Picek na Procházce Bartákovo právním státem...

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky gen. Picek; foto: army.cz

 

Plukovník, který kryl vojáky se symboly SS na helmách, je opět ve funkci

zdroj: iDnes, 6.5.2010

autor: Jan Gazdík 

 

Plukovník Petr Procházka, který loni nařídil, aby jeho vojáci v tichosti zlikvidovali erby divizí SS, jimiž si vyzdobili v Afghánistánu helmy, se vrací do své původní funkce zástupce velitele elitní 4. brigády rychlého nasazení. Na skandál tehdy upozornila MF DNES. Podle soudu se ale Procházka ničím neprovinil.

Plukovník Procházka byl od listopadu 2009 dočasně zproštěn služby. Státní zástupce neshledal nyní v Procházkově jednání trestný čin a vrátil případ do rukou náčelníka generálního štábu Vlastimila Picka.

Ten pak včera plukovníka za snahu průšvih s nacistickými znaky utajit potrestal nejvyšším možným trestem, který může udělit: snížil mu na půl roku plat o 15%.

Procházkovi - kromě této aféry - uškodilo i to, že v Afghánistánu povýšil svou partnerku na osobní řidičku a zařídil s ní v polním táboře i osobní "apartmá".

Některá jednání s místními kmenovými vůdci se proto míjela účinkem, když Procházku doprovázela právě jeho partnerka. Nestandardní plukovníkovo chování zaskočilo mnohdy i velitele US Army, kteří by byli kvůli podobným "zvykům" z riskantní mise okamžitě odvoláni.

Procházka se ale brání tím, že statut partnerky-řidičky oznámil ještě před odjezdem do Afghánistánu svým vojákům na nástupu.

"Teď podle všeho v brigádě dojde k divokému vyřizování účtů s lidmi, kteří Procházku kvůli jeho jednání kritizovali. Odměňováni budou naopak jeho věrní, kteří se ho celou tu dobu zastávali. V tomto smyslu se ostatně po svém návratu už několikrát vyjádřil," řekl MF DNES jeden z důstojníků brigády.

Plukovníkův návrat do původní funkce, kritizuje většina vlivných armádních důstojníků, které MF DNES oslovila. Chápou ho jako signál, že se vlastně nic moc nestalo. "Podle toho, jak se Procházka chová, mně nepřipadá, že se z té aféry poučil," dodává jeden z vysoce postavených funkcionářů ministerstva obrany.

Krátce po vypuknutí skandálu s erby SS na helmách českých vojáků v Afghánistánu, museli z čela armády odejít dva vlivní generálové Josef Prokš a Jiří Halaška. Ministerstvo obrany ale k této čistce nyní říká, že rezignace byla jejich přáním.

Ministr obrany Martin Barták přitom loni fakt, že někteří vojáci nosili na přilbách symboly, tvrdě kritizoval.

 

Prohlášení náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Vlastimila Picka k dalšímu působení plukovníka Petra Procházky v rámci AČR

zdroj: army.cz 

 

Vzhledem k množícím se dotazům a spekulacím považuji za důležité ozřejmit okolnosti zpětného zařazení plukovníka Petra Procházky na jeho původní funkci zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení.

Plukovník Procházka působil před svým vysláním do zahraniční mise na pozici zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení. V Afghánistánu velel 3. kontingentu AČR Provinčního rekonstrukčního týmu. V souvislosti s kauzou nošení symbolů jednotek SS dvěma příslušníky jeho kontingentu jsem rozhodl s okamžitou platností až do vyšetření celého případu plukovníka Procházku dočasně zprostit výkonu služby.

Státní zástupce v rámci šetření neshledal v jednání plukovníka Petra Procházky trestný čin. Na základě toho zastavil v polovině dubna jeho stíhání a vrátil mi případ ke kázeňskému řešení. Tím pominul důvod pro dočasné zproštění plukovníka Procházky výkonu služby a ten byl proto v souladu s platnou legislativou zařazen zpět na původní funkci.

S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí plukovníka Procházky, kterým daný případ v misi v rámci své velitelské pravomoci řešil, považuji za porušení služebních povinností, jsem zvolil při jeho potrestání nejvyšší možný kázeňský trest, který mi zákon umožňuje. Plukovníka Procházku jsem za nesplnění povinnosti velitele - neoznámení události orgánům činným v trestním řízení a nadřízenému stupni, které mu ukládá základní řád, potrestal snížením platu o 15 % na šest měsíců. Zároveň bude plukovník Procházka přeložen do jiné funkce. Tento krok bude realizován v nejbližším možném termínu dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání ve znění pozdějších předpisů.

Chtěl bych zdůraznit, že uvedenou kauzu nošení nacistických symbolů, která nejen negativně ovlivnila vnímání AČR ze strany veřejnosti a médií, ale je především morálně neomluvitelná, považuji za velmi závažnou.

Žijeme v právním státě a musím plně respektovat závěry vyšetřování PČR a státního zástupce. Při svých rozhodnutích pak musím vždy postupovat striktně podle zákona a nemohu se ohlížet na názory a tlaky ze strany médií.

 

 

K výše uvedenému redakce PVA uvádí následující:

Je s podivem, a upřímně řečeno,  nechce se nám tomu ani moc věřit, že snad generál Picek vůbec chápe, co že je to ten právní stát, a to především vzhledem k jeho dosavadním postojům ve vztahu k jiným kauzám. Jako celkem objevné vnímáme i to, že někdo z tiskového oddělení Generálního štábu, či Ministerstva obrany, snad konečně zjistil, že je nutno při rozhodnutích služebních orgánů postupovat „striktně“ podle zákona. Jen se tím ještě tak řídit...

K samotnému plk. Procházkovi a vyjádření nejmenovaných vojáků, odkazujících na tendence vyřídit si účty s těmi, co mu nevyjadřovali „podporu“ v předchozí době, lze poznamenat jen to, že pomstychtivost je skutečně „mateřským znaménkem“ některých vyšších důstojníků AČR nachytaných „na švestkách“.

Zároveň lze pochybovat o tom, že gen. Prokš a gen. Halaška „dobrovolně“ opustili řady armády a „obyčejný“ plukovník je instalován zpět do své funkce s tím, že nespáchal žádný trestný čin. Ptáme se tedy, jakých trestných činů se dopustil gen. Prokš a gen. Halaška, že řady AČR opustili? Že by se snad dva výše zmínění generálové tak jednoduše, snadno a bez odporu vzdali svých platů a prebend?

Spíš se zdá pravděpodobné, že v řadách AČR posiluje své pozice plukovnicko-generálská klika, která uznává jen sebe sama a vychovává sobě podobná individua. Armádní nákupy a personální politika jsou největší bolestí ozbrojených sil ČR. Kdo netančí jak vrchnost píská, se zlou se potáže.

Čest, morálka a výchova podřízených k těmto hodnotám zřejmě nemá místo v reálném světě těch, kteří o tomtéž každoročně žvaní mimo jiné i při vyřazování absolventů Univerzity obrany Brno.

Vážení absolventi, pokud chcete dosáhnout rychlého kariérního postupu ve struktuře AČR, učte se cizí jazyky, umění intrik a mějte kamarády mezi nadřízenými. Morální přítěže se zbavte co nejdříve.  S tvrdými lokty a bezskrupulózním jednáním to dotáhnete v pohodě i na generála a třeba i toho nejvyššího. Budiž jsou vám vzorem současné armádní špičky.

Pamatujte - koryto nesmrdí, pokud rypák v něm zabořený je právě ten váš.

 

Komentáře k tomuto článku můžete psát ve fóru tohoto webu.