Státní štvanice na bývalé vojáky.

obrázek: 

Ministr obrany Alexandr Vondra

Foto: army.cz

 

 

Státní štvanice na bývalé vojáky.

„Na ministerstvu obrany již vzniká návrh, který má zamezit souběhu výplaty bývalých vojáků, kteří zůstali ve státní službě, a výsluh, jež pobírají.“ (viz novinky.cz)

Prvním útokem státu na bývalé vojáky bylo 15-ti procentní zdanění výsluhového příspěvku bývalým vojákům, policistům, hasičům a dalším bývalým služebníkům státu.

Další útok se chystá v podobě zamezení souběhu pobírání výsluhového příspěvku a zaměstnání ve státní správě a (světe div se!!) i samosprávě. A jaký je podle ministra obrany Alexandra Vondry důvod? „…je demotivující, když dva lidé – třeba i ve stejné kanceláři – dělají totéž a přitom mají radikálně odlišný příjem“ (viz A-report č. 8 str. 6).

Zdá se, že Ministerstvo obrany (MO) nejen zcela rezignovalo na svoji úlohu péče o bývalé vojáky, ale zahájilo na ně doslova štvanici. MO se ustavilo do role pečovatele o všechny jiné zaměstnance, než o své bývalé vojáky. Pan Alexandr Vondra si zřejmě neuvědomuje několik zásadních věcí. Nárok na výsluhu vznikl za jasně daných podmínek a tyto nelze následně měnit. Výsluhu pobírá voják po minimálně 15-ti letech ve služebním poměru, který rozhodně nelze svým charakterem srovnávat s poměrem zaměstnaneckým. Výsluhový příspěvek není bezzásluhový benefit, ale vysoce zásluhová „dávka sociálního charakteru“ (dle výroku Ústavního soudu ČR). „Demotivován“ nebude jen zaměstnanec ve státní správě a samosprávě, pracující na stejném pracovišti s bývalým vojákem, ale KAŽDÝ jiný zaměstnanec. Tedy i zaměstnanec v soukromém sektoru. Bývalý voják bude mít VŽDY vyšší „příjem“ za „stejnou práci“, než kdokoli jiný bez výsluhového příspěvku. Omezení pobírání výsluhového příspěvku těm bývalým vojákům, kteří pracují ve státní správě a samosprávě (mimo jiný služební poměr), bude diskriminační vůči těm bývalým vojákům, kteří pracují v soukromém sektoru.

 

Zde se také vtírají zásadní otázky: Není to právě Sekce personální MO, kdo je strůjcem systému „překlápění“ systemizovaných míst na civilní? Není to právě Sekce personální MO, kdo je kmotrem vytváření účelových „civilních“ tabulkových míst pro některé vyvolené vysoké armádní důstojníky? Není to právě Sekce personální MO, kdo o vytváření a obsazování civilních tabulkových míst musí především nejlépe vědět a nese za tento stav odpovědnost?

Vážený pane ministře obrany Alexandře Vondro! Udělejte si pořádek na svém pracovišti dříve, než budete štvát proti řadovým bývalým vojákům!

Ještě si dovolím připomenout panu Vondrovi jeho vlastní slova, pronesená na mimořádném velitelském shromáždění dne 29.6.2011:

-          „…je nutné nastavit cosi, co nazveme „férový závazek“;

-          „…závazek musí mít jisté náležitosti a musí být dodržován oběma stranami. Pravidla hry, uznávám, by se neměla měnit v průběhu závazku;“

Nechť si čtenáři udělají sami obrázek o důvěryhodnosti Alexandra Vondry.  

 

Ministerstvo obrany chystá právní úpravu, která bude v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Chystaná úprava bude nejen diskriminační, bude také porušovat závazek daný samotným státem a především bude porušovat princip právní jistoty. Pokud MO uskuteční svůj záměr, nelze pochybovat o tom, že celá záležitost skončí u Ústavního soudu, případně u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

 

Za účelem boje proti zdanění výsluh vznikla facebooková skupina Výsluha versus právní stát. Díky aktivitě představitelů této skupiny byl pod záštitou Sdružení válečných veteránů (SVV) založen transparentní účet, kam je možno přispívat na financování soudních sporů ve věci zdanění výsluh. Již při založení tohoto účtu bylo rozhodnuto, že případný zbytek peněz na účtu bude použit k financování případných dalších soudních sporů. Zdá se, že tato situace brzy nastane. Zde lze tedy požádat potenciální budoucí poškozené bývalé vojáky o příspěvek za účelem boje proti štvanici MO proti svým vlastním bývalým služebníkům.

 

Bývalí vojáci rozhodně nejsou ti, kteří nebudou bojovat za svá práva proti státu (MO), který je již jednou zradil a k další zradě se chystá!!!

 

Informace o transparentním účtu, způsobu jak na něj i nadále přispět, činnosti SVV a pracovní skupiny najdete na následujících internetových stránkách:

 

Sdružení válečných veteránů: www. legionar.org

(http://www.legionar.org/index.php?Vysluha-x-PS/&rubrika=9)

Transparentní účet: www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2700105961

Web věnovaný problematice  výsluh: www. vysluhy.cz

Facebooková skupina VvPS: www.vysluhy.jdem.cz (záložka informace)

 

Komentáře k tomuto článku můžete psát ve fóru tohoto webu.