Povodně na Moravě 2009 - "úspěch" vrtulníku Mi-171 Š ?

Dne 24.6.2009 obyvatele Moravy opět po 12 letech potkaly dramatické události v podobě ničivých záplav. Dle posledních informací byly velmi rychlé a dynamické a celé probíhaly za velmi nepříznivých meteorologických podmínek. A to zřejmě ještě není poslední slovo přírody. Celková bilance 13 mrtvých, z toho 4 minimálně z důvodů včasného neposkytnutí přednemocniční péče. Důvodem byla ničivá povodeň, která neumožnila zdravotníkům rychle a efektivně zasáhnout tam kde byli kriticky potřeba.

V kontextu těchto události poněkud zanikla zpráva o neúspěšném pokusu nasadit armádní vrtulník Mi-171Š na pomoc záchranným jednotkám. Tento vzlet nebyl úspěšný, protože se posádka vrtulníku rozhodla pro předčasné ukončení úkolu a návrat na základnu.

Argumentace armády týkající se tohoto hotovostního vzletu je nepřesná a má za úkol pouze zmást veřejnost a odvést pozornost od mnohem hlubších problémů, které tento neúspěšný zásah odkrývá. AČR tvrdí, ústy tiskového mluvčího, že vrtulník se vrátil z plnění úkolu kvůli bouřkové činnosti. Dle záznamů meteorologických lokátorů bouřková činnost byla do 24:00 hodiny toho dne zcela rozpadlá a hotovostní vrtulník vzlétl kolem 01 hodiny v noci. Tedy hlavní příčinou neúspěchu nebyla pouze bouřková oblaka. Návrat vrtulníku z mise, jenž měla pomoci civilnímu obyvatelstvu má mnohem hlubší příčiny a ty jsou staršího data.

Tou zásadní příčinou je realizace reformního kroku č.2, který vznikal za přispění tehdejšího velitele základny plk. Brauna. Ten tehdy v souladu s míněním nejvyššího armádního velení, obhajoval vrtulník Mi-171Š ve službě SAR a snažil se odsunout vrtulník W-3A Sokol z Přerovské vrtulníkové základny. Což se mu v rámci reformního kroku povedlo. Údajně tímto krokem mělo dojít k razantnímu zvýšení standardu služby SAR. Realita je ovšem zcela jiná.

Pokud se na problematiku podíváme hlouběji a odborněji zjistíme zajímavá fakta. Jde hlavně o trestuhodně zanedbaný výcvik a nepřipravenost posádek k plnění úkolů SAR doprovázený absolutní nevybaveností vrtulníku Mi-171Š sloužícího toho inkriminovaného dne službu SAR. Vrtulník W-3A by byl s vysokou pravděpodobností dokázal v těchto podmínkách operovat a úkol dokončit – tedy zachránit lidské životy.

Důvody proč nemohla Mi-171Š dokončit úkol:

- nemá lokátor počasí, tedy posádka neumí číst reálnou oblačnost, pracuje se staršími meteorologickými informacemi

- většina posádek nyní sloužící v SARu, v rozporu s ustanoveními leteckých předpisů, není CR (combat ready), tedy vycvičena za ztížených povětrnostních podmínek ve dne a především za ztížených povětrnostních podmínek v noci.

- nemají na palubě vyhledávací světlomet typu SX16 – 1600W, mají pouze přistávací světlomet 450W

- posádky vrtulníku Mi-171Š nikdy nepřistávaly v noci do neznámého terénu

- posádky vrtulníku Mi-171Š nikdy necvičily záchrany v noci z neznámého terénu

- posádky vrtulníku v době zásahu zřejmě neměly k dispozici brýle NVG

- vrtulník Mi171Š je velmi těžký a velmi citlivý na vítr aby dokázal operovat v takto exponovaných meteorologických podmínkách v noci, jaké reálně nastaly

- velení armády ani základny dodnes není ochotno přiznat skutečný stav věci týkající se služby SAR a obelhávají nadále veřejnost, která díky rozhodnutí nejvyšších armádních činitelů zůstává v dobách nejtěžších bez pomoci Tedy je evidentní, že vzlet byl pouze propagačního charakteru a naplnil cíle reformy– propagovat, ale nepomáhat.

Tyto faktory by vrtulník W-3A Sokol zcela bez problémů naplnil a díky skvělé vycvičenosti posádek vrtulníku W-3A Sokol v době před reformním krokem, by s největší pravděpodobností dokázal úkoly v rámci krizového stavu v noci z 24 na 25.6.2009 splnit. Je smutné, že povodně zasáhly Moravu jen několik měsíců poté, co armáda takto vycvičenou jednotku zlikvidovala. Možná by bylo zajímavé, vnést pár otázek směrem k armádnímu resortu, které z výše psaného textu vyplývají:

• Proč armáda odvelela vrtulníky W-3A Sokol do Prahy? Jaké úkoly zde nyní 10 vrtulníků plní, proč je nelze ponechat v souladu s rozhodnutím ministra obrany na Moravě?

• Proč piloti vrtulníků Mi-171Š nezahájili adekvátní výcvik potřebný pro službu SAR v noci a za ztížených podmínek?

• Z jakého důvodu jsou beztrestně porušována ustanovení vojenských předpisů , především týkající se vycvičenosti a odpočinku posádek?

• Proč nejsou vrtulníky Mi-171Š adekvátně materiálně dovybaveny pro službu SAR a slouží v tzv. holé verzi?

• Na základě jakých reálných podkladů armáda usuzuje, že se reformním krokem zvýšila kvalita služby SAR a zároveň i kvalita spolupráce s IZS? Je to možné alespoň nějakým reálným příkladem doložit?

• Stále si armádní velení myslí, že čtyři tuny nákladu a dva jeřáby jsou takovou zásadní výhodou vrtulníku Mi – 171Š, že je nutno ho v rámci reformního kroku ve službě SAR etablovat?

• Z jakého důvodu armádní velení zcela ignoruje reálný stav a nepřijalo včas adekvátní opatření vedoucí k zastavení propadu kvality služby SAR?

• Proč za tento evidentně tristní stav v armádním SARu není nikdo potrestán? Prostou dedukcí lze dojít k jednoznačnému závěru, že možná nemuselo toto léto zemřít na Moravě tolik lidí, kdyby se armáda nerozhodla tuto službu obyvatelstvu tak vylepšit, až ji zcela na Moravě paralyzovala.

Bohužel armádní reforma vzala postiženým lidem jakoukoli naději na život, protože erudované posádky schopné plnit takto náročné úkoly AČR rukou NGŠ Picka vyštvala s klidným svědomím do civilu. V neposlední řadě by čtenáře zajímalo, kolik lidí či vojáků musí ještě zemřít, než zkostnatělé a přebyrokratizované armádní velení začne respektovat reálnou situaci v armádě a začne přijímat adekvátní opatření? Pro obyvatele této země je veřejným zájmem, mít funkční akceschopnou armádu, která umí v krizové situaci efektivně zasáhnout i na vlastním území, nikoli pouze kdesi daleko za hranicemi.

Jiří Kohout

kohout.jirka@atlas.cz

 

Komentáře k článku je možno psát ve fóru  webu.