O čem je trestní oznámení.

Pro nedočkavé zatím uvedu následující:

Trestní oznámení na neznámé pachatele z řad armádního velení (včetně armádních špiček) bylo podáno dne 24. února 2009 k rukám státního zástupce na místně příslušném státním zastupitelství pro Prahu 9. Spisová značka tohoto oznámení je 4ZN11009/2009.

 

2.9.2009

Průběh trestního řízení dává zřetelně najevo, že je oprávněně možno se domnívat, že plukovnicko generálskou mafii vzala pod ochranná křídla mafie justiční. Nelze vyloučit, že budou následovat trestní oznámení další, tentokrát na neznámé pachatele z řad Vojenské policie a zcela konkrétní státní zástupce ze Státního zastupitelství pro Prahu 9.

 

 

21.10.2009

Z důvěryhodného zdroje ze samého srdce armády pochází následující informace: Vzhledem k tomu, že trestní oznámení mířilo i na nejvyšší armádní špičky, došlo údajně k "dohodě" mezi "armádou" a státními zástupci o tom, že se celá kauza zamete pod koberec.

Ale aby bylo jasno o jakou kauzu se jedná. Jde o případ nezapočítávání celé doby výkonu nepřetržité 24 hodinové služby LZS a SAR do fondu pracovní doby a tedy neproplacení náležitostí za výkon služby v plné výši. Průměrná škoda připadající na jednotlivého vojáka, zařazovaného k výkonu této služby činí cca 500 000 až 1 000 000 Kč. Jedná se o zhruba 70 vojáků. Je tedy celkem snadné si spočítat o jakou celkovou škodu se jedná. Trestní zákon (a trestní řád) má pro tyto případy celkem jasná „řešení“. A to je právě to, čemu se dále zmínění lidé „postavili čelem“.

Zde uvedeme, kdo všechno na straně armády byl na nezákonný stav zcela bezvýsledně upozorněn:

Plk. Ing. Josef Bejdák – velitel 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely. Právě u tohoto útvaru dochází k naprosto bezprecedentním nezákonnostem. Plk. Bejdák o tom byl mnohokrát informován. Právník útvaru Mgr. Kojda napomáhá svými stupidními stanovisky plk. Bejdákovi tento stav "legalizovat".

Inspekce ministra obrany, jejímž ředitelem v předmětné době byl gen. Vladimír Ložek, současný náčelník Vojenské policie, jehož současní podřízení tedy prováděli "šetření" v téže věci. No, co na to říci? Nicméně podpis na dostupném dokumentu patří panu Ing. Jozefu Fedorkovi. IMO nejen že zametla problém pod koberec. IMO se podílí na legalizaci nezákonného jednání.

Inspektor AČR generálmajor Ing. Čestmír Tesařík. Nejdříve se, podle tvrzení očitého svědka, neskutečně pohoršoval nad "podivným" způsobem výkonu služby, krátce poté se ale velmi rychle srovnal do lajny oficiálního stanoviska k tomuto problému.

S problematikou byl seznámen (podle jeho vyjádření pro ČT) i NGŠ generálporučík Ing. Vlastimil Picek. O této personě snad ani nemá valný význam se šířeji zmiňovat.

Podle vyjádření jednoho nejmenovaného vojáka, se k věci vyjádřil gen. Minařík (bývalý velitel vzdušných sil) v tom smyslu, že o nezákonném řešení služeb LZS a SAR ví, ale nic na stavu nezmění, protože by to bylo „přiznání pochybení“. To je asi ta armádní "čest jako nejvyšší hodnota".

K setrvání nezákonného stavu se sraženými podpatky a bez řečí přihlíží i velitel letectva gen. Jiří Verner. Jak že se to říká, vlastní koryto bližší než sousedovo, nebo snad něco o kabátu a košilce? Jen pro upřesnění uvedeme následující: Právě tento člověk kdysi bojoval proti témuž, když se to týkalo čáslavských stíhačů. Když se to týká "jen" vrtulníkářů, je zalezlý v koutě a nehne prstem. Možná proto, že je vůbec rád, že je "konečně" generál?

Ačkoli je nezákonnost v případě nezapočítávání celé doby výkonu nepřetržité 24 hodinové doby služby do fondu pracovní doby zcela zjevná, nikdo z výše jmenovaných neučinil nic pro nápravu stavu. Naopak. Urputnost na setrvání současného stavu dokresluje morální bídu těchto lidí.

 Jen tak pro pořádek zde uvedeme, kdo všechno je podepsán pod různými (hrůznými) dokumenty ve věci předmětného trestního oznámení, jejichž kopie má redakce PVA k dispozici:

Trestní oznámení bylo předáno osobně k rukám státnímu zástupci na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 9 JUDr. Štefanu Tichému.

Pod "vyrozumění" o výsledku prověřování se podepsal Policejní komisař  Vojenské policie mjr. Mgr. Adolf Kopřiva.

"Legalitu" postupu JUDr. Štefana Tichého svým vyjádřením potvrdila Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 9 Mgr. Eva Vycpálková.

Zdání punce "nezpochybnitelné kvality" všemu dodal JUDr. Edvard Kubečka - státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze.

 Vzhledem ke všem okolnostem je možno se důvodně domnívat, že informace od důvěryhodného zdroje je pravdivá. Tolik pochybení, lapsů a porušení zákonných ustanovení  rozhodně není dílem hlouposti a neschopnosti státních zástupců. To bychom již museli uvěřit tomu, že státním zástupcem může být každý hňup a ignorant s třikrát vychozenou základní školou.

 

Zdá se, že justiční mafie není jen parta lidí označená paní Mgr. Marií Benešovou.

No, není všem dnům konec, hyn se hukáže....

 

Komentáře k tomuto článku můžete psát ve fóru tohoto webu.