Bílá kniha

14 replies [Poslední]
Bohumír
Offline
Členem od: 30.08.2010

Vytvářeji komise a píšou Bílou knihu.Vojákům,kterým berou peníze neřeší.O problémech nemají ani tušení.Nebudou pravděpodobně tanky dělostřelectvo seškrtají rozpočet obrany.Taky nic jiného neumí.Měli spoustu času,aby vymysleli koncepci.Nečas je v politice 20.let,Kalousek to samé.Karierní řád není a hovoří se o něm minimálně 15.let a nic se něděje.tak čemu komise Bílá kniha když na nic nemají.Kdo asi půjde sloužit do armády? Bez záruky stability a zabezpečení.

lojzík354
Offline
Členem od: 11.09.2010
Bílá kniha - chachacha!!!!

Za svou kariéru jsem myslím četl již min. dvě bílé knihy, které se staly černými knihami po změně politické příslušnosti ministra obrany. Tvořit takovýto dokument je ztráta času a peněz, pokud nebude právně závazný pro nově nastupující politickou garnituru. Pokut Saša tuto knihu vytvoří, vsadím se o půl svého výsluhového příspěvku, že po nových volbách bude zapomenuta.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Brečíři z PVA

Jsem šokován :D, jak dobrá vůle Miky Vrtulky, prezentovat problémy v armádě na stránkách PVA, přitáhla čtenáře z ON(an)WAR a dovolím si odcitovat jeho komentář - http://www.onwar.eu/2010/09/22/struktura-bile-knihy-o-obrane/#comment-3826
"Jsem šokován jak dobrá vůle Franty Šulce prezentovat věci o bílé knize na stránkách onwar přitáhla brečíře z „problemyvarmadě“. Páni Kohoutové, marastové a další jsou zářným důkazem toho kam dospěla přílišně demokratizovaná AČR. Demagogická tvrzení, dogmatické názory, ješitnost, závist, uznávání jen sama sebe, neschopnost akceptovat jiný názor než svůj je cesta do pekla. Osobně jsem rád, že tito lidé už v armádě nejsou a to, že provozují bulvárně trapné stránky mně nevadí. Každé stránky mají svůj okruh čtenářů a vy pane Kohout patříte zcela evidentně někam jinam. Prosím zůstaňte tam a jestli bylo vašim cílem stát se členem panelu pro BKO řekněte to explicitně a rovnou, možná, že na vás opravdu zapomněli.V těch dalších příspěvcích kde se řada specialistů dožaduje zveřejnění platů nejlépe snad všech v armádě na netu, čichám trochu socialismu až komunismu. Naštěstí ta doba už je pryč.Osobně podporuji složení panelu BKO tak jak je. Nejsem přesvědčen o tom, že třicetiletá praxe v armádě vždy znamená ten správný názor. Komise je vyvážená a podle mě dostatečně vyspělá a kompetentní aby zabránila například zvýšenému vlivu NGO nebo AZ při tvorbě BKO. Nedostatky veřejného plebiscitu se v kauze BKO teprve projeví, je to jen začátek. Je třeba se ale obrnit trpělivostí protože z množství srač……, které budeme muset všichni číst občas vypadne i dobrý nápad."

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Výsluha versus právní stát na FB založena
Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Zasláno jako příspěvek do bílé knihy

Vážený pane ministře.
 
            Jde o jednu zásadní problematiku, která velmi ovlivňuje klima v armádě. Dnes nejsme v jednoduché situaci, armádní představitelé nás, nepohodlné řadové vojáky a nyní vysloužilce, neváhají označovat za zbabělce a  individua, kteří nepodloženě škodí armádě. Nejsme v armádě žádní novicové, nezřídka jsme odsloužili více jak 25 let ve službě státu. Rádi bychom Vás proto obeznámili s poměry, které v dnešní armádě panují a které jsou dle našeho názoru velmi závažné.
            Budeme hovořit v obecnosti, ovšem pro předkládané myšlenky máme vždy konkrétní podklady, které nás vedou k domněnkám, které předkládáme. Jste zřejmě poslední člověk v této republice, který by snad mohl pomoci zastavit degradační procesy, které v AČR dnešních dní probíhají.
 
            Hlavním mottem dopisu jsou skutečnosti, které v konečném důsledku poukazují na selhávání důležitých kontrolních mechanizmů, které má armáda zakotvena zákonem, pro vlastní samoregulaci. Jedná se především o tyto instituce:
 
-       Vojenská policie
-       Inspekce Ministra obrany 
-       Inspekce Náčelníka generálního štábu ČR.
           
            Z našich poznatků vyplývá, že obě inspekce a VP jsou při vyšetřování překračování zákona v armádě  činné pouze v případech, kdy jsou v kolizi se zákonem vojáci služebně níže zařazení. Zde jsou obě instituce dostatečně autoritativní a razantní. Pokud se ovšem jedná o vyšetřování mířící na generálský a plukovnický sbor, jsou tyto orgány naopak až nápadně nečinné. Je nemožné je dohnat zákonnými prostředky k jakékoli činnosti, která by vedla k postižení nezákonného jednání vysokých funkcionářů armády. Zajisté jste zaslechl o kauze pilotů SAR, kteří vedou spor o pracovní dobu. V rámci soudního sporu o doplacení pracovní doby, byly dány podněty jak k IMO tak i k vojenské policii. Veškeré vyšetřování proběhlo bez jakékoli odezvy. Jak IMO, tak VP potvrdila, že je vše v pořádku a vyšetřování bylo zastaveno. Přesto již dnes existuje rozhodnutí správního soudu, které potvrzuje naše nejhorší obavy týkající se úrovně zákonnosti v AČR. Soud v rozsudku mimo jiné sdělil, že armáda musí brát zřetel na důkazy, které odpůrce předkládá a má také odůvodnit své rozhodnutí platnými zákony a existující právní praxí. Tedy soud potvrzuje, že armáda nerespektuje nejprimitivnější právní postupy a s ledovým klidem rozhoduje zcela v rozporu se zákony. Ledacos je tímto arogantním postupem správních vojenských orgánů naznačeno. Především o morálním stavu armády.
            Jenom na okraj poznamenáváme, že takto barbarsky je v době míru a prosperity, obcházením zákona, zneužíváno mnohem více vojáků všech služebních zařazení, než by se mohlo na první pohled zdát.
           
            Je s podivem, jak může projít bez povšimnutí takové výrazné obcházení právních postupů samotnými armádními orgány? Odvolání se k vyššímu stupni je jediný zákonný prostředek vojáka,  jak se může domoci svých práv. Zpráva soudu, že tento orgán si před zákonem nebere servítky je alarmující. Co na rozhodnutí krajského soudu říká doposud mlčící inspekce? Nikdo není vinen? Podle jakých zákonů se dnes v armádě rozhoduje nám není jasné. Vojákovi, kterému jsou takto upřeny jeho práva, zbývá jediná možná reakce - odchod do zálohy. A  poslední a jediná záchranná brzda je nezávislý soud. Doufáme, že tomu tak bude.
           
            Vliv těchto procesů, ač se to nezdá je na armádu obrovský. Stupeň znechucení nad chováním velení a pokles morálky vojáků je obrovský.  Nerozumíme tomu, jak si mohou politici a GŠ takto pohrávat s ozbrojenými silami ČR. Kam takové hraní s armádou povede?
           
           
            Celá problematika má několik příznaků. Armáda je dnes kontrolována především pomocí strachu ze ztráty zaměstnání a kontroly toku informací. Plní to hned několik funkcí. Je znemožněna veřejná kontrola resortu a informace o stavu resortu tak mohou být patřičně upravovány. Nelze ověřit informace, které PR generálního štábu předkládá. Z druhé strany barikády vidíme agresivní personální politiku likvidující názorovou opozici, podpořenou nemožností dovolání se svých práv. To jsou brzdy, které spolehlivě odradí většinu vojáků od domáhání se vlastních zákonných práv. Dnes platí, že pokud si voják stěžuje na nadřízeného, je posléze propuštěn do zálohy pod libovolnou záminkou. Tento očistec proběhne vždy, pokud se kdokoli ohradí proti nezákonnostem velení. Zákazy komunikovat s médii, jsou jenom uzavřením celé zastrašovací strategie, která v konečném důsledku umožňuje bujení nezákonnosti v armádě. Máme zde uzavřený kruh.
            Takový osud potkal i většinu z nás. Ti kteří se před těmito praktikami nesehnuli, jsou v záloze. Nezáleželo na naší odbornosti či kvalifikacích. Schopnosti také nerozhodovaly. Rozhodovala pouze falešná loajalita k velení. Obáváme se, že to není ten správný personální filtr, vhodný pro jakoukoli firmu, natož pro armádu ČR.  
 
            Domníváme se, že zákony České republiky by měly být stejně tvrdě uplatňovány jak pro řadového vojáka, tak i proti generálům a plukovníkům AČR. Jejich přestupky, protože mají obrovské negativní dopady na morálku armády, by spíše měly být trestány ještě přísněji než u řadového vojáka.  Pokud je překročen zákon, musí za něj nést odpovědnost i generál. Bohužel pro armádu, velitelský sbor a generálové se dokáží, díky inspekci a vojenské policii, před rukou spravedlnosti mistrně skrývat. Pokud je to nutné, neváhají utéci až do civilu. Zapomínají, že jdou osobním příkladem a dle základních řádů musí vojáky především vychovávat. 
           
            Pokud jednotlivé orgány jako je GŠ, IMO a VP spolupracují a koordinují svoji činnost, (existují indicie, že cíleně spolupracují a koordinují svá rozhodnutí) je nemožné kohokoli z velení armády usvědčit z přestupků proti zákonu. Personální provázanost těchto institucí je dnes zřejmá. Díky tomuto propletenci vztahů a známostí si mohou generálové v podstatě dělat co chtějí, třeba i dlouhodobě obcházet zákon. Vojenská policie je velmi slabý nástroj pro prosazování práva v armádním životě a jenom podtrhuje častou nefunkčnost kontrolních mechanizmů. Na generálský sbor je VP bezzubá. To je stejné jako by Vás ministra obrany vyšetřovali běžní pochůzkáři Policie ČR. Systémově jsou omezeni na pravomocích, ale především jsou řízeni veliteli, kteří jsou velmi silně zaháčkování v generálské lobby. Je velmi pravděpodobné, že netnou do vlastních řad.
 
                Rádi bychom již konečně zjistili co je to ve skutečnosti míněno tou odpovědností velitelů, jenž je odražena i v jejich platech a je zároveň protiváhou moci, kterou disponují. Je nutno si uvědomit, že velitelé rozhodují o životě a smrti vojáka! Voják, který má položit život za tuto republiku musí svému velení bezmezně věřit. Proto by profesionalita velitelského sboru a jejich morální kredit, měla být posuzována mnohem přísněji než jak se dnes děje.
 
            Vzhledem k faktu, že jste ministrem obrany Vás naléhavě prosíme o zvážení výše uvedených skutečností. Pokud se, alespoň z časti, ztotožníte s výše napsaným textem, vstupte prosím razantně do výše popsaných armádních procesů a pomožte jimi ozdravit Armádu České Republiky. To je jedna z mála účinných cest jak ozdravit armádu ze vnitř. Tyto samočisticí mechanizmy, pokud jsou funkční, spolehlivě udržují armádu čistou od plev. Dnes bohužel toto tvrdit nelze.  Pomůžete tím kolegům, kteří ještě v armádě slouží a nemohou se díky služebnímu zákonu nijak vyjadřovat ani protestovat. Především oni, potřebují zastání, při výkonu nelehké profese.
Publikováno: http://www.facebook.com/home.php?#!/notes/jiri-kohout/prispevek-do-bile-knihy-armady/153721024654451

J.A.
Offline
Členem od: 12.11.2009
Možná by stačilo, kdyby VP a

Možná by stačilo, kdyby VP a IMO byla přímo podřízena ministrovi obrany popř. nějakému náměstkovi a tito příslušníci by neměli žádné vazby na GŠ či jiné velitelství. Prostě a jednoduše nezávislý orgán MO se svými řádnými pravomocemi. Taková VP či IMO by pak byla noční můrou plukovnicko-generálské mafie a pak by se možná začaly dodržovat základní řády a zákony. INGŠ bych zcela zrušil, jelikož je to banda análních speleologů, kteří pomáhají NGŠ a celé plukovnicko-generálské mafii legalizovat jejich jinak nezákonné kroky a veřte tomu, mám už s nimi nějaké zkušenosti.

Charlie
Offline
Členem od: 26.09.2010
Podřízenost

Podřízenost VP MO AČR je již dávno dána zák č. 124/1992 Sb., §4, ale provázanost VP, IMO a GŠ je nasnadě, když v čele VP stojí bývalý ředitel IMO a myslim, že po jeho nástupu byl zrušen Zvláštní odbor VP, který se plukovnicko-generálskou klikou a jinými "většími" kauzami zabýval. Pouhá úvaha k zamyšlení.

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Zkusit by se to mělo!

Máte nápad, jak by to v armádě mělo/mohlo fungovat lépe?
 
Tak ho zkuste vepsat do rámečku na
http://www.army.cz/scripts/modules/advice/newquestion.php?id=2
a odeslat ho MO.
 
Třeba to skutečně fungovat bude...

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
víme kudy tudy

Ministr obrany plánuje koncepční změny v armádě. Vojáci chtějí demonstrovat
30.8.2010    ČRo - izurnal.cz     str. 0    / spolecnost
    Naďa Bělovská,Zbyněk Zykmund,Jan Piroch,Jan Richter   
 
Tým odborníků má připravit koncepci, kam se bude armáda ubírat v příštích letech. Ministr obrany Alexandr Vondra dnes představil patnáctičlennou skupinu, která vypracovat takzvanou ‚bílou knihu o obraně‘. Řídit ji bude bývalý ministr obrany a náměstek generálního tajemníka NATO Jiří Šedivý. Tisíce vojáků jsou ale přesto připraveni demonstrovat proti plánovaným úsporám.
 
Informace o délce výhledu, pro který by bílá kniha měla armádu připravit, se zatím poněkud liší zdroj od zdroje. Někteří odborníci uvádějí, že by se armáda bílou knihou měla řídit dalších pět až deset let, jiné uvádějí dokonce 10 až patnáct let.Podle jednoho ze členů nově jmenované komise Františka Šulce se o délce platnosti nového armádního konceptu teprve jedná:„Zatím to není rozhodnuto, bude to až obsahem bílé knihy. Mělo by se ale jednat o střednědobý horizont, tedy přibližně pět let. Možná by bylo nejlepší, kdyby se tento dokument cyklicky po určité době obnovoval.“Nová komise si zatím klade jeden jasný cíl, má vzít v úvahu jednak ambice armády, její ústavní povinnosti, ale současně také finanční prostředky, které bude mít resort pro nejbližší roky k dispozici. Na základě všech těchto aspektů sestaví novou koncepci, která určí, na co se přesně česká armáda v příštích letech zaměří.„Měli bychom si definovat, k čemu armádu máme, jaké je její poslání. Důležitými oblastmi jsou například kariérní řád nebo akvizice,“ říká jeden z členů nově jmenované skupiny František Šulc, který je zodpovědný za koordinaci příprav Bílé knihy.Armáda pro zahraniční miseMinistr obrany Alexandr Vondra dnes například naznačil, že bude usilovat o to, aby česká armáda byla do budoucna více využitelná v zahraničí:„Cesta do budoucnosti musí být i ve větší nasaditelnosti naší armády v zahraničí a k větší interoperatibilitě. Nemáme se za co stydět, naše armáda je v porovnání s jinými státy střední a východní Evropy v dobré kondici, je i dobře vyzbrojena. Svaly je ale stále třeba zlepšovat.“Další konkrétní vize ale budou k dispozici až příští rok v březnu, kdy by bílá kniha měla být hotova. A první změny by měly začít platit v roce 2012.Komise odborníků různých profesíČást komise tvoří samozřejmě profesionální vojáci, jako bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, další část komise ale tvoří poměrně zajímavé osobnosti, které s armádou v různých oblastech spíš spolupracují, než že by se do vojenského života aktivně zapojovali. Jsou mezi  nimi například zástupci nevládních organizací jako Šimon Pánek z Člověka v tísni nebo David Ondráčka z Transparency International, jsou tam vysokoškolští pedagogové, například Jan Jireš z Filosofické fakulty UK nebo František Ochrana z Vysoké školy ekonomické, který se zabývá dlouhodobě financováním armády.Mezi experty je i jeden zástupce českého filmu, Václav Marhoul, který podle ministra obrany přispěje k novému koncepčnímu pohledu na fungování aktivních záloh.Kromě těchto 15 lidí chce ale ministerstvo novou vizi konzultovat i s dalšími odborníky, s představiteli opozice a dokonce také s veřejností. Za tímto účelem zřídil resort speciální webové stránky, na které mohou lidi psát své názory, v provozu jsou od dnešního poledne a zájemci je najdou na adrese www.army.cz.„Bude sloužit jako sběrna podnětů, veřejné diskuzní fórum a zdroj informací o koncepčních a strategických dokumentech,“ uvedl Vondra.Podle něj si ministerstvo v této oblasti už nemůže dovolit další selhání. Na rozdíl od některých bývalých návrhů změn koncepce by nová vize měla být především realistická, to znamená, že by neměla být přehnaně ambiciózní, a ministr Vondra si od ní slibuje především to, že díky jasné střednědobé koncepci nebude armáda nečekaně přicházet o miliardy korun ročně. Jasná koncepce armády by tak resortu měla zajistit, aby už v rozpočtu nepřišel o 12, 5 miliardy korun, jako se to stalo za poslední dva roky.„Pro tuto vizi je zcela zásadní reakce zespoda. Pokud by návrhy šly jen seshora dolů, nestalo by se to, co je pro bílou knihu naprosto zásadní, a sice získat pro tuto vizi vojáky samotné,“ myslí si režisér Václav Marhoul a doplňuje:„Za posledních 20 let vzniklo mnoho podobných materiálů, vzájemná komunikace ale nefungovala a k realizaci poté nedošlo. Armáda se neustále reformovala tam a zase zpátky. Dnes máme pozitivní politickou atmosféru, která směřuje k reformním krokům a má vůli je prosadit.“Vojáci půjdou demonstrovatPřes zveřejnění záměru o vypracování koncepce armády na příští léta jsou mnozí vojáci stále nespokojeni s plánovanými úsporami a jsou proto ochotni demonstrovat. Vojáci se nesmějí odborově organizovat a tím pádem nechtějí ani mluvit pod svým jménem. Ale jak dnes Českému rozhlasu potvrdilo několik z nich, tak se prý i nadále chce demonstrace policejních odborů  21. září v Praze zúčastnit několik tisíc vojáků.Sdružují se na facebooku ve skupině PROTI SNÍŽENÍ PLATŮ V ARMÁDĚ, která má aktuálně devět a půl tisíce členů. Současně na internetu také podepisují petici proti plánovanému snížení platu a přídavku na bydlení vojáků z povolání, kterou už podepsalo asi 2000 lidí.Vojákům údajně ani tolik nevadí plošné desetiprocentní snížení platů ve státní správě, ale hlavně se jim nelíbí, že vláda navrhla snížit přídavek na bydlení o 36 procent a zbytek přídavku zdanit ještě patnácti procenty. Celkem by tak řadový voják mohl přijít až o čtvrtinu měsíčního příjmu.Ministr obrany Alexandr Vondra sice proti původnímu návrhu prosadil odklad zdanění vojenského příspěvku na bydlení na rok 2012, vojáky tím ale asi jen těžko uchlácholí. Ministr řekl, že nevidí žádný důvod k tomu, aby vojáci proti chystaným finančním úsporám v rozpočtu armády demonstrovali. K zachování chladné hlavy vojáky vyzval i náčelník generálního štábu Vlastimil Picek.Vondra ustanovil komisi pro práci na vizi vývoje armádyArmáda bude šetřit. Vojáci uvažují o demonstraci s policistyMinisterstvo obrany chce propustit víc než tisíc lidí z armádyObrana ještě letos zruší přes tisícovku pracovních místMinisterstva budou šetřit na platech ale i na provozuNěkterá ministerstva stále neví, kde mají škrtat v rozpočtech
 
 
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/777149

Vercingetorix
Offline
Členem od: 31.08.2010
Bílá kniha - komise

Hned po vytvoření komise k vytvoření tzv. Bílé knihy jsem se informoval o jejích záměrech u jednoho z řekněme důvěryhodných členů. Byl jsem ujištěn, že jsou si vědomi odpovědnosti a mají velkou vůli po změnách!! Stejně tak vědí, že je situace napjatá a cituji: "že je všechno v hajzlu a že pokud se něco neudělá tak to do 10 let skončí tragicky". Taky jsem zjistil, že ona patnáctka je pouze střecha týmu a na jednotlivých oblastech budou pracovat skupiny ve kterých budou i zástupci obyčejných vojáků z útvarů. Dotyčný zdroj si zde jistě přečte, že jsem info podal dál, tak snad nebude nasrán!! Jinak vím, že tohle nepomůže v řešení existenčních otázek a ty nás asi zajímají víc než nějaká vize!! Snad se opravdu zaměří na nesmyslné výdaje a na ty části armády, které jsou předimenzované nebo nevyužitelné! 

vlkodav
Offline
Členem od: 20.12.2009
K bílé knize

Deset let je dlouhá doba a napravovat něco , co se 20 let devastuje nebude jednoduché. Dnes zůstalo cca 24 000 uniforem, z toho 9000 nasaditelných. Sběr ze všech odborností. Bída. Velí tomu přitom cca 35 generálů. Ochranu objektů provádí domobrana z důchodců od vojenských lesů a statků. Před 20 lety 24000 uniforem představovalo např. jednu tankovou a jednu motostřeleckou divizi s jasnou ogranizací. Dnes by patrně armádě vyprášili kožich myslivci s kulobrokem. Není třeba bílých knih o 195 stránkách. Stačí stanovení úkolů vyslývajících  ze zákonného poslání armády, jasná  a efektivní organizační struktura, odpovídající vyzbrojení a důsledná odborná způsobilost osob( tzn.,co uniforma, to bojovník se stanovenými požadavky). Žádný klientelismus, kamaráčovt,vyjímky ze vzdělání,tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilosti aj.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Grund 70.000 Kč a kolik Šulc?

Tak jsem se ho na to na http://www.onwar.eu/2010/09/22/struktura-bile-knihy-o-obrane/#comment-3780 zeptal :)
 
"V Bílé knize je nutno položit důraz na zprůhlednění odměňování o.z. a VzP (platy i odměny)!
To aby nedocházelo např. k tomu, že pan ministr přizná svému mediálnímu poradci a čerstvě také řediteli tiskového odboru a tiskovému mluvčímu MO Jiřímu Grundovi (30 let, bez vysokoškolského vzdělání) - 14. platovou třídu a platový výměr na více než 70.000 Kč. Na další tučné peníze si dotyčný samozřejmě přijde na odměnách a proplácení různých hotovostí.  
JIŘÍ GRUND

PLATOVÝ VÝMĚR - 1. září 2010
Ředitel TO – tiskový mluvčí MO
Platová třída/platový stupeň - 14/5
Tarifní plat - 24 770
Osobní příplatek - 32 110
Příplatek za vedení - 12 800
Další příplatky - 1 000
CELKEM - 70 680

 
A kolik přiznal pan Vondra na platovém výměru Vám, pane Šulci? Sdělíte daňovým poplatníkům tento údaj o výdajích z veřejného rozpočtu? Prosím o ofocení platového výměru a zveřejnění na Vašem webu! Nebo na to nemáte "koule"?

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Grund a §456?

Odměňování pana Grunda, je dle mého soukromého názoru o trestný čin §451 Občanského zákoníku , ve spolupachatelství s osobou která mu 14p.t. přiznala. Stačí se podívat na jakou platovou třídu má nárok středoškolák a 14p.t. to jistě není. Což znamená, že část platu pobírá neoprávněně, čímž se bezdůvodně obohatil. Vysvětlení „že v dobré víře“ není na místě. Je to aféra která poškozuje dobré AČR stajně závažná jako causy Kopřiva, Zbořil, atd… Zde by se měl uplatňovat §456 O.z.
--------------
Předpokládám, že již pobral 1 měšíční gáži a škoda převyšující 5k Kč na majetku MO vznikla.Tedy vznikla podstata tr. činu.
 

lojzík354
Offline
Členem od: 11.09.2010
Re

Techniku, ty jsi úplný právní analfabet.

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Techniku, rubeš úplně mimo

Už jsem ti psal, že trestný čin není podle občanského zákoníku. A vůbec celé co píšeš je naprostý právní nesmysl. Střílíš úplně od boku.