění koaliční smlouvy naleznete zde: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni-smlouva-74245/
 
Publikováno také zde: http://www.facebook.com/#!/notes/jiri-kohout/pridavek-na-bydleni/153720614654492

karlos
Offline
Členem od: 08.07.2010
Příspěvek na bydlení - dezinformace

Může mně někdo vysvětlit tenhle blábol ???
http://ekonomika.idnes.cz/nejdulezitejsi-zmeny-v-rozpoctu-na-rok-2011-ro...
 

...
 
Jistou úlevu dostanou policisté, jejichž tarifní tabulky se snížily zhruba jen o šest procent, a ne o deset, jak navrhovala vláda. Navíc jim ministr vnitra Radek John vyboxoval, že odchodné se nebude danit.
Vojáci zase získali odklad danění příspěvku na bydlení (10 tisíc korun měsíčně) až do roku 2012. Výsluhy se však oběma skupinám zdaní už od příštího roku 15 procenty, což do rozpočtu přinese necelou 1,8 miliardy.

friends.007
Offline
Členem od: 27.07.2010
Za 20 let rozkradli kde co v

Za 20 let rozkradli kde co v čele s prezidentem, protože on začal kuponovou privatizaci bez opory zákonů a průhlednosti. Ted nemají kde brát a zbyli jim jen státní zaměstnanci na oškubání. Musíme využít i toho, že i policie se bouří a konečně vládu svrhnout. Máme na to plné právo. A buď to uděláme ted trošku násilím nebo za 4 roky novou politickou stranou. Myslím, že nejvhodnější doba je PRÁVĚ TEĎ.

karlos
Offline
Členem od: 08.07.2010
No tarifní platy

Po několika klamavých informaích o nových tarifech od nového roku, X variantách a záhadných 10 procent z platu dolu  v konfrontaci s na vrhovanými skutečnostmi je více méně jasné že nás škají těžké časy. Nemyslím jen armádu, ale všechny státní zaměstnance..
 
 

Již nyní se tarifikace pohybuje v celkem směšných hodnotách, pokud vezmeme v potaz kolik bere např. velitel brigády a kolik má pod sebou lidí a jakou ma materiální a personální zodpovědnost.. Nebýt příspěvku ny bydlení, který alespoň částečně kompenzuje to, že se platy nezvedaly již několik let, a slouží převážně k hrazení dojíždění a pobývání na ubytovně.
 
 

 
Po zrušení růstu příjmu s ohledem na odsloužená léta, lepe řečeno praxi. Budou platy na úrovni námezdních dělníků ze zemí východní Evropy, hodně východní.. Je zcela jasné, že je cílem ušetřit, takže si asi nedělá nikdo iluzi o tom, že za odsloužená léta seberou nekomu klidně 5 až 10 tisíc a dorovnají mu to na osobním.
Osobní a odměny nejsou nároková částka, tzn. že v rozpočtu s ní není třeba počítat nebo je mozne si ji menit dle libosti. Prohlasi se že více penez není a bude hotovo. Takže člověk co prijde ze školy a človek s 20 ti letou praxi budou brat klidne stejne. Další neřestí pri výši odmen budou osobní sympatie než skutecne odvedená prace. Což vrazí dobrý klín mezi již mizerné mezilidske vztahy na pracovisti.
 
 

 
Nedovedu si predstavit jak z takovehoto platu chce nekdo zivit rodinu pri soucasných cenových relací. To není ani na preziti od výplaty k výplatě. Bude to mít pochopitelne sekundární dopad v tom, že opet se nikdo nepohrne do tvorby potomstva, a nasledne za par let už současné generace nastupujících duchodcu bude na hranici chudoby, protoze je proste nebude mit kdo zivit...
 
 

 
Nicmene se vlade podarila mimoradne dobre jedna věc, poštvat celý soukromý sketor proti státní správě ve které vidí příčinu zadlužení tohoto státu, nebot jak čteme na diskuzích státní zaměstnanci nevytváří žádné hodnoty...
 

 
Je to stmutné kdyz státní zamestnanec s Vš podle nových tarifu se bude pohybovat s platem nekde okolo 10-12 tisic cisteho..
 
 

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
to PSOV

pěkně nás chtěj opíkat, dal jsi to i na nezávislý odborový svaz Policie? Asi se v tom najdou také, nechti ti takovou informaci krást

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
to Christo

Ne, nedal, klidně to tam dej sám a klidně to šiř kdekoliv a jakkoliv!

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
to P-SOV

už jsem to tam kamaráde dal

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Výzva premiérovi a členům vlády

OK, a já jsem zatím zkusil napsat předsedovi vlády a všem členům vlády (teda mimo ministra financí, protože to by bylo stejně marný), aby zdanění výsluh a přídavku na bydlení na schůzi vlády zamítli - viz http://www.sov-info.estranky.cz/fotoalbum/veterani/zdaneni-vysluh-a-pnb/7.-vyzva-k-zamitnuti-zdaneni-vysluh-a-pnb.html

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Nezamítli, schválili :(

Tak to vláda nezamítla, ale schválila! Právě teď z Kalouska na ČT24 leze, že navrhli zdanit všechny paušální náležitosti kromě ODCHODNÉHO! To jsem zvědav, jestli tím myslel i okamžité zdanění PnB...

Bartak
Offline
Členem od: 05.01.2010
Má cenu se soudit?

Myslíte si někdo, že se má cenu soudit o zdanění výsluhového příspěvku? Je to retroaktivní zásah do zákona? Kalousek tvrdí, že ne. Stejně tak to tvrdí i o zdanění stavebního spoření.
 
A má cenu se soudit o zdanění přídavku na bydlení?

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Bartáku, má to cenu!

U výsluháče to určitě cenu má (retroaktivita, diskriminace...), ale u PnB asi ne. Co říká Kalousek, na to se vykašli - ten už toho napovídal...
 
Ale než dojde k případným soudům, tak předtím musí ještě (jak jsem tu již psal ráno) následovat:
 
1) Návrh novely půjde do Poslanecké sněmovny a bude záležet především na ČSSD, aby ho nedovolila projednat v Poslanecké sněmovně již v 1. čtení (na zamítnutí postačuje 50 hlasů poslanců nebo námitka 2 poslaneckých klubů) = je třeba apelovat na poslance z ČSSD, resp. KSČM, aby projednání v 1. čtení zamítli
 
 2) potom bude návrh přikázán do Výborů PS k projednání a ty ho usnesením buď doporučí nebo nedoporučí ke schválení a mohou k němu předložit i změny a doplňky = je třeba apelovat na poslance - členy Výborů, aby návrh nedoporučili
  
3) potom 2. čtení s obecnou, resp. podrobnou rozpravou, kde poslanci předkládají pozměňovací či jiné návrhy = je třeba apelovat na poslance, aby navrhli z novely vyškrtnout zdanění výsluh a PnB
 
 4) potom 3. čtení a hlasování o přijetí návrhu novely = je třeba apelovat na poslance, aby hlasovali proti přijetí novely zákona
 
 5) potom Senát = je třeba apelovat na senátory, aby hlasovali proti přijetí novely zákona
 
 6) potom prezident = je třeba apelovat na prezidenta, aby odmítl přijetí novely zákona
 
 7) a pak Ústavní soud (návrh musí podat alespoň 41 poslanců) = je třeba apelovat na poslance, aby podali návrh k Ústavnímu soudu na zrušení ustanovení o zdanění výsluh a PnB
 
 Ve všech uvedených fázích to jde ještě zarazit, ale k tomu je třeba, aby KAŽDÝ, kdo je proti, důrazně APELOVAL na poslance, senátory, resp. prezidenta, protože pokud se to nepodaří zarazit, tak potom už nám opravdu zbyde se jenom soudit... :-(
 
 APELOVAT MŮŽE NAPROSTO KAŽDÝ! - každý snad umí napsat email, dopis či si osobně s poslancem nebo senátorem popovídat
 
 V případě souzení se, navrhuji, spojit se např. cestou FB či tohoto webu (Mika nám určitě rád vytvoří prostor pro článek a fórum s komentáři) a "složit" se na právníka pro jednoho "pokusného dobrovolníka" :-)

OFICIR
Offline
Členem od: 07.07.2010
Nevídaná sprosťárna..

Když jsem odcházel do civilu (podle starého zákona) výpočet výsluhy mi činil za 23 lest služby u AČR 6 300,- kč...říkal jsem si aspoň něco..odejít sem musel neboť po návratu z mise nebylo pro mě místo.  Kdybych věděl jsk mě armáda zajistí ..jak ostatně přdtím písemně slíbila ..tak bych asi neodešl a sloužil dál kdekoliv. A v tom to je. Nejraději bych nyní požádal ať mě z důvodu mystifikace a nesprávných a falešných slibů vezmou zpět a vrátí mi jak hodnost tak místo..Pokud tak nemohou učinit z jakýchkoliv důvodů ..chtěl bych zpět vrátit ušlý zisk!!! Je to nedodržení podmínek podle zákona!!
To nemluvím o tom jak se za daně schovává to, že nám prostě nezaplatí to co mají. Státní zaměstnanec přece žádné daně z příjmu neplatí"" To není daň jen nám prostě ze státní kasy nevyplatí peníze.. Já přece tím že nechám ve státní kase rozdíl hrubého proti čistému platu nic neplatím. Ano soustružník platí daň která v kase přibude ..ale moje tzv.daň se jen nevyplatí. Tak jaká daň a jaké její zvednutí..jen nás prostě okradou a schovají to za daňový zákon!!!
mimo tema: víte kde parkují pandury?? a za kolik?? hahaha

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
Zdravím předsedo.

Tak jak je to s tím Pnb?Dnes zase čtu,že ministr vymohl nezdanit přídavek,to se ministrovi pak musíme omluvit,ale včera to všude vypadalo jinak.Že by to byl ministr = chlap na místě? V řešení korupcí s nim souhlasím, nějaká politická komise by korupce řešila jinak,každý ma něco na každeho a to by se vše nulovalo a šlo do ztracena.Dat to policajtum nechat jím zelenou a nejvyšší soud a´t do toho nezasahuje, jak to dokazal již několikrát, když se nepohodlná afera začala vyšetřovat a šetření policie nechá dokončit do konce.Kurňa,ale kdo nám bude pak vládnout???Tak aspoň půlku vyšetřte to bude stačit a z každe politické strany rovnomerně

VSV
Offline
Členem od: 04.01.2010
PnB bude zdaněn!?!?!?!?!?!

A kde ses dočetl, že Šáša vymohl nezdanit PnB? Já už od středy čtu, že PnB bude zdaněn. Třeba na http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/vlada-se-shodla-na-snizeni-podpory-stavebniho-sporeni-i-slevy-na-danoveho-poplatnika.html je napsáno:"Součástí návrhu zákona je i zdanění vojenských výsluh a příspěvku na bydlení u vojáků z povolání. Novela klasifikuje příjmy z výsluh jako tzv. ostatní příjmy a zdaňuje je srážkovou daní 15 procent. Příspěvky na bydlení jsou charakterizovány jako příjem ze závislé činnosti, takže budou daněny jako mzda."

VSV
Offline
Členem od: 04.01.2010
A ještě jednou - PnB bude zdaněn!

A pak jsem se to dočetl třeba ještě na http://www.novinky.cz/ekonomika/212202-vlada-schvalila-snizeni-podpory-stavebniho-sporeni.html - „Vláda schválila zdanění důchodů pracujícím důchodcům po dosažení hranice přesahující trojnásobek průměrné mzdy, zdanění výsluh a příspěvků na bydlení u vojáků a tzv. povodňovou stokorunu. Věci veřejné však zablokovaly snížení daňového zvýhodnění o 240 korun na vyživované dítě,“ řekl Právu ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV).
 
Tak jaak to sakra je?

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
PnB

Z toho co visí na http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf k zákonu č. 586/1992 Sb. vyplývá, že PnB má být zdaněn (je to jak v předkládačce, tak v důvodovce, tak v materiálech č. III. a V. a i ve vypořádání připomínek).
 
Jenže těžko říci, co s tím materiálem, který je na e-klepu (a byl zaktualizován 2.9.) "provaděli" členové vlády na své středeční schůzi - to se uvidí až z usnesení vlády http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010&09-22 (zatím to ale ještě na webu nevisí) a především z toho, co půjde do Sněmovny jako tzv. sněmovní tisk.

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Zdanění PnB

Pokud je pravda, co se píše na
http://ekonomika.idnes.cz/nejdulezitejsi-zmeny-v-rozpoctu-na-rok-2011-rodicovska-ci-dph-pqk-/ekonomika.aspx?c=A100924_1455484_ekonomika_vem
tak zdanění PnB se o rok odkládá - cituji: "Vojáci zase získali odklad danění příspěvku na bydlení (10 tisíc korun měsíčně) až do roku 2012. Výsluhy se však oběma skupinám zdaní už od příštího roku 15 procenty, což do rozpočtu přinese necelou 1,8 miliardy."
 
Ale osobně bych si počkal až na to, co z vlády skutečně odejde jako "sněmovní tisk".

lojzík354
Offline
Členem od: 11.09.2010
žaloby

Souhlasím s P-SOV u výsluhových příspěvků má rozhodně cenu se soudit. Bylo by ideální, kdyby to poslanci dali rovnou k ústavnímu soudu. Jedná se jen o problém přímé a nepřímé retroaktivity zákona, kterou soudy vykládají dost rozporně.  Pokud to neudělají poslanci je nutné to hnát přez obecné soudy hromadnými žalobami. Ve svém okolí mám tak 30 bývalých vojáků. Ty které jsem oslovil se žalobou souhlasí. Najmeme si právníka, kterého zaplatíme a žalobu podáme. Návrh žaloby mám již v hrubých rysech zpracovanou.
Dost černě to však vidím se zdaněním PnB. To půjde dost těžko, ale není třeba stahovat kalhoty když je brod daleko.

karlos
Offline
Členem od: 08.07.2010
Najivní

Nevím proč tu pořád brečíte jak malá děcka..To jste opravdu najivní, že si myslíte, že v našem právní státě něco vysoudíte ??? Vláda má dostatečně silný mandát, a když bude chtít, tak si prosadí co bude chtít.. Rovněž je celkem najivní si myslet a slepě se upínat k výsledku soudu který byl pred XX lety. Nejanjivnější je myslet si, že do toho půjde nějaká známá AK, ty mají úplně jiné akce , kde se točí jiné peníze.
 
 

 
Raději bych si hledal kvalitnější a lépe placenou práci, dokud je ještě čas, neboť v roce 2011 tomu již tak nebude.. To chce sedět doma do konce život a žít jen z toho co vám dá armáda ???
 
 

 
Jinak až proběhne změna služebního zákona, kde mají být poměrně zásadním způsobem řešeny výsluhové náležitosti, v souvislosti s úpravou tarifních tabulek, kde se výsluha bude vypočítávat pouze z tarifního tarifu platu bez příplatků a osobního ohodnocení, to budou teprve výsluhy, kvůli kterým se vyplatí zústat v armádě.
 

Jinak co sleduji , tak v armádě se drží a zůstávají povětšinu Ti , co opravdu vědí, že na trhu práce by se nečapli. A i kdyby některým vyšším šaržím nechali plat 10 tisic , tak tam stejně budou pořád a na to vláda prostě spoléhá.. Kdo něco umí, tak dávno vypadnul a živí se v civilu za podstatně vyšší plat... Zůstávají super důstojníci, jejichž životním snem je po skončení aktivní kariéry získat místo vrátného u Vojenských lesů a statků, což v mnohých případech vypovídá o všem poku dčlověk s vysokou školou zvedá závoru..
 
 

Magistr
Offline
Členem od: 23.09.2010
Jedině hromadná žaloba!

Souhlasím s názorem, že je potřeba připravit návrh žaloby na stát - v případě schválení novely zákona o dani z příjmu - a podat ji (prostřednictvím nějaké renomované advokátní kanceláře, nejlépe nějakého bývalého vojenského soudce nebo prokurátora :-D ). Precedent již v naší judikatuře existuje! Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 9/95.

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Advokátní kancelář.

Dovolím si upozornit, že by stálo za oslovení JUDr. Kříženeckého, plk. v.v.  dnes známého právníka, který má s armádou a aplikací práva v armádním prostředí bohaté zkušenosti, neb byl do zrušení armádní justiční služby jejím náčelníkem.
Osobně si myslím, že zdanění výsluhy se dotkne i jeho osobně. Takže bude jistě i jeho zájmem se na celou věc podívat.
 

OFICIR
Offline
Členem od: 07.07.2010
Bingooo

No ten by si smlsnul na armádě ..jak ho znám tak by si to páni za kloubouk nedali

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Právní postup.

Raději bych postupoval pod hlavičkou občanského sdružení nebo právnické osoby. Třeba SOV, pokud  by P-SOV souhlasil. Tam by páky mohli být větší.
Na druhou stranu lze očekávat např. "důkladnější časté kontroly od berňáku"
známe newtonův "zákon akce a reakce"

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
AK pana Sokola nereaguje

Vznesl jsem dotaz, zda by nás nechtěli zastupovat. Zdá se, že mají dost zakázek od státu, na to aby nějak přetrhli. Cca. jeden měsíc a nestojí jim to za odpověď. Asi málo lukrativní kšeft.....:) Dobrý je každý ochotný právník

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Musíš se připomenout a

Musíš se připomenout a urgovat.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Sokola bych do toho netahal

Numismatika Sokola bych do toho radši netahal - myslím si, že ten má dost starostí s obhajobou justiční mafie, vymáháním pokut po černých pasažérech DP, žalobami na DS... a pokud ho to ještě nepřešlo, formulováním rozdílů a podobností mezi internacionálním socialismem v KSČ a německým národním socialismem v NSDAP.
 
Rozhlížel bych se spíš směrem:
- Kříženecký (bývalý hlavní vojenský prokurátor) - http://www.krizenecky.cz/ - krizenecky@krizenecky.cz  a správní právo mu tam dělá JUDr. Machová machova@krizenecky.cz
- Rusek (bývalý šéf IMO) - z.rusek@akrusek.cz
- Slámová - http://www.advokati.info/web/index.php - klara@advokati.info

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Žaloba proti zdanění výsluh

se již v hrubých rysech připravuje. Bude podána následně poté, co bude zdaněna první výplata výsluhy.

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Potom je potřeba se sjednotit

Každá rada drahá a pokud to půjde bude dobré do nich jít jednotně a masově...:)

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Přesměrujte se, prosím! Miko - uzamkni!

Dovolil bych si Vás požádat, abyste diskusi ke ZDANĚNÍ VÝSLUH (a případně i k nemožnosti souběhu výsluh s platem) přesměrovali na fórum http://www.problemyvarmade.cz/forum-vysluha-versus-pravni-stat a tam v diskusi (a třeba i činech) pokračovali. A Miku žádám o uzamčení tohoto fóra.
 
Důvody:
a) název fóra "Výsluha versus právní stát" dost dobře vystihuje téma "boje za naši věc"
b) moc hezký úvodní komentář
c) tohle fórum se stalo s 268 příspěvky už dost nepřehledným, a navíc do vlády to už šlo a dokonce to z vlády už taky i vylezlo :-( , takže oznamovací "mise" tohoto fóra byla již splněna, ba přeplněna a teď je čas jít dál...
 
Dále bych přivítal, kdyby někdo založil (a obhospodařoval) na FB skupinu s názvem "Výsluha versus právní stát" s cílem zkusit k tématu přitáhnout i policajty, bachaře, hasiče, celníky... a rovněž "osvítit" veřejné mínění (i když to bude hodně těžké). Uznávám, že návštěvnost PVA je vysoká, ale - bohužel - FB je FB...
 
Dodávám, že na FB již vznikla skupina "Nesahejte na výsluhu" - http://www.facebook.com/group.php?gid=141541875889853&v=info#!/group.php?gid=141541875889853&ref=ts , ale už ten název se mi nelíbí (a to se považuji za dosti konfrontačního člověka)

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
To:KIKIN (advokátní kancelář)

Ochota je hezká věc, ale my budeme potřebovat dobrého právníka.
Nečekej, že se za nás bude bít nějaká slovutná advokátní kancelář.
Odmítnou to, víš proč? Nejsme zajímaví (lukrativní). To by jsi jim musel slíbit procentuální podíl z vyplácených výsluh :-(((
Spíš je problém, že tyhle kanceláře dostávají zakázky na právní zastupování státu
ve věci velkých kauz. (ani basmani ex offo je nezajímají)
A chtějí mít takové kšeftíky se spravedlností i do budoucna.
Může se stát, že naopak proti nám bude ve sporu se státem, stát zastupovat právě taková nějaká advokátní kancelář. 
Co třeba takhle začít stížností u ombudsmana????

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Ombudsman

Přečteš-li si http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/s-cim-muze-ochrance-pomoci/ , zjistíš asi (mně to z toho alespoň vyplývá), že v tomhle ombudsman nebude kompetentní
:-(
 
Ale, jak píší, "Pokud si nejste jisti, jestli vám ombudsman ve vaší věci může pomoci, volejte na informační linku ochránce: 542 542 888" - takže to můžeš zkusit, zda je tahle cesta zavřená.

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Zkusím to

Pokud se člověk nezeptá, nic nezjistí...:)

lojzík354
Offline
Členem od: 11.09.2010
ochránce práv

Problém s výsluhymi ochránce práv řešit nemůže, stačí se mrklout na jeho kompetence v zákoně 349/1999, tudy cesta nevede.
 
§1, odst. 2) Působnost ochránce podle odstavce 1 se vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu, správní úřady jim podléhající, Českou národní banku, pokud působí jako správní úřad, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, orgány územních samosprávných celků při výkonu státní správy, a není-li dále stanoveno jinak na Policii České republiky, Armádu České republiky, Hradní stráž, Vězeňskou službu České republiky, dále na zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova, ochranné léčení, zabezpečovací detence, jakož i na veřejné zdravotní pojišťovny (dále jen "úřad").
 
§1, odst. 6) Působnost ochránce se nevztahuje na Parlament, prezidenta republiky a vládu, na Nejvyšší kontrolní úřad, na zpravodajské služby České republiky, na orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství a na soudy, s výjimkou orgánů správy státního zastupitelství a státní správy soudů.

Vladimír
Offline
Členem od: 05.09.2009
Poslední slovo bude mít ESLP

Poslední slovo bude mít ESLP ve Štarsburku, tak za 5 - 7 let. JUDr. Bucheň tam svůj spor o výsluhu vyhrál a ESLP zaujal stanovisko, že stát jednou přiznané majetkové právo nemůže kdykoliv modifikovat. Když jsme jim zajišťovali bezpečnost a obranyschopnost, tak ať platí to co bylo ujednáno. S PNB je to horší, to udělat bez problémů můžou

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Nezávislost a nepředpojatost soudu

Jedině ve Štrasburku je jakási jistota nezávislodsti soudu.
ruku na srdce, neznám případ sporu se státem, který by stát nevyhrál.

lojzík354
Offline
Členem od: 11.09.2010
Výhra

Již jsem to tu jednou psal. Již jednou jsem se soudil se státem o výsluhu a soud jsem vyhrál u nejvyššího správního soudu. Pokud bude mít někdo zájem najdu mu odkaz na toto rozhodnutí. Není třeba se bát stejně můžete maximálně jen prohrát. V případě žalob na zdanění výsluh můžete jen získat.

danielm
Offline
Členem od: 06.03.2010
prosím o odkaz na rozhodnutí NSS

prosím o odkaz na rozhodnutí NSS, moc mě to zajímá. Teprve čekám na rozhodnutí soudu.

farska
Offline
Členem od: 17.09.2010
LID vs STÁT Štrasburk

Já ano-a je jich dost! Co třeba otcové, bojující za svá práva?!

lojzík354
Offline
Členem od: 11.09.2010
To Vladimír

Vladimíre, máš prosím na p. doktora nějaký kontakt. Budu Ti vděčný když jej poskytneš.

Vladimír
Offline
Členem od: 05.09.2009
Bucheň versus ČR, stížnost č.

Bucheň versus ČR, stížnost č. 36541/97, rozhodnutí ze dne 22.11.2002. Myslím, že pracuje na okresním soudu v Přerově.

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
Taky to tak vidím,že nevynechali ani PnB

Pěkne nas houpou.Neříkal ministr,že zdanění PnB odložil na 1.1.2012??? To jsem zvědav jakým "diplomatickým" krokem se z toho vykroutí pokud to je pravda??? Slovo dělá chlapa i ministra.Naplňuje se spíše to co tvrdil,že služba v armádě je pro mnohé poslání a jsme fanatici,patrioti co je nazajíma ani za kolik to dělame.Pane ministře to není pravda,to je jen vaše mylná představa a vaše zbožné přání.Ale od te doby co existuji peníze,tak se za každou práci platí a ani stát by neměl být výjimkou.

friends.007
Offline
Členem od: 27.07.2010
Co se má změnit: Skončí

Co se má změnit: Skončí daňové osvobození přídavku na bydlení u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů. Návrh na zdanění odchodného ale ve vládě neprošel.Od kdy: Od ledna 2011.Jak to s návrhem vypadá: Vláda už návrh schválila, sněmovna jej projedná v říjnu.

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
to friends co se má změnit

Také zdanění výsluh prošlo,system tarifu má byt zatím zachovan,ale 10 % škrty na mandatorkách zustaly,nejsem ekonom,ale z matiky jsem byl dobrý,takže se dá očekávat další propouštění jinak to našemu topmanagmentu asi nevyjde.

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Vy ještě věříte v...

AD: 1/zachování tarifu
2/ propouštění
mě to připomíná slib našeho vojevůdce Alexandra ohledně PnB.
Aivene, jsem že jsi mne potvrdil můj názor, jistě se shodneme, že téhle garnituře nevěříme
ani "dobrý den"
klidně o láhev dobrého moku, že se budou příští rok propouštět i vojáci.
(srozumitelněji Sašovou mluvou: "Bude se řezat do masa" sádlo zůstane :-( )
 

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
přehled platů v ČR
P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Vypořádání připomínek ke zdanění výsluh a PnB

Vypořádání všech připomínek k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů naleznete na http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment?id=vp_rack88wneu7o.doc
 
Vypořádání připomínek SOV pak naleznete na stejném linku na stranách 95 až 100.
 
Strohé zdůvodnění MF ve smyslu - "My jsem se na tom dohodli, takže to tak bude" považují SOV za vrchol arogance!

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Stanovisko předsedy LRV ke zdanění výsluh a PnB

Stanovisko předsedy Legislativní rady vlády ze dne 13. září 2010 k novele zákona o daních z příjmů (a tedy i ke zdanění výsluh a PnB) naleznete na http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment?id=lrv_rack89a9y5gu.doc
 
Shrnutí:
 
Na schůzi vlády půjde návrh novely zákona o daních z příjmů 1 den po demonstraci - ve středu 22. září 2010
 
Předseda Legislativní rady vlády (ministr spravedlnosti Pospíšil) doporučuje vládě schválit, že
 
- výsluhové náležitosti v ozbrojených sborech budou od 1. ledna 2011 zdaněny 15 % (výjimkou je úmrtné)
 
- přídavek na bydlení bude od 1. ledna 2011 zdaněn spolu s platem 
 
- navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení!, což by znamenalo - bez projednání ve výborech

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
to Stanovisko předsedy LRV ke zdanění výsluh a PnB

to myslíš vážně???Ministr nedávno jasně tvrdil,že zdanění přídavku na bydlení,odchodné a odbytné odsunul na 1.1.2012 až po provedení systémových změn v roce 2011,nevím co mají té systemové změny vše znamenat,odhadl by jsem, že výsluha se bude počítat s hodnostního a bude se vyplácet nanejvýš tak na 5 let po skončení,Ne dělam si vtipky,ale je lepší si je asi nedělát,protože se toho ještě naši borci chytí.Ale ten přídavek na bydlení tomu nevěřím,to ministr lže???

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
To myslím vážně!

V tomto znění  bude materiál předložen Ministerstvem financí do vlády. Ale protože je to do vlády předkládáno s rozporem vůči MO, MV..., tak ten rozpor vláda bude muset na jednání vyřešit.
 
Je možné, že se Vondra s Kalouskem už předběžně dohodl, že se to o rok odloží, ale v předkládaném materiálu o tom není ani čárka, takže tu jejich případnou ústní dohodu musí rozseknout vláda hlasováním až na jednání samém - ve středu večer uvidíme, co z toho vyleze...

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
Předsedo,měl si pravdu

Tak jak si to napsal,šlo to do vlády i s PnB a taky prošlo a  asi nebyla ani žádná ústní dohoda o tom,že to bude až od 1.1.2012.Pokud to tak opravdu bylo, proč nás ministr opíjel rohlíkem,?Co je smutnejší, že tím nejvíc shodil sam sebe,pokud to rozumně nevysvětlí