Potrestání pana Kohouta velitelem VÚ 4574 plk. Ing. Jaroslavem Braunem.

Dne 27. května 2008 prováděla posádka vrtulníku W-3A Sokol z 23. základny vrtulníkového letectva VÚ 4574 Přerov let po plánované trati. V průběhu letu se kapitán vrtulníku rozhodl provést neplánované mezipřistání na letišti Kunovice. Protože pilot neměl v úkolovém listu napsáno mezipřistání a odchýlil se od plánované trati, bylo toto jeho rozhodnutí posouzeno jako nekázeň. Za tuto nekázeň následoval trest. Pokud by byl potrestán jen kapitán vrtulníku jako velitel posádky, bylo by vše v pořádku. Potrestán však byl i palubní technik, který z pozice své funkce nemá naprosto žádný vliv na to, kde se rozhodne kapitán vrtulníku přistát a ani neurčuje trať letu. Není ani jeho povinností na skutečnost, že toto mezipřistání není v úkolovém listu, pilota upozorňovat. Palubní technik ani není oprávněn do takového rozhodnutí veliteli posádky zasahovat.

 V příloze pod článkem je rozhodnutí velitele VÚ 4574 plk. Ing. Jaroslava Brauna o potrestání palubního technika. Toto rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za kázeňský přestupek je nejen ukázka ubohosti a morálního úpadku pana Brauna, ale i ukázkou „znalosti“ zákona a vojenských předpisů, pokud je jich užito k potrestání nepohodlných lidí. Tímto rozhodnutím plk. Braun nejen že jednal v rozporu se zákonem, když potrestal někoho, kdo se ničeho nedopustil, jednal i v rozporu s Ústavou ČR a porušil základní lidská práva palubního technika pana Jiřího Kohouta.

 Povšimněte si použitých výrazových prostředků v rozhodnutí. Až by si někdo mohl myslet, že se jedná o hrdelní zločin a pan Kohout patří do vězení.

 Ve zmíněném a přiloženém rozhodnutí stojí za povšimnutí také tato věta: „Na svoji obhajobu přestupce ve svém vysvětlení neuvedl žádné zřetelehodné skutečnosti mající vliv na zohlednění při výše výměry kázeňského trestu.“ Velitel tedy neuznal jako zřetelehodnou skutečnost, že pan Kohout nemá nejmenší vliv na rozhodnutí pilota, není to jeho povinností a nenese za rozhodnutí pilota žádnou odpovědnost.

 Člověk jako plk. Ing. Jaroslav Braun je jen jedním z mnoha, kteří zamořili armádu a jsou příčinou nevolnosti slušných vojáků. Jen na okraj poznamenám, že obrovskou horlivost ve snaze potrestat pana Kohouta, projevil také inspektor bezpečnosti letů základny pan mjr. Ing. Josef Mach.

 V příloze najdete rozhodnutí o potrestání a vybrané články předpisu pro létání Let-1-1.

 

Vřele doporučuji též navštívit následující stránky čestné Armády České republiky:

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=951


 

Komentáře k tomuto článku je možno psát ve fóru webu.