Prasečí chřipka - kde? Na MO a GŠ? Asi ano! Ale jinak nikde jinde...?

obrázek: 

Foto: army.cz

 

Nařízení NGŠ o povinném očkování v AČR je nezákonné!!!

Cílem článku není odrazovat od očkování. Cílem je poukázání na zvůli některých individuí a jejich vztah k právnímu řádu a zvláště k Listině základních práv a svobod.

 

Telefonickým dotazem na Ministerstvo zdravotnictví dne 28.1.2010 ve 13.30 bylo zjištěno, že epidemie vepřové chřipky není a v blízké době nehrozí.  Ze strany armády se jedná o nezákonné nařízení zelených vepřových makovic. Nařízení bylo nezákonné včera a bude nezákonné do té doby, dokud nebudou splněny zákonné podmínky pro postup podle § 69 odst. 1 písm. g) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tedy pokud nenastane skutečnost, odůvodňující postup podle zmíněných zákonných ustanovení. Na této skutečnosti nemůže zhola nic změnit to, že nějaký armádní myšlenkový impotent vydá nařízení odkazující na tato zákonná ustanovení. Ani v nejbližších dnech tedy nebude odůvodněno nařizování vojákům povinné očkování a vojáci budou moci toto očkování s klidem odmítnout.

Zákon č. 258/2000 Sb. platí nejen pro armádu. Pokud není důvod pro povinné nařizování očkování ze strany ostatních správních úřadů, není důvod pro nařizování téhož ani v armádě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnění ze dne 31.1.2010:

Vláda není oprávněna nařizovat povinné očkování. Nařízení ani usnesení vlády nejsou zákon a nestojí nad zákonem. K nařízení povinnosti nechat se očkovat musí existovat epidemie. Pokud epidemie není a ani bezprostředně nehrozí, nelze nařizovat povinné očkování. To, že existuje epidemie, musí být statisticky doloženo. Musí počet nemocných a jejich nárůst v závislosti na čase odpovídat definici epidemie. Pokud pan hlavní hygienik Vít pod nátlakem prohlásí, že je epidemie, aniž by se razantně proti předchozímu období zvedl počet nakažených, nejedná se o nic jiné, než plácnutí do vody, nezakládající povinnost nechat se očkovat. Také by se ale mohlo jednat o poplašnou zprávu.

Trocha statistických údajů pro k smrti vyděšené.

"V Národní referenční laboratoři pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu v Praze bylo v době od posledního hlášení podávaného 20.1.2010 potvrzeno 27 nových případů nákazy virem Pandemic (H1N1) 2009. Celkem bylo v době od zahájení vyšetřování v NRL k dnešnímu dni, tj. 27.1.2010, potvrzeno 1397 případů této infekce.

Celkem tedy v ČR evidujeme 2381 laboratorně potvrzených případů infekce virem Pandemic (H1N1) 2009.

Za poslední týden vzrostl počet úmrtí s prokázanou infekcí virem Pandemic (H1N1) 2009 o 12 případů. Celkem je v ČR ke dni 27.1.2010 evidováno 95 případů úmrtí."

 

Jen tak mimochodem. Kolik případů sezónní chřipky je hlášeno za období, kdy se sleduje statistika prasečí chřipky a kolik lidí na sezónní chřipku za toto období zemřelo?

Ročně zemře na silnicích okolo 1000 lidí. Bude také povinné očkování řidičů proti nehodovosti? Když vidím na silnici dopravní policii, jdu si vsadit sportku. Pravděpodobnost výhry je stejná, jako výskyt policistů.

Kolik lidí zemře ročně na následky kouření?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnění ze dne 1.2.2010:

Armáda nemůže nikomu očkování nařídit. Povinnost očkovat by bylo možno nařídit pouze podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.. Zde je ale zákonná podmínka k uložení této povinnosti existence epidemie, nebo její hrozba. Tato podmínka ale není splněna. Armáda tedy nemůže nařídit vůbec nic nejen 8000 vojákům, dokonce ani jednomu jedinému!!!

Žádná epidemie nyní není. Epidemie by byla za předpokladu 2000 nemocných na 100 000 obyvatel. Do dnešního dne bylo 2340 nemocných v celé ČR. Jedná se tedy o celkový počet výskytu nemoci za celou dobu, kdy se vede statistika prasečí chřipky. Dá se předpokládat, že většina se již uzdravila. Málokterá chřipka trvá víc jak půl roku. Bylo by tedy dobré vědět, kolik je skutečně nemocných tento den a v tuto hodinu. Na to by bylo dobré se ptát nejen hlavního hygienika, ale i toho armádního. Kolik je v současné době nemocných vojáků, pane vojenská hygieno?

Odkazy: čt-24: o povinném očkování rozhodne hlavní hygienik 

novinky.cz: Povinné očkování může nařídit hlavní hygienik, rozhodla vláda

Pošlete Picka i s jeho rozkazy do .......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnění ze dne 2.2.2010:

Hlavní hygienik Vít má údajně prasečí chřipku. Proč píšeme údajně? Protože:  Hygienik Vít v úterý Právu potvrdil, že má chřipku a léčí se doma. "Jestliže máte příznaky chřipky a nic jiného než prasečí chřipka se zde ve zvýšené míře nevyskytuje, lze říci, že se jedná s největší pravděpodobností o prasečí chřipku,“ řekl Vít,

 Aha. Tak pan Vít je nejen hygienik, ale i jasnovidec a šarlatán. A je tak nezodpovědný, že vzhledem k epidemiologické situaci, kdy se snaží army a vláda v rozporu se zákonem přijmout mimořádná opatření vůči jiným, klidně se válí doma aby nakazil ostatní. Podle zákona by měl být izolován v nemocnici a třeba i proti své vůli léčen. Chování pana Víta je nejen trapné ale i neuvěřitelně drzé. Chování pana Víta je víc než jasným důkazem toho, že se zde lidé naprosto zbytečně straší a není tedy žádný důvod nařizovat povinné očkování. Chraň nás pán Bůh a prezident před takovými gaunery, co zbytečně straší lidi.

Odkazy: novinky.cz: Klaus: Vít nás všechny přesvědčoval, tak nechápu, proč se nenechal očkovat

 Hlavní hygienik Vít má prasečí chřipku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnění ze dne 3.2.2010: 

Doporučuji navštívit stránky ČT-24 a přehrát si:

 Hydepark -  záznam pořadu ze dne 2.2.2010. na téma - prasečí chřipka

Na sezónní chřipku zemře ročně 2000 lidí. Na prasečí chřipku zemřelo zatím 95 lidí.

Hlavní hygienik Vít chodí s prasečí chřipkou nakupovat do supermarketu!

Udělejte si sami obrázek o tom, kdo si z vás dělá srandu.

Za těchto okolností není nikdo povinen (ani voják) nechat se povinně očkovat!

Pokud bude kdokoli nucen, může se bránit soudní cestou. Rádi v této věci pomůžeme právní radou. Nicméně, dobrovolnosti se meze nekladou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnění ze dne 4.2.2010:

Hygienik Vít:

„Nemohl jsem nikoho nakazit. ...   Vzal jsem si dovolenou. Pokud to půjde, do práce chci jít až příští pondělí. Chci přijít naprosto fit a nikoho nenakazit. ... Jako lékař vím, čím se léčit. Užívám paralen, piji čaj s citrónem, jím pomeranče. I horečka už ustupuje. Stále se ale necítím dobře."

Smrtelně nebezpečná nemoc se léčí týden paralenem?!? 

Léčení chorých mozků armádního velení bude asi náročnější...!!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt na Ministerstvo zdravotnictví, kde se dozvíte přesné informace: 224 972 166

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví věnující se prasečí chřipce.

 

Připravuje se článek o tom, že armádní velení hodně přestřelilo s povinným očkováním a vyhrožováním sankcemi za neuposlechnutí "nařízení" pana gen.(iálního) Picka.

 

Zatím se alespoň seznamte s "produkcí" mozkových kapacit armádních borců (přílohy pod článkem). Pokud snad někdo má dojem, že prasečí chřipka silně řádí  na MO a GŠ, nenavštěvujte tyto ústavy, nebo se urychleně nechte očkovat.

V případě, že snad byl již někdo kázeňsky řešen za neuposlechnutí nařízení, kontaktujte redakci přes kontaktní formulář. Poradíme další postup. Napíšeme odvolání proti rozhodnutí o potrestání (je nutno podat do 15ti dnů od doručení-převzetí). Po případném zamítnutí odvolání nabízíme sepsání žaloby pro soudní přezkum ve správním soudnictví. Zde je lhůta 30 dní od převzetí zamítnutí odvolání.

 

Komentáře k tomuto článku je možno psát ve fóru tohoto webu.