Potrestání pana Kohouta velitelem VÚ 4574 plk. Ing. Jaroslavem Braunem.

1 reply [Poslední]
mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009

Toto je příklad naprostého morálního úpadku a ukázka porušování zákona a základních lidských práv palubního technika pana Kohouta velitelem 23. zVrL Přerov VÚ 4574 plk. Ing. Jaroslavem Braunem. Toto jednání nadřízených není jen excesem, ale stalo se v současné armádě spíš normou.

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Pro anonyma jenž umí jen urážet

Na repliky typu chudáček a podobné nebudu reagovat, nesnížím se na úroveň pisatele, jemuž se nelíbil můj postup, v rámci onoho nešťastného letu. Pokusím se omezit na fakta.
Předesílám, že tento let byl posledním letem pravého pilota a on tento let letěl na sebe a loučil se s létáním. Plán letu oproti rozkazu změnil, přeposlal na MARO a na věž letového řízení.
1. Nešlo o leteckou nekázeň, let nebyl proveden v rozporu s leteckýmy předpisy. Rozkaz zněl na vykonání letu po plánované trati, ten byl bezezbytku splněn také 
2. Plánování letu a let samotný proběhl dle platných předpisů LET 1-1, pouze nedošlo k následnému sesouhlasení letového plánu s rozkazem k provedení letu. Dle vyjádření velitele útvaru, se změnou plánu by nebyl problém pokud by byl nahlášen veliteli, jde o standartní záležitost
3. Jako palubnímu technikovi se mi mnohokrát stalo, že se letový plán měnil na poslední chvíli, třeba i po rádiu, a nikdy jsem se s trestem za tuto činnost nesetkal. Také musel být v rozporu s původním rozkazem
4. Jako palubní technik nejsem zodpovědný za vedení vrtulníku za letu po plánované trati, za to zodpovídá kapitán s pravým pilotem. Toliko k funkčním povinnostem na palubě
5. Velmi by mě zajímalo, co jsem měl hlásit za letu do interkomu když jsem byl se změnou letového plánu seznámen ještě před letem? Informaci mi sdělil pravý pilot, který let vykonával, tedy můj nadřízený pro daný let v rámci posádky. Tedy nešlo o žádnou černotu a ani to nebylo zatajováno.
K vyšetřování vedené panem Machem, bezpečákem útvaru, mám několik připomínek. Já jako člen posádky jsem jím vyslechnut nebyl, žádné záznamy rádiokorespondence nestahoval, ani jsem nepsal písemnou výpověď.  Dle mých informací, se vlastně ani pořádně nezajímal, jakým způsobem let proběhl. Zjistil by, že v souladu s leteckými předpisy. Domnívám se, že závěr o nesplnění rozkazu byl hotov zřejmě dřív než ukončil vyšetřování. Při pohovoru jsem toto oznámil veliteli a ten mi obratem oznámil, že pohovor je zároveň výslech. Veškeré moje připomínky neměly vliv na nesplnění rozkazu. Měl jsem to prý hlásit. Konstatoval jsem, že jsem plánovací činnost a samotný průběh letu nemohl nijak ovlivnit. Odsouhlasil mi to a poté vydal trest. Na moji obhajobu nereflektoval.
K trestu se nevyjadřuji, pouze to připomíná hon na čarodejnice vedený bezpečákem útvaru (byli jsme přeci ti nechtění ze SARu)podpořený velitelem útvaru. Ani to, že za dva měsíce končím u armády jej neobměkčilo. Měl údajně strach o morálku u tvaru.  Výsledek vyšetřování a závěry z něj jsou dané výměrem o trestu, nemusím je komentovat. Jenom do budoucna doufám, že v rámci objektivity, budou takto po zásluze potrestání  všichni piloti, kteří si dovolí změnit letový plán na poslední chvíli.  
Dnes mě jenom mrzí, že jsem se kvůli znechucení nad tímto rozhodnutí a časové vytíženosti v tom období neodvolal. I když by to zřejmě bylo jenom házení hrachu na zeď. Soudě dle zvyků odvolacích orgánu hájit velitele i přez právní rozpory jejich rozhodnutí do posledního dechu.
  A pro onoho anonyma jenom na závěr konstatuji, co jsem napsal se nebojím i podepsat.
Jiří Kohout