O čem je ústavní stížnost

 

 Ústavní stížnost na velení 24. zDL Praha-Kbely VÚ 8407 byla podána dne 13. ledna 2009 na podatelně Ústavního soudu v Brně, Joštova 8. Spisová značka ústavní stížnosti je IV US 85/09.

 Od 1. srpna roku 2008 byli odstaveni od létání (upozornili ministryni obrany na špatné rozhodnutí nadřízených) čtyři z pěti kapitánů vrtulníku W-3A Sokol jednotky SAR u 23. zVrL VÚ 4574 Přerov a převeleni na GŠ do Prahy „předávat zkušenosti“. Tím byla zcela ochromena tato jednotka SAR a bylo nutno tuto službu zabezpečit nouzově vrtulníky Mi-171Š. Od 1. října 2008 byla služba SAR opět zabezpečována vrtulníky W-3A Sokol s posádkami vrtulníku od 24. zDL Praha-Kbely. Ty ale bylo nutno k výkonu služby do Přerova dopravovat z Prahy letecky. Vzhledem k ceně letové hodiny a době trvání letu do Přerova a zpět bylo rozhodnuto, že posádky se budou střídat v turnusech po dvou a třech dnech (Po-ÚT, St-Čt, Pá-Ne). Došlo tedy ke spojování dvou a tří nepřetržitých 24 hodinových služeb v jeden celek. Posádky tedy vykonávaly nepřetržitou službu 48 a 72 hodin bez přestávky s neustálou pohotovostí ke vzletu 10 minut ve dne i v noci.

Později byl tento systém uplatňován i na posádky vrtulníku a technický personál nejen na stanovišti SAR Přerov, ale i na stanovišti SAR Líně.

 Toto naprosto bezprecedentní jednání bylo umožněno formálním rozdělením nepřetržité 24 hodinové služby na dva úseky s různým právním režimem. 12 hodin služby bylo vykázáno jako „doba nepřetržitého výkonu služby“ a zbývajících 12 hodin jen jako služební pohotovost.

Posádky vrtulníku byly určovány k výkonu služeb SAR v Přerově v rozkazech na letový den 24. zDL VÚ 8407 Praha-Kbely. Tyto rozkazy podepisoval jak velitel plk. Ing. Josef Bejdák, tak i velitel křídla ppkl. Ing. Jiří Vávra.

 Je třeba upozornit na skutečnost, že v rozkazech byly posádky určeny k výkonu služby na celých 24 hodin, neexistuje rozkaz, kde by se posádkám nařizovala služební pohotovost. Toto rozdělení se provádělo až následně ve výkazu odpracované doby.

Amorální, nečestné a především nezákonné jednání armádního velení v tomto případě již překročilo veškeré únosné meze v porušování nejen zákonů, ale již také základních práv a svobod vojáků zařazovaných do služeb SAR.

 Proto byla dne 13. ledna 2009 podána ústavní stížnost podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu proti rozkazům velitele 24. zDL VÚ 8407 Praha-Kbely plk. Ing. Josefa Bejdáka a velitele křídla 24. zDL VÚ 8407 Praha-Kbely pplk. Ing. Jiřího Vávry.

 Vzhledem k tomu, že dosud nebylo rozhodnuto o ústavní stížnosti, nelze zveřejnit více podrobností. Až celá tato kauza skončí, bude uveřejněno meritum nálezu Ústavního soudu, spolu s některými dokumenty a souvisejícími fakty.

 

 V příloze najdete dokument o rozvržení doby výkonu služeb jak posádek vrtulníku a technického personálu zabezpečující služby LZS a SAR, tak i zdravotnického personálu zajišťujícího službu LZS (tvořícího nedílnou součást posádky vrtulníku LZS), tak i služby NATINADS, zajišťovanou piloty a techniky 21. základny taktického letectva Čáslav. Tento dokument byl vytvořen koncem ledna 2009. Za povšimnutí stojí okolnost, že u služby LZS se armádní velení k něčemu podobnému (spojování 24 hodinových služeb do bloků) nikdy neodhodlalo.

 Zde je možno ještě poukázat na směrnice LZS a SAR velitele VÚ 8407 Praha-Kbely plk. Ing. Josefa Bejdáka na stánkách tohoto webu v kategorii armádní stupidity. Povšimněte si článku č. 6.2. směrnice, ze kterého jednoznačně vyplývá, že „Doba výkonu služby....“ je formálně rozdělena na jednotlivé části podle následujících bodů a) až c). Ačkoli se jedná o směrnice z 1.6.2009, text tohoto článku je identický s předchozími směrnicemi jmenovaného velitele.

 Zároveň čtenáře odkáži na reportáž paní Markéty Dobiášové v pořadu Reportéři ČT odvysílané dne 26.1.2009.