Supernázor armádního právníka podepsaný náčelníkem právní služby AČR pplk. Mgr. Zdeňkem Vlčkem

Má někdo snad dojem, že Armáda České republiky zaměstnává lidi rozumu mdlého?

NE NE NE !!! To tedy rozhodně NE! Opak je pravdou!

Armáda věnuje skutečně velkou pozornost kvalitě výběru uchazečů o zaměstnání. O některé pozice v armádě je ale tak velký zájem, že je dokonce nutno stanovit ta nejpřísnější kritéria pro výběr z uchazečů, jaká si lze jen představit.

Stručně a jasně, někde se prostě "chytnou" jen ti nejlepší z nejlepších a pořád jsme u průměru. Proto armáda ještě zvýšila laťku. Tu je již téměř nemožné přeskočit (podlezení se nevylučuje???). Zde se tedy již uplatní jen ti nejšpičkovější světoví odborníci v daném oboru. Dá se o nich se vší skromností říci, že se jedná o opravdové GIGANTY, které tato zem nese.

Jen malý příklad. Kam se hrabe světoznámý kouzelnický mág David Coperchceep na armádního právnického mága z oddělení právní služby AČR. Ani David by nedokázal udělat z 24 hodinové služby službu 12 hodinovou pouhým pplk.em.

BRAVO, BRAVO, BRAVO!!!

V příloze je výplod jistě zralé úvahy právnického ESA kanceláře NGŠ - oddělení právní služby AČR, signované pplk. Mgr. Zdeňkem Vlčkem. Udělejte si svůj vlastní názor na toto veledílo, hodné zápisu do světových statistik největších GIGANTŮ planety.

 

 Toto stanovisko podle zdroje přímo z GŠ údajně zpracovala mladá, sympatická a zcela jistě právnicky vzdělaná, v dnešní armádě bezpochyby perspektivní právnička Mgr. Němcová. Podepsán pod tímto veledílem je její nadřízený pan pplk. Mgr. Vlček, který také nese za „produkty“ svých podřízených plnou odpovědnost. To uvádím jen proto, abych snad někomu neupřel jeho autorská práva k tomuto bezpochyby „duševnímu“ vlastnictví. Pokud bych měl mluvit sám za sebe, copyright bych si k tomuto produktu zaregistrovat nikdy nenechal.

 To, že tento produkt byl vůbec vyprodukován (snad mi čtenář odpustí nadužívání variant jednoho slova), je potvrzením toho, co bylo již zmíněno v prohlášení na úvodní stránce tohoto webu. Jedná se toliko o legalizaci nezákonných rozhodnutí nadřízených s pomocí právních oddělení jednotlivých stupňů velení.

 Tento, no zase napíši produkt, má úzkou spojitost se soudními spory vojáků zařazovaných do služeb LZS a SAR, kterým je polovina doby výkonu nepřetržité 24 hodinové služby proplácena jen jako služební pohotovost (stručně řečeno méně než padesáti procenty oprávněného nároku) a není ani započítávána do fondu pracovní doby.

 Samotný tvar paragrafu (§) dává tušit, že se jedná o cosi, co lze různě kroutit a ohýbat podle přání toho, kdo ho má ve své moci. Nicméně i ten paragraf je „vyroben“ z materiálu, který má určitou pevnostní mez.

 V příloze uvedené stanovisko Oddělení právní služby AČR kanceláře NGŠ je jen důkazem až přílišné a urputné snahy ohnout něco tam, kam už se to prostě ohnout nedá. Zde je zcela zjevné, že pevnostní mez paragrafu byla mírou vrchovatou překročena. Výsledkem je tedy, i pro člověka, který se v právním řádu zcela neorientuje, naprosto stupidní blábol.

 Je ovšem smutnou skutečností, že takovýto produkt by snad nikdo sám od sebe nevyprodukoval (fuj, už je toho dost, že?). Jedná se tedy s největší pravděpodobností o veledílo zpracované na zakázku někoho, kdo nemá dost odvahy a „morálně volních“ vlastností prostě a jednoduše a se ctí přiznat, že se někde stala chyba. Stručně řečeno, hlavně nepřiznat chybu, zapírat a třeba i lhát a lhát až do úplného sebeztrapnění.

 Za důležité považuji poukázat na skutečnost, že toto právní oddělení poskytuje servis nejen náčelníkovi Generálního štábu AČR generálporučíkovi Ing. Vlastimilu Pickovi, ale také jeho zástupci – Inspektoru AČR, nedávno povýšenému generálmajorovi Ing. Čestmíru Tesaříkovi. Jak má pak tato „čestná“ armáda vypadat?

 Každý právní zástupce jedná v zájmu svého klienta. V čím zájmu tedy jedná toto oddělení právní služby??? Kdo je tím klientem? Vojáci při výkonu služby jistě ne. Takže už zbývají jen nadřízení, kteří mají být příkladem svým podřízeným. To že jsou ty morální kvality a jednání nadřízených, z nichž by si měli podřízení vzít příklad?

 Ve světle těchto skutečností nelze jinak, než být tímto faktem doslova zděšen.

 Zde jen uvedu odkazy na osoby, které snad nemohou tvrdit, že o výše zmíněných skutečnostech nemají ani ponětí:

http://www.acr.army.cz/struktura/veleni/nacelnik-generalniho-stabu-armady-ceske-republiky-8699/
http://www.acr.army.cz/struktura/veleni/zastupce-nacelnika-generalniho-stabu---inspektor-acr-12163/

 

Komentáře k tomuto článku je možno psát ve fóru webu.