Systém, jednotlivci a 4. brn II.

FOTO: Petr Blahuš, Právo

 

S obsahem článku „Systém, jednotlivci a 4. brn“ se seznámilo i velení této jednotky. Jakým způsobem se k němu velení postavilo, může být patrno z příspěvku ze středy 25.11.2009 na stánkách webu Armyfórum, který si dovolíme v plném znění převzít. Totéž, co je obsahem níže zmíněného příspěvku, nám potvrdil i jeden z příslušníků této jednotky.

 

„Dopis je jedna věc, a každý ho může vidět trochu jinak, ikdyž z mojí zkušenosti můžu říct, že ve spoustě věcí souhlasím.

Doneslo se ale ke mně, že tento dopis je řešen na velitelských poradách ve 4.brn. Ale ne tak, jak by někdo mohl čekat, že by se někdo třeba zamyslel nad tím, jestli na tom nemůže být něco pravdy. Naopak.

V Žatci udělal velitel praporu velitelskou poradu, kde údajně celkem histericky předčítal z dopisu vybrané pasáže, a dožadoval se diskuze. Nikdo ale neměl koule na to, říct mu do očí, že s dopisem souhlasí, naopak se našlo několik řiťolezců, co využili příležitosti a souhlasili s jejich velitelem, že lidé, co napsali tento dopis, jsou netáhla, a kdo chce, může například trénovat střeleckou doma ve svém volném čase, jako to dělají oni.

Když se dostal k bodu nedostatečné tělesné přípravy, zeptal se, komu kdy zakázal zůčastnit se tělocviku. Konečně se našel někdo s koulema, a oznámil mu, že zrovna jemu osobně mjr. K. oznámil, že zrušení tělesné přípravy v době přechodů je jeho rozhodnutí a nehodlá ho měnit. Zde na té poradě to ovšem popřel, ačkoliv všichni ví, že v Žatci se vždycky v době přechodů ruší tělesná příprava. A přechody trvají neuvěřitelný měsíc. Dělal byste někdo na svém autě přípravu na zimu měsíc? I kdyby to byl náklaďák? Všichni ví, že za dva dny není co řešit a zbytek času se chodí do parku zašívat. Co mají dělat, když na rotě nesmí nikdo být, protože jsou přece přechody, a na tělák nesmí..

Zpět k tématu. Je pro mně nepochopitelné, že nejvyšší velitelé praporů nejsou schopni připustit, že v tom dopise je spousta pravdy. A ještě vyhrožují svým podřízeným a ty, kteří s něčím podobným souhlasí, označují za líné lemply, kterým se nechce makat.

Perlička na závěr, ta veliteská porada v Žatci trvala do 16:30, tedy 30 min po konci pracovní doby. Dobrej vtip, ne?“

 

Dne 27. listopadu 2009 přišel do redakce PVA následující anonymní dopis. S tímto dopisem měl možnost se seznámit „náš“ příslušník 4. brn, z jehož vyjádření plyne, že dopis  s největší pravděpodobností opravdu psal někdo z příslušníků 4. brn. Dopis tedy zveřejňujeme v plném znění níže.

 

„Dobrý den

Prosím jestli můžete dát tento článek na vaše stránky. Je to reakce na 4.brn.

Děkuji

Na základě událostí, které vznikly za poslední období a obviňování armády, že všechno dělá špatně, jsme se také rozhodli napsat svůj názor. Jsme vojáky z povolání již několik let na různých funkcích a v různých hodnostech a trápí nás negativní mediální kampaň, která nás poškozuje. Každý má svá práva a těch se může dožadovat. Je sprosté, že díky honu médií na armádu a přihřívání si polívčičky různými nedoceněnými individui, si na nás veřejnost dělá špatné názory a mínění. Tuto nálepku si většina vojáků z povolání nezaslouží. Denně reprezentujeme náš stát, jak doma, tak v zahraničních misích. Ze svých zkušeností víme, že v očích koaličních partnerů jsme hodnoceni na vysoké úrovni. Díky pár jedincům (jejichž chování a jednání je samozřejmě neomluvitelné) je pošpiněno dobré jméno armády a v očích veřejnosti vypadáme jako banda feťáků, neonacistů a pedofilů. „Profesionální voják“ tvrdící o sobě, že je na velitelské funkci a že po něm nadřízený neoprávněně „šlape“ a on že nemá jinou možnost než se proti tomuto bránit jinak než anonymem, je nesmysl. Vše je jenom o komunikaci a věřte, že v armádě funguje nespočet kontrolních mechanismů na podporu práv vojáka.

Za mnoho let zkušeností u 4. brn víme, že funkce velitele roje, velitele družstva a zástupce velitele čety jsou obsazovány vojáky, kteří prokázali své znalosti a zkušenosti na jednotkách a jsou právem dosazeni na tyto funkce.

Vojáci jsou připravování k obraně České republiky a vysílání do zahraničních misí v sestavě jednotek NATO nebo EU a k tomu potřebují  mít odpovídající výcvik. Bojový dril je stále se opakující činnost, aby se stala pro vojáka plně automatickou a v konečném důsledku ve stresové situaci mu zachránila život. Hlavně, z důvodu odchodů a příchodů nových vojáků z civilu se musí tyto základní drily opakovat a stálým opakováním stmelovat a koordinovat jednotku. Voják není na bojišti sám, vždy jsou tam minimálně dva, a proto koordinovaný pohyb je základ. Dril je někdy pořádný opruz, ale bez něho to nebude fungovat. 4.brn v současnosti disponuje moderními výcvikovými zařízeními, které v různých posádkách umožňují kompletní výcvik jednotek ajejich přípravu na reálnou bojovou činnost. Voják, který chce cvičit a nechodí si jen záměrně pro úlevy na ošetřovnu, protože je pro něj na „výcvikáči“ buď moc teplo nebo zima, má skutečně širokou škálu učebně výcvikových prostředků, aby jeho příprava byla dostatečně pestrá a zajímavá. Jen tak pro ilustraci: lezení na lezecké stěně „Jakub“, výcvik boje z blízka– MUSADO, plavání v bazénu, ale i překonávání přírodních vodních toků, zrychlené přesuny na krátké vzdálenosti a pochody se zátěží na delší vzdálenosti až kolem 25 km, zvláštní cvičení střeleb pudovou a letmo mířenou střelbou na krátké vzdálenosti stresované různými limitujícími faktory, taktika malých jednotek v zastavěných oblastech, v horském terénu a v zalesněných oblastech, taktika „vyhledej a znič“ a výcvik v jiných záchranných operacích a další. Uvedený výcvik je plně v souladu se všemi armádními předpisy a nařízeními a je postaven na základě zkušeností aliančních sil ve světových konfliktech. Není to jen o neskutečné dřině na „výcvikáči“. I v rámci útvarů existují tělovýchovná zařízení jako například, haly, posilovny popř. bazény, kde jsou vstupy hrazeny z různých fondů, i mimo pracovní dobu a společně s rodinnými příslušníky. Za náš názor se nestydíme a mohli bychom se pod náš článek podepsat, avšak dnešní doba je taková, že veřejnost raději naslouchá anonymům než seriozním a podepsaným článkům.

Co říci závěrem. Opravdu makáme a kvalitně reprezentujeme Českou republiku. Netoužíme naši práci dávat na odiv široké veřejnosti, ale věříme, že ji každý občan našeho státu ocení především v dobách těžkých, kdy i on sám bude potřebovat naší pomoc.“

 

K tomuto dopisu nám zároveň příslušník 4. brn poskytl krátký komentář, z kterého jen stručně vybíráme některé poznatky:

-                    Kontrolní mechanismy fungují tak, že příště jejich funkčnost nikdo ve vlastním zájmu zkoušet rozhodně nebude. Systém „bumerang“ v tomto ohledu vykazuje mnohem vyšší stupeň funkčnosti.

-                     Někteří vojáci skutečně až podezřele často marodí, a to především v době, kdy se konají dlouhé a náročné přesuny.

-                     Lezecká stěna Jakub je skutečně k dispozici, počet instruktorů je ale naprosto nedostatečný. Obdobná situace s instruktory se týká i výcviku v bojovém umění musado.

-                     Je nedostatečná metodika ohledně střeleb pudovou a letmo mířenou střelbou, z tohoto důvodu je značně neefektivní. 

  

Na závěr si redakce PVA dovoluje poznamenat následující:

Z vyjádření příslušníka 4. brn jednoznačně vyplývá, že naprostá většina vojáků má o práci v armádě a o službu u této jednotky opravdový zájem. Jejich snahou je být na vysoké profesionální úrovni, dobře reprezentovat Armádu ČR a Českou republiku doma i v zahraničí. Není jim rozhodně příjemné, že se najdou tací, kteří dělají ostudu a vrhají špatné světlo na práci ostatních, kteří se skutečně snaží a dělají armádě čest. Zároveň ale vidí i spoustu  systémových nedostatků a problémů, které je tíží a jsou jim překážkou v jejich práci, a které se neřeší, a to i přes to, že se na tyto nedostatky poukazuje. 

O negativních jevech v armádě se jen těžko bude vést pozitivní „mediální kampaň“. Tvrzením, že vše je v naprostém pořádku, se problémy neodstraní. Pokud tedy naše články přispějí k tomu, aby se o problémech nejen začalo otevřeně hovořit a diskutovat, ale aby se především konečně již začaly řešit, budeme to považovat za pokrok a úspěch. To je také smyslem naší práce.

 

Komentáře k tomuto článku je možno psát ve fóru tohoto webu.