Právní rady

Na tomto místě budeme zveřejňovat rady, jak se bránit a postupovat proti zvůli nadřízených (asi k jejich nelibosti).

 

Především a právě na tomto místě je nutno uvést, že nedělitelná pravomoc velitele v žádném případě neznamená neomezená pravomoc. Právě naopak. Velitelská pravomoc může být uplatňována jen a pouze v rozsahu působnosti velitele, v mezích zákonů a vojenských předpisů a jen ke splnění úkolu. Stejně jako pravomoc, je nedělitelná i odpovědnost velitele. (čl. 51 a 52 Zákl-1)

 

Současné armádní velení žije v bludu vlastní nadřazenosti nad zákony a vojenskými předpisy. Následující články mají za cíl je z tohoto bludu vyvést a to tím, že budou poskytovat vojákům osvětu a rady jak bránit svá práva.

Nezbytným předpokladem k obraně svých práv je znalost

zákonů a předpisů na straně vojáků.

 

Bude-li to v našich silách, rádi také poradíme vojákům v jejich konkrétních případech nezákonného jednání ze strany nadřízených.

Stačí se na nás obrátit s žádostí o radu přes kontaktní formulář.